Redakcja

6 Dislike0
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Redaguje zespół w składzie:

 

- Jolanta Baziak – redaktor naczelna
- Stefan Pastuszewski – sekretarz redakcji
- Roman Sidorkiewicz – redaktor
- Sławomir Krzyśka — redaktor
- Martyna Kurowska – redaktor graficzny
- Marek S. Podborski — redaktor działu poezji
- Malwina Witucka-Krygier — redaktor techniczny

 

 

Rada Redakcyjna

 

Rafał Berger

Marek Pietrzak — przewodniczący

Wojciech Reszka

Roman Sidorkiewicz

Mieczysław Wojtasik

 

 

adres poczty elektronicznej redakcji: email -

administrator wersji internetowej: (tutaj proszę wysyłać wszystkie prośby i zapytania dotyczące tylko wersji internetowej)

 

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych

 

Jolanta Baziak - Laureatka nagrody im. Ryszarda Milczewskiego-Bruno w Poznaniu (2000), XXII Międzynarodowego Listopada Poetyckiego (2000), dorocznej „Strzały Łuczniczki” za najlepszą książkę roku 2006.
Zasłużony Działacz Kultury (1992), Srebrny Krzyż Zasługi (2004), Zasłużony Dla Kultury Polskiej (2008) Medal Za Długoletnią Służbę (2013), Nagroda Artystyczna Prezydenta Miasta Bydgoszczy (2013), Medal im Jerzego Sulimy-Kamińskiego (2014), Złoty Krzyż Zasługi (2019), brązowy Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis (2019).
        
Stefan Pastuszewski – dr nauk humanistycznych w dziedzinie historii. Specjalizuje się w historii najnowszej, w tym przede wszystkim w historii chrześcijańskich mniejszości wyznaniowych, w dziejach kultury, w tym środków społecznego przekazu, najnowszych dziejach społeczności lokalnych, wielokulturowości i wieloetniczności oraz historii niezależnych ruchów politycznych w PRL.
Jest autorem 17 książek i 120 artykułów naukowych. W 1988 roku otrzymał nagrodę imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego za całokształt publikacji poświęconych mniejszościom religijnym.

Roman Sidorkiewicz ur. 27 stycznia 1946 roku w Bydgoszczy. Wykształcenie wyższe, inżynier mechanik. Pracował jako konstruktor maszyn oraz technolog na wielkich budowach zakładów przemysłowych w Polsce. Był także samodzielnym przedsiębiorcą. W latach 1994 -1998 był radnym Rady Miasta Bydgoszczy oraz delegatem do władz samorządu wojewódzkiego. Od roku 2012 pisze w ogólnopolskim miesięczniku literackim „Akant" recenzje i wiersze. Publikuje też w dodatku tego pisma - „Świat Inflant", który ma charakter literacko - naukowy. Jest autorem dwóch książek Bydgoszcz - mój fyrtel. Od roku 2019 jest członkiem Rady Redakcyjnej a obecnie pełni funkcję redaktora „Akantu". Odznaczony w roku 2018 Srebrnym Krzyżem Zasługi.

 

Chcesz dodać utwór?

Wyślij go na adres poczty elektronicznej redakcji:

 

Chcesz usunąć utwór?

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych”.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

Jeżeli jesteś autorem i chcesz usunąć utwór, dane osobowe lub fragment utworu masz w każdym momencie prawa do usunięcia. Wystarczy wysłać oświadczenie o takim fakcie na nasz adres mailowynajlepiej z podaniem linka do treści lub tytułem utworu i nazwiskiem. Wysłanie takiego zastrzeżenia w formie maila powoduje automatyczne cofnięcie zgody i usunięcie z serwisu.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.