Archiwum

Stefan Pastuszewski - Księgarstwo jako misja

0 Dislike0
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Izba Księgarstwa Polskiego pod nowym zarządem przystąpiła do ofensywy w zakresie promocji książki oraz umocnienia prawnych i społecznych podstaw zawodu księgarza. Oprócz wewnętrznych działań stabilizacyjnych, podjęła starania w celu pozyskania nowych członków i sympatyków. Zamierza wprowadzić członkowstwo wspierające dla osób i instytucji szczerze zatroskanych o los polskiej książki. Planuje powołanie klubu „Dobrego Księgarza", który skupiać będzie księgarzy traktujących swój zawód jako powołanie, wręcz misję w obszarze kultury polskiej.
Izba podjęła działania w celu wyróżnienia osób oraz instytucji konsekwentnie wspierających czytelnictwo. Podmioty wyróżnione otrzymają „Laur Księgarza".

IKP weźmie udział w Targach Książki w Krakowie, gdzie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Izby Księgarstwa Polskiego. Na posiedzenie zostaną także zaproszeni przedstawiciele księgarń nie związanych z IKP. Przewiduje się również otwarte spotkanie z wydawcami w celu przeprowadzenia wspólnej debaty nad udoskonaleniem rynku książki.

Jedną z najważniejszych prac Izby jest przeciwdziałanie nieuczciwemu handlowi podręcznikami na terenie szkół. Najważniejszym dokumentem w tej sprawie jest interpelacja Posła Stanisława Steca nr 15660 oraz odpowiedź MEN na tę interpelację. Dokumenty te dowodzą, iż sprzedaż nowych podręczników na terenie szkoły jest działalnością gospodarczą regulowaną odrębnymi przepisami. Nikt tych przepisów jednak nie przestrzega.

Istotnym działaniem Izby w tym zakresie jest więc pisemny apel do Kuratorów Oświaty z prośbą o zamieszczanie w. w. pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej na ich stronach internetowych. Ma to na celu dotarcie do jak największej liczby szkół. Kuratoria też zostały poproszone o internetowy wykaz podręczników obowiązujących w danym roku szkolnym. Ma to ułatwić rodzicom zakup podręczników, a księgarzom przygotowanie właściwej oferty.

Na stronie internetowej IKP zamieszczane są informacje dotyczące nieprawidłowości w branży księgarskiej (dotyczące np. braków w konkretnych zestawach podręczników sprzedawanych przez określone wydawnictwa). Dzięki takim informacjom, zainteresowani księgarze mogą w porę interweniować. Równocześnie portal zamieszcza artykuły i wypowiedzi promujące czytelnictwo książek.

W celu uzdrowienia sytuacji wewnętrznej zarząd IKP podjął decyzję, aby zrezygnować z windykacji składek od członków IKP na drodze sądowej za pośrednictwem kancelarii prawnej. Zamiast tego prowadzone będzie postępowanie ugodowe za pośrednictwem Biura IKP.

Przystąpiono do zawarcia ugody z Przedsiębiorstwem Hurtowo-Detalicznym „Książnica Polska" Spółka z o.o. w Olsztynie.Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.