Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Święty Mikołaj dotarł do dzieci z polskich rodzin na Białorusi, ale... jak do tego doszło?

Już od 2009 roku wzmacnia się więź przyjaźni. Wtedy to po raz pierwszy, z inicjatywy Bractwa Inflanckiego, gościliśmy dzieci i młodzież na terenach Bydgoszczy, Złejwsi Wielkiej i okolic. Tym razem to my pojechaliśmy zawieźć garść radości oraz historię pewnego - Świętego Mikołaja.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Richard Artells Morris urodził się 1 sierpnia 1933 w Independence w stanie Iowa. Jego rodzice Humphrey Robert Morris (ur. 23.12.1898 w Dakocie Południowej) i Margaret Lucile Stanley (ur. 02.09.1900 w Indianie) mieli trójkę dzieci, a Richard był najmłodszym z trojga braci. Dorastał w rodzinie wojskowej, przez co często rodzina ta przenosiła się w różne zakątki świata.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Panuje przekonanie, że organizacja wyborów parlamentarnych, prezydenckich bądź lokalnych ma sens tylko wtedy gdy ich rezultaty zostają uznane przez społeczność międzynarodową. Jedną z organizacji, która w Europie monitoruje  i ocenia proces wyborczy jest Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), funkcjonujące w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Panuje zasada że, państwo członkowskie, na parę miesięcy przed dniem wyborów, zaprasza ODIHR do obserwacji elekcji.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Praca zbiorowa Michała Głuszkowskiego, Magdaleny Grupy, Stefana Grzybowskiego, Adama Jaskólskiego, Doroty Angeliki Paśko-Koneczniak i Magdaleny Ziółkowskiej-Mówka Rosyjska gwara staroobrzędowców w północno-wschodniej Polsce. Wybór tekstów to bardzo ważny dokument zmian gwary staroobrzędowców mieszkających na obecnych ziemiach polskich.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Estoński typ prawosławia
Choć rezultaty polityczno-kulturowej rusyfikacji Estończyków były niewielkie, to jednak prawosławie w tym czasie umocniło się. Pod koniec XIX wieku prawosławie wyznawało około  20 procent Estończyków, wliczając w to Setu. Prawosławni Estończycy budowali własną tożsamość, różniącą ich od prawosławnych Rosjan, Białorusinów i Ukraińców, których to coraz więcej w ramach industrializacji Guberni Estońskiej pojawiało się na tym terenie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Estoński typ prawosławia
Choć rezultaty polityczno-kulturowej rusyfikacji Estończyków były niewielkie, to jednak prawosławie w tym czasie umocniło się. Pod koniec XIX wieku prawosławie wyznawało około  20 procent Estończyków, wliczając w to Setu. Prawosławni Estończycy budowali własną tożsamość, różniącą ich od prawosławnych Rosjan, Białorusinów i Ukraińców, których to coraz więcej w ramach industrializacji Guberni Estońskiej pojawiało się na tym terenie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W XVI i XVII wieku przez Europę Północną i Europę Środkową przetoczyły się dwie wojny, określane w historiografii mianem pierwszej wojny północnej, zwanej też siedmioletnią wojną północną (1563-1570) i drugiej wojny północnej (1655-1660). Stronami tego konfliktu były głównie: Królestwo Szwecji, Rzeczypospolita (do 1569 r. Korona Królestwa Polskiego), Wielkie Księstwo Litewskie, Królestwo Danii (i Norwegii), Brandenburgia, Carstwo Rosji i Lubeka reprezentującą interesy Hanzy. Wojny te  toczyły  się  o podział  Inflant oraz o hegemonię na Morzu Bałtyckim, tzw. Dominium Maris Baltici.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok