Archiwum

Mieczysław Wojtasik - Młodzi bydgoscy pisarze u schyłku PRL

0 Dislike0
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Znamienną cechą życia literackiego w schyłkowych latach PRL-u była niezwykle aktywna działalność młodych, stanowiących bazę rekrutacyjną dla Oddziału Związku Literatów Polskich w Bydgoszczy.

Szczególne natężenie tej aktywności nastąpiło 29 maja 1978 roku, kiedy to odbyły się wybory nowego Zarządu Koła Młodych. Przewodniczącym K.M. został Stefan Pastuszewski, zastępcą Maria Borkowska, a sekretarzem Mieczysław Wojtasik.

estawienie wydarzeń najbliższych tej dacie świadczy wręcz o eksplozyjnym charakterze działań młodych. 3 dni wcześniej (26.V.1978) w Biurze Wystaw Artystycznych miał miejsce 20. Wernisaż Galerii Poezji poświęcony poezji ukraińskiej (z ukazaniem się antologii młodych poetów Bydgoszczy i Czerkas pt. Wyszywanka).

Wernisaże Galerii Poezji, pomyślane i prowadzone najczęściej przez S. Pastuszewskiego lub M. Wojtasika w różnych środowiskach, miały formułę koincydencji dwóch sztuk: poezji oraz malarstwa, rzeźby lub fotografiki. 30 maja 1978 roku w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” – „Agora” odbyło się spotkanie poetyckie (na którym było m.in. 16 studentów ATR). 31 maja spotkanie poetyckie miało miejsce w Klubie Jupiter w Bydgoszczy oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrczu pod Bydgoszczą. 9 czerwca 1978 roku podpisano przygotowaną przez Mieczysława Wojtasika umowę o stałej współpracy między K.M. a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Osieku woj. toruńskie. 10 lipca M. Wojtasik uzyskał zgodę redaktora naczelnego „Gazety Pomorskiej” na comiesięczną publikację wierszy członka K.M. z notą biograficzną. II Ogólnopolski Festiwal Sztuki Faktu, który odbył się w dniach 23-26 listopada 1978 roku był jedną z większych imprez z udziałem wielu młodych literatów po hasłem „Poezja otwarta na rzeczywistość”.

Na Ogólnopolskiej Biesiadzie Poetyckiej w Klubie Uniwersytetu Warszawskiego „Sigma” w dniach 16-18 grudnia 1978 roku oficjalnie oświadczono, że Bydgoszcz stała się ośrodkiem najprężniej działających młodych twórców.

Na zebraniu K.M. 5 września 1980 roku, idąc za głosem M. Wojtasika zajęto się oceną porozumień sierpniowych, a na kolejnym zebraniu 15 września M. Wojtasik przedstawił listę 21 postulatów, m.in. postulat zniesienia cenzury oraz partyjnych preferencji w polityce kadrowej PRL.

30 października 1980 roku odbyło się zebranie K.M. z udziałem „starych” (J. Góreca-Rosińskiego, K. Nowickiego, L. Ordana i G. Slezaka), na którym pouczano „młodych”, iż zgodnie ze statusem ZLP ich samodzielne inicjatywy są zabronione. Zawieszono przewodniczącego K.M. S. Pastuszewskiego tylko na 2 dni, ponieważ dwa razy (przez ok. 2,5 godziny) M. Wojtasik w rozmowie z J. Górecem-Rosińskim nieugięcie bronił form działania i postawy przewodniczącego. Na plus prezesa oddziału ZLP należy zaliczyć fakt, że wysłuchał i przyjął przedstawioną argumentację.

Kadencję Zarządu K.M. zakończono w lutym 1981 roku, a sprawozdanie z działalności przedstawiono 15 lutego. W tym czasie K.M. liczył 32 członków.

Za kadencji Zarządu lat 1978-1981 wydano: 18 książek w oficynach profesjonalnych i 14 w oficynach nieprofesjonalnych, 20 almanachów i 12 almanachów literacko-plastycznych „Zbliżenia”, 70 recenzji i ponad 30 wystąpień krytycznych. Publikacja wierszy w czasopismach krajowych miała miejsce w liczbie 110, zagranicznych 10, ponad 30 tłumaczeń, 33 prezentacje w radiu, 33 wernisaże Galerii Poezji, 16 nagród głównych w konkursach prozy i 7 wyróżnień,  10 nagród głównych w konkursach poezji i 10 wyróżnień.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.