Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Żejmy, leżące w powiecie kowieńskim, nad rzeczką Żejmianką, będącą dopływem Niewiaży, wchodziły w XIV wieku w skład majętności książęcych, należących do Wielkich Książąt Litewskich. W późniejszych latach stały się królewszczyzną, a w XVI stuleciu były już własnością rodziny Zawiszów. Na początku XVIII wieku odkupił je od Zawiszów Dominik Mikołaj Medeksza (1680-1743) herbu Lis, regent grodzki kowieński, ożeniony w 1697 roku z Elżbietą Eperyaszówną (1680-?), która w 13 lat po ślubie urodziła mu jedynego syna, któremu nadano również imię Dominik (1710-1783). Doszedł on do urzędu podkomorzego kowieńskiego oraz marszałka szlachty powiatu kowieńskiego konfederacji barskiej i ożenił się z Anną Barbarą Wilczewską (1716-?) herbu Trzy Radła, z którą nie miał dzieci, a następnie z Konstancją Zabiełło (1710-?) herbu Topór, która dała mu czterech synów i córkę.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W 2008 roku, liczący 7.000 wiernych, Estoński Apostolski Kościół Prawosławny (Eesti Apostolik-Õigeusu Kirik) w randze autonomicznej metropolii, podzielono na 3 diecezje ze stolicami w: Rewlu (Tallinn), Dorpacie (Tartu) i Parnawie (Pärnu).

Katedrą w Dorpacie został sobór pw. Zaśnięcia Bogarodzicy (Tartu Jumalaema Uinumise kirik) przy ul. Magaisini 1, a więc w samym centrum tego, drugiego co do wielkości miasta Estonii.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Monograficzny artykuł poświęcony ikonopisowi z Wilna Iwanowi Ipatijewiczowi Michajłowowi (1893-1993) napisali Mari-Lis Paaver i Grigorij Władimirowicz Potaszenko pt. Staroobriadczeskaja ikonopis' w Polsze: tworczestwo I.I. Michajłowa w Wilniusie w 1929-1939 gg, zamieszczając go w zbiorze Prawosławnaja kultura wczera i siegodnia (Olsztyn 2015).

Po wnikliwych studiach twórczości i życiorysu ikonopisa, badacze stwierdzili, że praca I.I. Michajłowa wyrosła ze staroprawosławnej tradycji Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVII-XIX wiekach, ale też z ożywienia na przełomie XIX wieku tego segmentu izografii, co wynikło na tym terenie ze spotkania się z wielowątkową wszechruską kulturą Imperium Rosyjskiego. W tym czasie też na nowo zaczęto odkrywać „starą ikonę” (ros. driewnaja ikona).

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wielowiekowe bardzo bliskie związki Polski i Litwy, w ramach jednego tworu państwowego jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów przerwały zabory.

W drugiej połowie XIX wieku, wraz z zapoczątkowaniem na dawnych ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego procesu budzenia się wśród Litwinów częściowo już zatartej świadomości narodowej, nie ulegało wątpliwości, że prędzej czy później musi dojść do konfliktów pomiędzy Polakami a aspirującymi do samodzielności Litwinami.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Idea powstania współpracy pomiędzy zamkami i muzeami wokół Morza Bałtyckiego powstała jako rezultat nowej politycznej sytuacji w Europie po upadku komunizmu. Inicjatywa pochodzi od Francuza żyjącego w Polsce i prowadzącego w Malborku firmę. Miał on kontakt z dyrektorem malborskiego zamku i wspólnie z nim podjął decyzje o założeniu stowarzyszenia, które miało na celu zrzeszać większą ilość muzeów zamkowych wszystkich państw położonych nad Bałtykiem. ,,Stowarzyszenie Zamków i Muzeów Nad Bałtyckich’’ zostało erygowane na malborskim zamku w lipcu 1991 r.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Białoruska elektrownia atomowa powstaje w odległości 18 km od miasta Ostrowiec. Buduje ją rosyjska firma Atomstrojeksport, spółka córka Rosatomu, tamtejszego monopolisty. Pierwszy reaktor ma rozpocząć pracę w 2018 r. To bardzo korzystny projekt z punktu widzenia energetyki. Pieniądze na niego pochodzą z rosyjskiego kredytu. Mińsk oczekuje wymiernych skutków gospodarczych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Oficyna Wydawnicza Klinika Języka udostępniła po raz pierwszy całość Wspomnień współpatrona Bractwa Inflanckiego Edwarda Woyniłłowicza.

Nawet gdyby Edward Woyniłłowicz nie sprawował w schyłkowej, liberalnej Rosji tak wielu godności, lektura dwóch tomów jego wspomnień byłaby doświadczeniem niezwykłym ze względu na kontrast, nazwijmy to, kondycji ludzkiej – pisze Małgorzata Urbańska w dodatku do „Rzeczypospolitej” „Plus-Minus” z 6 sierpnia 2016 roku.

W pierwszym tomie, obejmującym lata 1847–1921, mamy do czynienia z opisem życia twórczego, odważnego, pełnego zaszczytów i dokonań. Młody E. Woyniłłowicz, choć nie z senatorskiego czy książęcego rodu, jako niespełna trzydziestolatek stał się nieformalnym liderem ziemiaństwa Mińszczyzny i szeroko pojętych kresów litewsko-białoruskich, sięgających nieraz nawet poza granice z 1772 roku. Jako twórca Towarzystwa Kredytowego Mińskiego zdołał ocalić tysiące polskich majątków w najtrudniejszym popowstaniowym czasie. Jako delegat do Rady Państwa w Petersburgu i prezes koła polskich posłów z „guberni zachodnich" do Dumy był bliżej domu Romanowów i rzeczywistego decydowania o losach imperium niż ktokolwiek inny z Polaków.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.