Archiwum

Norbert Skupniewicz - Wymiotowanie cech odmienności

0 Dislike0
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przejście spod układu energii Ryb astralnych w strefę oddziaływań konstelacji Wodnika wydaje się, w obszarze globalnym, uzasadniać dążność do równo-wartościujących się charakterów, a nie wyróżniania się cech płci żeńskiej, nad męską. Wskazanie ważnej dla człowieka harmonii, między tak sprzecznymi cechami, może ulegnie - podda się zrównoważeniu w szczytowej-wzmożonej interferencji tych energii.
Obecnie, w sytuacji przechodzenia w początkowe stadium oddziaływania Wodnika, jako wciąż niejednolitego wpływu sił kosmicznych na układy ziemskiego magnetyzmu, zauważalne są chaotyczne „wymiany i montaże" osobowościowych cech kobiecych, na męskie, w rozmaitych wyszczególnieniach społecznych. Feminizm osiągnąłby postać zrozumiałą, gdyby nie antagonizował płci, ale by odwołał się /znowelizowany/ do matriarchatu mitologicznych państw kobiecych, do zakonów kobiecych o szczególnych regułach, o niewyobrażalnej obrzędowości wobec bóstwa /czyżby/ kobiecego, w każdym razie nie mającego charakteru pramatki. Nie powołałaby płci jako „wybranej" - jak to miało miejsce w czasach późniejszych, w których mogły już, z kulturowych względów, ustalić się doktryny „narodów wybranych".
Feminizm mógłby, gdyby nie wymiotował jedynie spontanicznych cech odmienności, ewentualnie wypracować wartościowy zespół praw, organizujących świat w słusznym porządku - nie przejętym od mężczyzn ani w metodzie, ani w doniesieniach; porządku może mniej „rozwojowym", a zdrowym dla świata. Wszechobecne teraz aktorstwo zwraca uwagę, że właśnie ta profesja, w jej podstawowym sensie przynależy kobiecie. Aktorstwo, a nie poprawnościowa zachowawczość, wypełnia głębokie sfery kobiecej nieświadomości oraz codzienności zachowań. Na scenie trudno o sposobność zobaczenia prawdziwości kobiety. Jej obecność raczej kopiuje męskie zachowania - męską ekshibicję, jeżeli nie metodę scenicznego bycia. Sztuki-scenariusze pisane przez kobiety, ze swej rutyny nie są wyrazicielami kobiety. Gdy mężczyźni, czujący rzeczywiście to zajęcie, są predestynowani co najwyżej do kuglarstwa i akrobacji - mężczyzna-aktor rodzi się klaunem. Zdaje mi się /tym czasem/, że jedynie możliwe aktorstwo kobiety napotykamy w reklamach audiowizualnych, a najwydatniej podczas wygibasów upodabniających seksualizm, przy eksterytorialnej rurze globalnej kobiecości. Kobieta w teatrze stanowi tylko przyczynek /wciąż ta sama Copellia/ przydamy dla wyrażanie pospolitej-powierzchownej obecności, pośród męskich /czyż męskich, gdy tak zdegenerowane/ premedytacji świata. Mężczyzna - to wszelako pośrednie przejawy idioty, z czego co raz pojawia się kat, który zaczyna oczekiwaną kartę historii.
Ale skąd i dla czego to spadło mi na papier - przecież zdaję sobie sprawę z intensywności - oddziaływania Kosmosu, na wszystko w kosmosie. A zatem, rozdzielenie płci /w warunkach planetarnych/ niezależne jest od dobrej, czy złej woli. Człowiek - bez względu na odcienie rodzaju tolerancji - to liczba pojedyncza pary osób płci odmiennej. Stąd też poczucie równowagi rozumiem jako bezpieczne stadium uniwersalnego kształtu /osiągniętego przez miliony lat poszukiwań ewolucyjnych/ dla specyficznego, biologicznego organizmu - dla ruchomej ludzkiej bryły.
Świat jest bardziej skomplikowany, niż wskazywałyby nasze domyślne poglądy, uznające bezpiecznym miejsce, w którym się znaleźliśmy.
Ludzkie reakcje są niezmienne. Przenikanie świata uznawano za powód /nie za podstawę/ ferowania wyroków skazujących na śmierć, na potępienie. Wyznania religijne i prawodawstwo, przez wieki nie złagodziły negatywnych pochyłości cywilizacyjnego postępowania - doprowadzały do gwałtownych ludobójczych akcji, do barbarzyńskiej destrukcji podstawowego ciągu kultury na całym, dostępnym przez Europejczyka świecie. Kultura odradza się z trudem, podlega aktywnej „sile" przymusu. „Demokracja" dzisiaj jest tego głupawym szyldem.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.