Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Pierwszymi znanymi właścicielami majątku Towiany byli Nonhartowie, szlachcice kurlandzcy, pieczętującymi się herbem własnym, przedstawiającym srebrną kotwicę na czerwonym polu. Ich najwybitniejszym przedstawicielem był Piotr Nonhart (przed 1570-1633), horodniczy wileński, właściciel majątku Gojcieniszki. Następnymi dziedzicami Towian stali się książęta Massalscy. Podkomorzy grodzieński, pułkownik wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego, Stanisław ks. Massalski (1630-1671) herbu własnego, żonaty z Izabellą z Naruszewiczów (1630-1682) herbu Wadwicz,

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Po ostatniej wojnie nastąpił exodus ludności z Kresów Wschodnich i Polski centralnej na tereny tzw. Ziem Odzyskanych. W wyniku układów poczdamskich i wcześniejszych jałtańskich ludność niemiecka została wysiedlona z tych terenów. Trwało to blisko dziesięć lat. Wszystko w imię sprawiedliwości społecznej i historycznej. Tu prawo „wzorcowo” zadziałało wstecz. Trzech przywódców zadecydowało o losie milionów ludzi. Podstaw prawnych nie było żadnych. Nawet dzisiejsi lewacy nie mają jakichkolwiek argumentów na te wyroki a przecież bez przerwy przekonują, że najważniejszym dobrem społecznym jest system prawny, jego litera a nie jakieś tam Dobro Narodu.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Próba poszerzenia nauczania w jednym z dwóch języków państwowych w dwóch polskich szkołach na Białorusi, czyli w Grodnie i Wołkowysku ma wiele aspektów. Na pewno jest ona między innymi podyktowana unifikacją społeczeństwa, a w procesie tym jedną z głównych ról, obecnie rozciągniętą w czasie, odgrywa oświata. Ma też charakter pragmatyczny.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Nacjonalizm w Cerkwi rosyjskiej

Prawosławie rosyjskie jest nacjonalistyczne. Zaczęto stawać się takimi bo jest to proces, od przyjęcia w 1523 roku Rusi. Potem, gdy Piotr I, rosyjski nacjonalizm ludowy zaprzągł do rydwanu państwowego, to nacjonalizm prawosławny przybrał barwy państwowe. I tak jest po dziś dzień. Paradoksalnie, formułę tę poparł Josif Wisarionowicz Stalin, który podczas Wielkiej Wojny Ojczyźnianej (1941-1945), przerażony widmem klęski zaprzestał demontażu Cerkwi i polecił jej mobilizować naród do „świętej krucjaty antyfaszystowskiej”.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Prezydent Republiki Białoruś Aleksander Łukaszenka wpadł na pomysł, aby każdy Białorusin, który przepracował w ciągu roku mniej niż 183 dni, zapłacił specjalny podatek.

„Pasożyty" - tak prezydent okre­ślił ludzi podpadających pod nowy podatek. Jest ich około pół miliona.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok