Stefan Pastuszewski - Dziesięć lat „Świata Inflant"

0 Dislike0
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Dziesięć lat nieprzerwanej i regularnej edycji miesięcznika literacko–naukowego „Świat Inflant", to bogactwo wiedzy, piękna i…emocji.
Tak, emocji, bowiem ta niezwykła kraina w północno–wschodniej Europie budzi, często bliżej nieokreślone, coś jakby w zetknięciu z tajemnicą, emocje. Wzbudzają się one nawet u tych, którzy nigdy na Inflantach nie byli, a po latach stali się wiernymi i wymagającymi (czemu tak mało stron?) Czytelnikami naszego czasopisma.
„Świat Inflant" powstał w środowisku Bractwa Inflanckiego z inspiracji komtura kieleckiego Tadeusza Zubińskiego w realizacji Stefana Pastuszewskiego, który jest autorem tytułu oraz redaktorem naczelnym.
Jest to w piśmiennictwie polskim jedyne czasopismo poświęcone tej przestrzeni geograficzno–kulturowej /Estonia, Łotwa, a także Litwa, Nadpregole, Białoruś, Ingria, Wotia, Karelia/ o podobnych, szalenie splątanych dziejach, a nade wszystko–przebogatym tyglu narodowościowym.
10 lat „Świata Inflant", to– zgodnie z charakterem tego czasopisma– blisko tysiąc bogato i oryginalnie, a nie z Internetu, ilustrowanych publikacji kilkudziesięciu Autorów.
O żywości i świeżości ich świadczy fakt, że najczęściej /150/ dotyczą one Białorusi i to nie tylko z uwagi na wielkość tego kraju, ale i niezwykle interesujące procesy, które w nim się toczą. Inne czasopisma polskojęzyczne w tematach białoruskich ślizgają się po powierzchni, albo piszą pod brukselsko–nowojorskie dyktando. Niektóre media wręcz histeryzują na podstawie szczątków niesprawdzonych informacji, a raczej propagandowych bzdetów, w czym oczywiście przoduje „Gazeta Wyborcza". Swego czasu odegrała istotną rolę w przemianach polskich, teraz marzy jej się powtórka na terenie białoruskim. Tylko, że to już mieszanie w cudzym garnku.
Zgodnie z fascynacją Bractwa Inflanckiego drugim krajem literacko–naukowej penetracji „Świata Inflant" jest Łotwa. Nie od rzeczy będzie dodać, że Bracia Inflanccy noszą przydomki w języku łotewskim /nazwy zwierząt/ oraz w swej strukturze posiadają Autonomię Łotewską z Mistrzem Krajowym Łotewskim na czele.
Swoista asymetria występuje też w innych obszarach tematycznych, a wynika ona z indywidualnych zainteresowań naszych Autorów. Obok dominacji historii można mówić o „przegięciu" religioznawczym, w tym przede wszystkim w zakresie staroprawosławia oraz…numizmatycznym. W ostatnich latach widoczne stały się prezentacje kresowych siedzib ziemiańskich, co z powodzeniem czynią Jerzy i Katarzyna Samusikowie.
Prowadzimy w obronie Inflant ostre polemiki z Autorami z innych łamów, a także – radi Boga! – przewodników turystycznych, wytykając błędy rzeczowe, a przede wszystkim powierzchowność, ignorancję i ślepe powtarzanie konformistycznych i oportunistycznych ocen. W większości przypadków publikacje te dalekie są od polskiej racji stanu, a reprezentują, bądź „gadającą bezmyślność", bądź obce, świadomie lub nieświadomie, przyswojone interesy. Ta publicystyczno–pisarska ćma zalegająca temat inflancki w piśmiennictwie polskojęzycznym po raz kolejny świadczy o braku instynktu samozachowawczego Polaków. Inflanty, z Białorusią na czele, są naturalnym zapleczem polskiej obecności w świecie i powinniśmy z tego zaplecza skwapliwie korzystać. Wszystko to jednak potwierdza tezę o niezwykłym, budzącym silne emocje i gorące fascynacje, oddziaływaniu Inflant. Wielkim osiągnięciem czasopisma jest sporządzanie „Słownika inflanckich nazw geograficznych" /2010, nr 12, s.10–16/ oraz „Bibilioteczki Białoruskiej". Notabene, obydwie te publikacje wymagają na gwałt poszerzenia i uzupełnienia. Bieżące zdarzenia śledzi natomiast rubryka „Pocztylion. Postimees".
Niniejsza bibliografia została sporządzona na wyraźne życzenie Czytelników, w tym badaczy, którzy chcą lepiej orientować się w bogactwie zgromadzonym na łamach „Świata Inflant". To oni wymogli tę bibliografię oraz zaproponowali praktyczny, a nie bibliotekarski podział tematyczno–rodzajowy. Nie jest to podział rozłączny, tak więc czasem ta sama publikacja występuje w różnych działach, ale dzięki temu łatwiej jest poruszać się w ich gąszczu. Typowy bibliograficzny podział nie ima się bowiem„splątanych Inflant" i w sposób sztuczny, a nawet i brutalny rozrywałby tę przebogatą, wielowarstwową tkankę realnego i odrealnionego zarazem „Świata Inflant".
Ze względów praktycznych „Świat Inflant", choć jest osobnym periodykiem, ukazuje się razem z miesięcznikiem „Akant". Z tego też powodu ma podobnie jak ta jego rakieta nośna, trzynaście numerów w roku. I choć jest schowany wewnątrz „Akantu", to wielu Czytelników głosi, że to „Akant" jest przy „Świecie Inflant", a nie odwrotnie. Bardzo nas cieszy ta opinia.

„Świat Inflant"– bibliografia /2004–2013/


HISTORIA (zagadnienia ogólne)

1.    Stefan Pastuszewski: Syntetycznie i nowocześnie; 2004, nr 3, s.4
2.    Rafał Beger i Maciej Bułak–Bałachowicz; Jak Polak wyzwalał Inflanty; 2004, nr 4, s.1 i 3
3.    Jan Jarosław Smalewski: Niespełnione nadzieje, 2004, nr 5, s.1–2
4.    Jerzy Eligiusz Wieluński: Vivat kraj Liwów, czyli uwagi rozproszone; 2004, nr 6, s.7–8
5.    Stefan Pastuszewski: Inflanty – Ojcu Świętemu; 2005, nr 5, s.1–3
6.    Tadeusz Zubiński: O tym jak Łotysze Litwinom buty szyli; 2005, nr 5, s.6
7.    Rafał Berger: Jak Austriacy i Tatarzy ratowali Polskę; 2005, nr 7, s.3
8.    Stefan Pastuszewski: 400 lat temu–27 września 1605 roku; 2005, nr 9, s.1–4
9.    Kristain Gerner: Kircholm i „długie" siedemnaste stulecie w historii i świadomości historycznej, przekład z angielskiego Michał Targowski; 2005, nr 11, s.4–5
10.    Bronisław Pastuszewski: Traktat ryski; 2006, nr 2, s.6; nr 4, s.9–10, nr 5, s.4–5, nr 6, s.1–2; nr 7, s.15, nr 8, s.11
11.    Tadeusz Zubiński: Etniczne dziedzictwo Bałtów; 2006, nr 2, s.12; nr 3, s.3; nr 4, s.7; nr 5, s.6; nr 12, s.15; 2007, nr 1, s.4; nr 2, s.8; nr 9, s.6
12.    Tadeusz Zubiński: Miary i wagi na Inflantach; 2006, nr 6, s.6
13.    Wojciech Zawadzki: Piechota strzelająca w marszu; 2006, nr 8, s.6–7
14.    Agata Wąsacz: Berezyna; 2006, nr 12, s.1–3
15.    Jurata Bogna Serafińska: Nasza słowiańska Unia Wczesnoeuropejska; 2006, nr 13, s.6–7
16.    Romuald Kromplewski: Rewersy starych zdjęć; 2007, nr 5, s.6
17.    Jan Rutkiewicz: Dajosz Warszawu!; 2007, nr 5, s.7
18.    Tadeusz Zubiński: Wojna po wojnie; 2007, nr 6, s.7–8; nr 7, s.4–6
19.    Stefan Pastuszewski: Bitwa Lodowa; 2007, nr 6, s.9
20.    Stefan Pastuszewski: Pod szwedzkim panowaniem (1561–1710); 2007, nr 8, s.2–3; nr 10, s.11–12; nr 11, s.8–11; nr 12, s.8–10
21.    Iga Rzepecka: Zakon Krzyżacki dziś; 2007, nr 9, s.11
22.    Ludwika Adamczyk i Janina Drążek: Co nieco o Pałukach, Biskupinie i XIII Festynie Archeologicznym; 2008, nr 2, s.3–4
23.    Janusz Brzoza: Trzej królowie i Rzeczypospolita z Inflantami; 2008, nr 4, s.1–5
24.    Krystyna Kukucka: Kamienie; 2008, nr 8, s.3
25.    Andrzej Bogucki: Inflanty w historii i dziś; 2008, nr 8, s.4
26.    Janusz Brzoza: Na drodze do absolutum dominium; 2008, nr 9, s.8–9
27.    Stefan Pastuszewski: Zasymilowana wielka mniejszość; 2008, nr 10, s.3–4
28.    Stefan Pastuszewski: Duch północno–wschodniego kąta Europy; 2008, nr 13, s.5
29.    Krzysztof Rogucki: Rywalizacja o Inflanty w czasach Zygmunta Augusta; 2008, nr 11, s.9–10
30.    Bogusław Mucha: „Najcichszy" car (Aleksy Michałowicz Romanow); 2009, nr 5, s.6–8; nr 6, s.8
31.    Stefan Pastuszewski: Mocne uderzenie Rosji w Inflanty; 2009, nr 8, s.1
32.    Krzysztof Rogucki: Pochodzenie etniczne narodów bałtyjskich; 2009, nr 9, s.12
33.    Stefan Pastuszewski: Mohylewski splot wschodu i zachodu; 2009, nr 11, s.13
34.    Tadeusz Zubiński: Jedyny król starych Inflant; 2010, nr 1, s.5–6
35.    Bogdan Walczak: Sytuacja językowa na pograniczu Wschód–Zachód w Rzeczypospolitej Obojga Narodów; 2010, nr 2, s.1–2
36.    Romuald Kromplewski: Kosztorysy i nie tylko; 2010, nr 3, s.9
37.    Andrzej Bogucki: Trzy korony i orzeł; 2010, nr 4, s.1–5
38.    Marek Pankanin: Bitwa Lodowa na pomniku; 2010, nr 7, s.1
39.    Stefan Pastuszewski: Bicze na wielkopańskość; 2010, nr 10, s.1–3
40.    Stanisław Roman Januszkiewicz: Litewscy fałszerze historii; 2010, nr 11, s.1–5
41.    Stefan Pastuszewski: Militarno–materialne składniki wiktorii kirchholmskiej;2010, nr 11, s.13–15
42.    Agata Wąsacz: Tylża–spotkanie władców Europy; 2010, nr 12, s.1–3
43.    Janusz Cisek: Federalizm w polityce Józefa Piłsudskiego; 2011, nr 1, s.5–8
44.    Bogdan Piotr Zapalski: Inflanty po kryzysie (?) – rok później; 2011, nr 1, s. 8–9
45.    Wojciech Sobolewski: Bironowie w Kurlandii i w Polsce; 2011, nr 2, s.1–2
46.    Stefan Pastuszewski: Napoleon nad Niemnem i Wilią; 2011, nr 3, s.7–12
47.    Jakub Naparty: Bitwa nad jeziorem Pejpus; 2011, nr 4, s.3–4
48.    Andrzej Bogucki: Szwedzi –pierwsi zaborcy dóbr kultury w Europie; 2011, nr 4, s.7–8; nr 5, s.15–16; nr 6, s.11–12; nr 8, s.13–16
49.    Piotr Bogdan Zapalski: Bałtowie–2011, każdy sobie?; 2011, nr 5, s.3
50.    Bogusław Mucha: Pierwsi Romanowowie (Michał i Filaret); 2011, nr 5, s.4–6
51.    Bogdan Piotr Zapalski: Na przestrzeni wieków; 2011, nr 9, s.10
52.    Andrzej Bogucki: Niezwyciężony Karol X Gustaw; 2011, nr 9, s.11–12

Białoruś

1.    Stefan Pastuszewski: Rżnięcie głupa; 2004, nr 4, s.4
2.    Maciej Konopacki: Syn o ojcu; 2004, nr 6, s.1
3.    Bożena Diemjaniuk: 63; 2004, nr 6, s.3
4.    Rafał Berger: Drewniane meczety; 2004, nr 8, s.1
5.    Stefan Pastuszewski: Wieże rycerskie; 2004, nr 11, s.4
6.    Romuald Kromplewski: Urlop przy granicy, 2004, nr 12, s.3
7.    Julian Fałat: Rok 1886. Ostatnie polowanie prawdziwie radziwiłłowskie; 2005, nr 1, s.1–4
8.    Stefan Pastuszewski: Zakochany w puszczach i Nieświeżu; 2005, nr 1, s.4
9.    Jakub Kawałek: Jaśko, co na Nowogródczyznę zawędrował; 2005, nr 2, s.5
10.    Marek Głogoczowski: „Solidarności kłamstwa" na temat Grodna i Mińska; 2005, nr 10, s.2–3
11.    Katarzyna Jeziółkowska: Zachować się politycznie; 2005, nr 10, s.3
12.    Stefan Pastuszewski: Góra Chrystusa i Dzierżyńskiego; 2005, nr 12, s.8
13.    Krystyna Kukucka: Białoruś – obalanie mitów; 2005, nr 13, s.8
14.    Stefan Pastuszewski: Wykoncypowane miasto (Postawy); 2005, nr 13, s.8
15.    Krystyna Kukucka: Tam, gdzie kwitną bananowce i rośnie korzeń życia (Mińsk); 2006, nr 1, s.6
16.    Krystyna Kukucka: Patriotyzm, pamięć, tolerancja; 2006, nr 2, s.5–6
17.    Krystyna Kukucka: Królowa herbat; 2006, nr 2, s.7
18.    Krystyna Kukucka: Jest taki pomnik (Borysów); 2006, nr 2, s.9
19.    Stefan Pastuszewski: Białoruś jest po prostu inna; 2006, nr 3, s.2
20.    Krystyna Kukucka: Wieczór w Mińsku; 2006, nr 3, s.3
21.    Krystyna Kukucka: Wspólna przestrzeń historyczna; 2006, nr 3, s.6
22.    Rafał Berger: Operacja mozyrska; 2006, nr 4, s.2–3
23.    Sokrat Janowicz: Białoruś nie do pojęcia; 2006, nr 4, s.4
24.    Krystyna Kukucka: Prawda i fałsz; 2006, nr 4, s.4
25.    Krystyna Kukucka: Punkt widzenia; 2006, nr 4, s.8
26.    Stefan Pastuszewski: Z życia poleskiego Kościoła; 2006, nr 4, s.9
27.    Krystyna Kukucka: Polacy z Białorusi o Związku Polaków na Białorusi; 2006, nr 4, s.10
28.    Stefan Pastuszewski: Poprawka z Potopu, czyli co robią Szwedzi na Białorusi; 2006, nr 4, s.12
29.    Stefan Pastuszewski: O Białorusi nie „po łebkach"; 2006, nr 5, s.1–4
30.    Bronisław Pastuszewski: Entuzjazm proboszcza z Mińska; 2006, nr 5, s.8
31.    Stefan Pastuszewski: Folwark europejski kontra folwark Łukaszenki; 2006, nr 6, s.1
32.    Stefan Pastuszewski: Coraz bliżej do drugiego „potopu szwedzkiego"; 2006, nr 6, s.3
33.    Krystyna Kukucka: Białoruś–krajobraz po bitwie; 2006, nr 6, s.4
34.    Stefan Pastuszewski: Papierek lakmusowy; 2006, nr 7, s.7
35.    Jacek Tabisz: Pytania o Białoruś; 2006, nr 7, s.9
36.    Stefan Pastuszewski: Uniactwo; 2006, nr 7, s.9
37.    Krystyna Kukucka: Dlaczego Aleksander Łukaszenka?; 2006, nr 7, s.10
38.    Stefan Pastuszewski: Dlaczego nie Milinkiewicz?; 2006, nr 7, s.10
39.    Krystyna Kukucka: Kuria biskupia w bloku (Witebsk); 2006, nr 8, s.4
40.    Krystyna Kukucka: Wstydliwa karta historii (Bereza Kartuska); 2006, nr 8, s.5
41.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Wybielanie; 2006, nr 8, s.8
42.    Stefan Pastuszewski: A jednak rozmawiam z telewizorem…; 2006, nr 8, s.9–10
43.    Krystyna Kukucka: Zajrzyjmy do Postaw; 2006, nr 8, s.12
44.    Stefan Pastuszewski: Białoruscy starobrzędowcy; 2006, nr 9, s.1–5
45.    Grzegorz Rykowski: Widziane z pogranicza; 2006, nr 9, s.5–7
46.    Jacek Tabisz: O Białorusi i innych sprawach; 2006, nr 9, s.8–12
47.    Stefan Pastuszewski: Tutejsi Polacy; 2006, nr 9, s.12
48.    Stanisław Wącławski: Moje trzy grosze o Białorusi; 2006, nr 9, s.15
49.    Stefan Pastuszewski: Kapusta, ogon do góry czy na dół, znak kapitulacji…; 2006, nr 10, s.1–2
50.    Stefan Pastuszewski: Szanujmy trochę innych ludzi…; 2006, nr 10, s.8
51.    Bruno Dverski: Wolą kontakty z „wielkimi"; 2006, nr 10, s.12
52.    Stefan Pastuszewski: Czy Połock to już Polotsk?; 2006, nr 10, s.12
53.    Stefan Pastuszewski: Jak mieszkańcy Białorusi kolaborowali z Niemcami; 2006, nr 10, s.14–15; nr 11, s.15–16; nr 12, s.12–14
54.    Krystyna Kukucka: Czy to wiatr? (Mińsk); 2006, nr 10, s.16
55.    Bernard Najdek: Bez tradycji; 2006, nr 11, s.12
56.    Stefan Pastuszewski: Ignorancka arogancja; 2006, nr 11, s.12
57.    Stefan Pastuszewski: Mare Lithuanicum (Jezioro Narocz); 2006, nr 11, s.13
58.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Nad Górną Dźwiną (Witebsk); 2006, nr 13, s.1–2
59.    Stefan Pastuszewski: Drugie starcie; 2006, nr 13, s.11–12
60.    Jan Rutkiewicz: Białoruskie formacje zbrojne 1941–1945; 2007, nr 1, s.1–4
61.    Tadeusz Buraczewski i Aleksander Jurewicz: Moja i nie moja Lida; 2007, nr 1, s.5
62.    Krystyna Kukucka: W autobusie; 2007, nr 1, s.7
63.    Olgierd Chojnacki: Taksówką do Nowogródka; 2007, nr 1, s.8
64.    Marek Głogoczowski: Meldunek z „Czarnej Dziury" Europy; 2007, nr 2, s.3–4
65.    Stefan Pastuszewski: „Kresów Kresów" drobne uzupełnienia; 2007, nr 2, s.5–8
66.    Stefan Pastuszewski: Krzyż Jaryły; 2007, nr 3, s.10
67.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: W posiadłości Paskiewicza (Homel); 2007, nr 3, s.2–3
68.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Osada zwana Mohyłką…(Mohylów); 2007, nr 3, s.4–6
69.    Krystyna Kukucka: Przekłamania; 2007, nr 3, s.9
70.    Olgierd Chojnacki: Inna mentalność; 2007, nr 3, s.9
71.    Stefan Pastuszewski: Cerkiewny policzek dla Białorusinów; 2007, nr 4, s. 4
72.    Stefan Pastuszewski: Ideologia państwowa a religia; 2007, nr 5, s.5–6
73.    Stefan Pastuszewski: Z Berezwecza do Białegostoku; 2007, nr 6, s.5
74.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: U ujścia Połoty do Dźwiny (Połock); 2007, nr 6, s.11
75.    Stefan Pastuszewski: Ku białoruskiej autokefalii?; 2007, nr 8, s.6–7
76.    Stefan Pastuszewski: Toczka; 2007, nr 9, s.1–2
77.    Krystyna Kukucka: Jeziora Brasławskie; 2007, nr 9, s.5
78.    Stefan Pastuszewski: Między szacunkiem a rubaszną kpiną; nr 10, s.5–6
79.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Bitwa nad Miereją (Romanowo–Lenino); 2007, nr 10, s.9
80.    Stefan Pastuszewski: Gdy Niemcy palili Białorusinów…; 2007, nr 10, s.10–11
81.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Niewyjaśniona zbrodnia (Chotyń–Chatyń); 2007, nr 11, s.12–13
82.    Rafał Berger: Bałachowicz a Żydzi; 2007, nr 11, s.13–14
83.    Marek Głogoczowski: Nad Niemnem w namiotach; 2007, nr 11, s.15–16
84.    Krystyna Kukucka: Kościół do modlitwy i obrony (Komaje); 2007, nr 12, s.10
85.    Stefan Pastuszewski: Białoruski naród państwowy; 2007, nr 13, s.1–3
86.    Jarosław Stanisław Leszczyński: W oszmiańskim powiecie…; 2007, nr 13, s.4
87.    Leszek Sokołowski: Białoruś– komentarz subiektywny; 2008, nr 1. s.11–12
88.    Tadeusz Kruczkowski: Gdy chodzi o pieniądze…; 2008, nr 2, s.1–2
89.    Igor Sokołowski: Inny świat; 2008, nr 2, s.4–5, nr 4, s.7–9
90.    Krystyna Kukucka: Chrześcijaństwo na Białorusi; 2008, nr 2, s.6–7, nr 4, s.11–12
91.    Krystyna Kukucka: Na zjeździe pisarzy; 2008, nr 3, s.4–5
92.    Stefan Pastuszewski: Białoruscy grekokatolicy; 2008, nr3, s.6
93.    Romuald Kromplewski: Przyjazna kraina; 2008, nr 3, s.7–8
94.    Grzegorz Jacek Pelica: Konkretne czyny Stanisława Bułak–Bałachowicza; 2008, nr 4, s.10
95.    Zenon Ciechanowicz: Stołpce; 2008, nr 5, s.1–4
96.    Jan Burakowski: Dawid historii najnowszej; 2008, nr 5, s.8–9
97.    Wiktor Dmuchowski: Jałmużna?; 2008, nr 5, s.9
98.    Stefan Pastuszewski: Kpiny i groźby Łukaszenki; 2008, nr 6, s.16
99.    Krystyna Kukucka: Prywatne miasto; 2008, nr 7, s.16
100.    Krystyna Kukucka: Znów w Postawach; 2008, nr 8, s.8; nr 9, s.9
101.    Stefan Pastuszewski: Hromada Białoruś; 2008, nr 8, s.1–2
102.    Joanna Adamska: Białoruskie „Centrum Europy"; 2008, nr 6, s.5
103.    Krystyna Kukucka: Nikt nie będzie zapomniany…; 2008, nr 10, s.1–3
104.    Jan Suligowski: Bukrabowszczyzna; 2008, nr 10, s.4–6
105.    Stefan Pastuszewski: Balans; 2008, nr 11, s.1–5
106.    Stefan Pastuszewski: Między propagandą a rzetelnością; 2008, nr 13, s.3–4
107.    Jerzy Samusik: W Dokudowie nad Niemnem; 2008, nr 13, s.6–7
108.    Krystyna Kukucka: Słuck; 2009, nr 2, s.3
109.    Jerzy Samusik: Pamiętna siedziba Rejtanów (Hruszówka– Gruszewka); 2009, nr 3, s.3–5
110.    Stefan Pastuszewski: W 23 lata po…; 2009, nr 6, s.1–2
111.    Bronisław Pastuszewski: Wystawa i…wątpliwości; 2009, nr 6, s.3
112.    Stefan Pastuszewski: Ludzie na błotach (Polesie); 2009, nr 6, s.6
113.    Stefan Pastuszewski: Kudy Bydgoszczy do Mińska i Mohylowa; 2009, nr 6, s.7
114.    Krystyna Kukucka: Prypecki Park Narodowy; 2009, nr 6, s.7
115.    Maria Zdziarska: Siłacze; 2009,nr 7, s.1–2
116.    Krystyna Kukucka: Muzeum natury w Turowie; 2009, nr 7, s.2
117.    Andrzej Bogucki: Białoruska teka komtura bydgoskiego; 2009, nr 7, s.8–9
118.    Stefan Pastuszewski: Stare nazwy coraz popularniejsze; 2009, nr 7, s.14
119.    Bogdan Zapalski: Pobiałoruskie refleksje; 2009, nr 8, s.2–3
120.    Stefan Pastuszewski: Trochę jaśniej; 2009, nr 8, s.8
121.    Stefan Pastuszewski: Wietka; 2009, nr 9, s.1–5
122.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie; W Postawach Tyzenhauzów; 2009, nr 9, s.10–12
123.    Bronisław Pastuszewski i Wincenty Siewruk: Rodzina od wieków polska; 2009, nr 9, s.13–14
124.    Jerzy Samusik: Pałacyk w Berdówce; 2009, nr 9, s.14–15
125.    Stefan Pastuszewski: „Komsomolski" egzegeta; 2009, nr 10, s.3–4
126.    Stefan Pastuszewski: Dwa dni w Narowli; 2009, nr 10, s.9–15
127.    Roman Dzwonkowski: Kościół na Białorusi; 2009, nr 10, s.2–4
128.    Tadeusz Kruczkowski: Co się dzieje na Białorusi?; 2009, nr 11, s.8
129.    Hanna Paniszewa: Gdzie nauczać język polski?; 2009, nr 11, s.10
130.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Dzieje Tarnowy, czyli Tarnowszczyzny; 2009, nr 11, s.11–12
131.    Stefan Pastuszewski: Mohylewski splot wschodu i zachodu; 2009, nr 11, s.13–17
132.    Grzegorz Pełczyński: Szlachta zagrodowa nad Berezyną i La Platą; 2009, nr 12, s. 1–3
133.    Stanisław Sałata: Moje poleskie duszpasterzowanie; 2009, nr 12, s.5–6
134.    Krystyna Kukucka: Losy; 2009, nr 13, s.8
135.    Paweł Bogdan Gąsiorowski: Krywicze w Biskupinie; 2009, nr 12, s.3–5
136.    Bogdan Zapalski: Historia toczy się dalej; 2009, nr 12, s.4
137.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Najsłynniejsza rezydencja Radziwiłłów /Nieśwież/; 2010, nr 2, s.11
138.    Marina Dombrowska: Emigrantka z Mińska; 2010, nr 2, s.11
139.    Stefan Pastuszewski: Kościelne tournee; 2010, nr 3, s.6–9
140.    Stefan Pastuszewski: Starowierie nad Dźwiną; 2010, nr 4, s.7–8
141.    Krystyna Kukucka: Pierwsze wieki Białorusi; 2010, nr 4, s.11–12
142.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Rezydencja Radziwiłłów w Połoneczce; 2010, nr 5, s.5–6
143.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Na wysokim brzegu Niemna (Lubcza); 2010, nr 6, s.10–11
144.    Adam Śmiech: Medialna hucpa; 2010, nr 7, s.7–8
145.    Krystyna Kukucka: Na Morzu Herodota (Polesie); 2010, nr 8, s.1–2
146.    Helena Bohdan: „Jechałam do Iwieńca z nadzieją…"; 2010, nr 8, s.3
147.    Stefan Pastuszewski: Ofiara globalistycznej perfidii i własnej naiwności; 2010, nr 8, s.6–7
148.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Dwór Puzynów w Hermanowiczach; 2010, nr 9, s.1–2
149.    Krystyna Kukucka: Śladami carskich twierdz–Brześć Litewski; 2010, nr 10, s.14–15
150.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Radziwiłłowski pałac w Radziwiłłmontach; 2010, nr 11, s.9–10
151.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Zdzięcioł–siedziba Ostrogskich, Sapiehów, Radziwiłłów i Sułtanów; 2010, nr 13, s.4–5
152.    Stefan Pastuszewski: Białoruskie fakty; 2011, nr 1, s.1–3
153.    Stanisław Michalkiewicz: Rady pożytecznego idioty; 2011, nr 1, s.4
154.    Stefan Pastuszewski: Być może, ale nie zapewne; 2011, nr 2, s.6
155.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Historia pałacyku w Prużanach; 2011, nr 7, s.8
156.    Krzysztof Rogucki: Białoruś a gry polityczne; 2011 nr 2, s. 11–12
157.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Dworek w Białosowszczyźnie; 2011, nr 4, s.6–7
158.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Zamek w Mirze; 2011, nr 3, s.4–5
159.    Krystyna Kukucka: Miasta i wsie: 2011, nr 4, s.16; nr 5, s.8–9
160.    Jan Salomon: Kościół rzymskokatolicki na Białorusi; 2011, nr 5, s.10–14
161.    Stefan Pastuszewski: Politologiczna mniemanologia; 2011, nr 5, s.15
162.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Dwór Trębickich w Linowie; 2011, nr 6, s.9–10
163.    Jan Burakowski: Panie Prokuratorze…; 2011, nr 10, s.8–9
164.    Grzegorz Grabowski: Iwieniec i reszta; 2011, nr 10, s.9
165.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Najwspanialsze ruiny; 2011, nr 10, s.10–12
166.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Dom Jundziłłów w Kracewiczach; 2011, nr 11, s.6–7
167.    Bogdan Zapalski: Co dalej z Białorusią?; 2011, nr 11, s.7–8
168.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Dwór Dziekońskich w Czachcu; 2011, nr 13, s.1–2
169.    Stefan Pastuszewski: Młoda, pozapartyjna opozycja; 2011, nr13, s.8–9
170.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Uratowany pałac w Kraskach; 2012, nr 1, s. 4–5–6
171.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Dwór Czeczotów i Brochwiczów w Podorosku; 2012, nr 2, s.8; nr 3, s.6
172.    Jarosław Janczewski: Płużnica–Komarowo; 2012, nr 3, s.8
173.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Bugudzięki, 2012, nr 4, s.8–9
174.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Dwory Jeleńskich w Tuczy i Janowiczach; 2012, nr 6, s.1–3
175.    Bronisław Pastuszewski: Zawsze chciałem pracować dla siebie i innych…; 2012, nr 6, s.5
176.    Stefan Pastuszewski: Tałaka na uroczysku; 2012, nr 6, s.12
177.    Stefan Pastuszewski: Kilka tez o Białorusi, 2012, nr 7, s.9–13
178.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Nad Swisłoczą; 2012, nr 7, s.16–17
179.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Rodowe gniazdo Tarasiewiczów w Hnieznie, 2012, nr 9, s.1–2
180.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie:  Pałac Zabiełłów w Opitołokach, 2012, nr 10, s.5
181.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Wokół Jezior Brasławskich, 2013, nr 4, s.3–5


Litwa

1.    Jan Stanisław Smalewski: Niespełnione nadzieje; 2004, nr 5, s.1–2
2.    Stefan Wojciech Rozpędek: Rozmowa; 2004, nr 6, s.3
3.    Eugeniusz Szulborski: Wileńskie brygady; 2004, nr 6, s.4
4.    Stefan Pastuszewski: Góra Trzech Krzyży (Wilno–Vilnius); 2004, nr 6, s.8
5.    Jerzy Adlabert Jucewicz: Losy młodych Wilnian; 2004, nr 7, s.1
6.    Stefan Pastuszewski: Szczodre ręce (Wilno–Vilnius); 2004, nr 7, s.4
7.    Stefan Pastuszewski: Góra Krzyży; 2004, nr 9, s.4
8.    Stefan Pastuszewski: Muzeum Diabłów (Kowno–Kaunas); 2005, nr 1, s.8
9.    Stefan Pastuszewski: Siedlisko Karaimów (Troki–Trakai); 2005, nr 2, s.8
10.    Rafał Berger: Powstańcza wyprawa morska na Litwę w 1863 roku; 2005, nr 3, s.4–5
11.    Eugeniusz Szulborski: Rzecz o Wincentym Leopoldzie Sleńdzińskim (1837–1909); 2005, nr 4, s.1–3
12.    Stefan Pastuszewski: Moja sąsiadka Matka Boska…(Wilno–Vilnius); 2005, nr 5, s.6
13.    Tadeusz Zubiński: Święty z pogranicza; 2005, nr 7, s.5–6
14.    Tadeusz Zubiński: Kto śpiewał po litewsku?; 2005, nr 7, s.8
15.    Maciej Lech Rewakowicz: Tatarzy i bitwa pod Wiłkomierzem 1.IX.1435; 2005, nr 11, s.1–3
16.    Stefan Pastuszewski: Ostra Brama (Wilno–Vilnius); 2005, nr 11, s.8
17.    Dalia Triponienë: Wileńskie Towarzystwo Lekarskie; 2006, nr 1, s.4
18.     Bernard Najdek: Pisarz z Wilna; 2006, nr 1, s.5
19.    Eugeniusz Szulborski: Ludomir Sleńdziński z Wilna; 2006, nr 2, s.3–5
20.     Jakub Kawałek: Rűpintojëlis w czasach ekonomicznej pałki; 2006, nr 2,s.7
21.    Jerzy Adalbert Jucewicz: Moje Soplicowo; 2006, nr 3, s.1–2; nr 8, s.12; nr 9, s.13; nr 11, s.8–10
22.    Krystyna Kukucka: Kowieńskie bruki; 2006, nr 6, s.7
23.    Katarzyna Renata Hryszko: Józef Czechowicz–pierwszy wileński fotograf pejzażysta; 2006, nr 8, s.1–3
24.    Jan Rutkiewicz: Kręte ścieżki por. Antoniego Giecewicza, czyli łyżka dziegciu do beczki litewskiego miodu; 2006, nr 9, s.13–14
25.    Małgorzata Iwanowska–Ludwińska: Scenki dziecięce ze Żmudzi; 2006, nr 9, s.15
26.    Jan Stanisław Bystroń: Koroniarze o Litwinach; 2006, nr 10, s.2–4
27.    Stefan Pastuszewski: Wileńskie centrum integracji pomorian; 2009, nr 10, s.11–12
28.    Romuald Kromplewski: Jest taka wieś…(Górze); 2006, nr 10, s.16
29.    Romuald Mieczkowski: Bydgoszczaki wileńskie; 2006, nr 11, s.2
30.    Jan Rutkiewicz: Niedokończony dialog; 2006, nr 12, s.10–11; nr 13, s.9–11
31.    Romuald Kromplewski: Kamienny kościół (Sołoki–Salakas); 2007, nr 1, s.6
32.    Stefan Pastuszewski: Wielkie Niemcy i mała Litwa; 2007, nr 1, s.8
33.    Bronisław Pastuszewski: Szydłów (Šiluva); 2007, nr 2, s.1–2
34.    Romuald Kromplewski: Wiktorya z początku XIX wieku (Wiłkomierz–Ukmergë); 2007, nr 3, s.5
35.    Jan Rutkiewicz: Litewski aliant ostatniej godziny; 2007, nr 3, s.8
36.    Waldemar Kontewicz: Wileński jamszczyk; 2007, nr 3, s.11
37.    Krystyna Kukucka: 15 sierpnia w Wilnie; 2007, nr 4, s.2
38.    Sławomir Mierzejewski: Trochę o szowinizmie; 2007, nr 4, s.4
39.    Jan Rutkiewicz: Dajosz Warszawu!; 2007, nr 5, s.7
40.    Jan Rutkiewicz: Pax Domini; 2007, nr 6, s.3
41.    Tomasz Chinciński: Most Przechodni (Wilno–Vilnius); 2007, nr 7, s.2
42.    Petrus Stankeras: Gmach instytucji rządowych (Wilno– Vilnius); 2007, nr 7, s.3
43.    Józef Jacek Rojek: Maironis (Jonas Mačiulis); 2007, nr 12, s.2
44.    Romuald Kromplewski: Krzyż nad Merą (Góra); 2007, nr 12, s.6
45.    Agnieszka Syska: Symbolizm i realizm; 2007, nr 12, s.7
46.    Valentinas Filipenka: Nie ma jak w domu (Wilno– Vilnius); 2007, nr 13, s.7–8
47.    Eugeniusz Seichter: Na brydża do Wilna: 2007, nr13, s.8
48.    Romuald Kromplewski: Kraina jezior i kniei; 2008, nr 2, s.7–8
49.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Na końcu świata w Taboryszkach (Tabariđkës); 2008, nr 3, s.1
50.    Agnieszka Syska: Sztuka jubilatka litewska; 2008, nr 4, s.5–6
51.    Stefan Pastuszewski: Żmudzka autonomia; 2008, nr 5, s.11
52.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Stolica litewskiego luteranizmu (Taurogi– Tauragë); 2008, nr 6, s.6–7
53.    Andrzej Bogucki: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" na Litwie 1904–2008; 2008, nr 6, s.9–13
54.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Stolica Księstwa Żmudzkiego (Rosienie–Raseinai); 2008, nr 8, s.4–5
55.    Katarzyna Zegarska: Plener w Podbrodziu (Pabradë); 2008, nr 9, s.7
56.    Stefan Pastuszewski: Energetyczna szansa Litwy i Polski; 2008, nr 9, s.10–12
57.    Hanna Mierzwa: Siła talentów; 2008, nr 11, s.7
58.    Daniela Goldmann: Bezdany (Bezdonys); 2008, nr 11, s.7
59.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Pierwsza stolica Litwy (Kiernów–Krenavë); 2008, nr 11, s.12–13
60.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Polska poza Polską (Mejszagoła– Maišiagala); 2008, nr 11, s. 15–16, nr 12, s. 6–7
61.    Romuald Kromplewski: Skansen w Rumszyszkach (Rumđiskës); 2008, nr 12, s.2–3
62.    Romuald Kromplewski: Gliniany folwark (Daugieliszki– Daugëliđkis); 2008, nr 12, s.8–9
63.    Józef Jacek Rojek: Antanas Baranauskas–Antoni Baranowski: 2009, nr 1, s.3–4
64.    Stefan Pastuszewski: Oporna kolaboracja litewska; 2009, nr 3, s.7; nr 4, s.5–6
65.    Stefan Pastuszewski Wileńscy męczennicy; 2009, nr 3, s.10–11
66.    Stefan Pastuszewski: Litwin na Pęksowym Brzyzku; 2009, nr 4, s.1–2
67.    Stanisław Roman Januszkiewicz: Dzieciństwo w Wilejce i Wilnie; 2009, nr 4, s.8; nr 5, s.4
68.    Krystian Frelichowski: Pierwsza unia Polski z Litwą; 2010, nr12, s.8–9; 2010, nr 1, s.6–7
69.    Joanna Ostaszewska: Zita Žemaitytë (1950–2009); 2009, nr 12, s.10
70.    Joanna Ostaszewska: Krzyże litewskie; 2009, nr 12, s.10–12; nr 13, s.4
71.    Zygmunt Mackiewicz: Pamiątki powstania styczniowego na Laudzie; 2009, nr 13, s.1–2
72.    Andrzej Dorobek: Międzynarodowy gościniec poezji; 2009, nr 13, s.6–8
73.    Mirosława Wojszwiłło: Zaścianek; 2010, nr 2, s.7
74.    Wojciech Sobolewski: Izba pamięci Jana Pawła II (Wilno–Vilnius); 2010, nr 3, s.5
75.    Wojciech Sobolewski: Wilno w dniu niepodległości Polski; 2010, nr 3, s.11–12
76.    Zygmunt Mackiewicz: Niemen i Lauda; 2010, nr 4, s.6–7
77.    Tadeusz Zubiński: Litwin prekursorem Europy Ojczyzn; 2010, nr 4, s.8
78.    Tadeusz Zubiński: Strzały na granicy; 2010, nr 4, s.9–10
79.    Krystyna Kukucka: A duch miasta ulatuje bezpowrotnie… (Wilno–Vilnius); 2010, nr 4, s.12
80.    Karol Pastuszewski: Z wileńskiego puszczańskiego matecznika; 2010, nr 6, s.4–5
81.    Stefan Pastuszewski: Grunwald, czyli Żalgiris; 2010, nr 8, s.3
82.    Jarosław Janczewski: Mistrzostwa Europy w Kownie; 2010, nr 8, s.8
83.    Jerzy Żenkiewicz: Na południe od Wilna; 2010, nr 8, s.8–10
84.    Stanisław Roman Januszkiewicz: Litewscy fałszerze historii; 2010, nr 11, s.1–5
85.    Malwina Witucka: Mniej znane Kowno; 2010, nr 11, s.15–16
86.    Paweł Bogdan Gąsiorowski: Pamięć o Emilii Plater: 2010, nr 12, s.4–5
87.    Zygmunt Mackiewicz: Dotmuva–Akademija; 2010, nr 13, s.1–2
88.    Ludwika Adamczyk: Dzukijski Park Narodowy; 2011, nr 2, s.5
89.    Stefan Pastuszewski: Żmudzkie teatrum wierności i miłości; 2011, nr 3, s.1–3
90.    Zygmunt Mackiewicz: Siła wspólnych korzeni; 2011, nr 4, s.1–2
91.    Ludwika Adamczyk: Nad  Niemnem; 2011, nr 6, s.6
92.    Agata Wąsacz: Aleksander I i Napoleon w Wilnie w 1812; 2011, nr 8, s.10–13
93.    Agata Wąsacz: Obchody imienin Napoleona na Litwie w 1812 roku; 2011, nr 9, s.1–4
94.    Tomasz Wiśniewski, Menno Juodaragis– festiwal folku, pogaństwa i patriotyzmu; 2012, nr 1, s.8
95.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: U zbiegu trzech granic; 2012, nr 2, s.1–3
96.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Lubowo na Suwalszczyźnie; 2012, nr 3, s.7
97.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: U Balińskich w Jaszunach; 2012, nr 12, s.1–3
98.    Zygmunt Mackiewicz: Litewska Fatima, 2012, nr 13, s.1–2
99.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Pałac Kuszewskich w Lejpunach, 2012, nr 13, s.3–4
100.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: „Witkiewiczowski" dwór w Urdominie, 2012, nr 1, s.4; nr 2, s.4
101.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Dwór w Wysokim Dworze, 2013, nr 3, s.1–2
102.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Ordynacja Tyszkiewiczów na Zatroczu, 2013, nr 4, s.6–8
103.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Glinciszki–Dubinki; 2013, nr 5, s.6–7
104.    Antoni Wojciechowski: Ekspatriacja z Wilna; 2013, nr 7, s.12
105.    Zygmunt Mackiewicz: Jubileusz lotu „Liutaniki"; 2013, nr 9, s.4
106.    Krzysztof Sidorkiewicz; Jak kochają nas Litwini; 2013, nr 9, s.8
107.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Dwór Wagnerów w Solecznikach; 2013, nr 10, s.11–12
108.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie: W Borejkowszczyźnie w Syrokomli; 2013, nr 11, s.1–3
109.    Krzysztof Sidorkiewicz; „Vilnija" w natarciu; 2013, nr 11, s.6–7
110.    Krzysztof Sidorkiewicz; Dzieci na służbie u Landsbergisa; 2013, nr 11, s.7
111.    Sławomir Mierzejewski: Spór o uniwersytet; 2013, nr 11, s.12
112.    Jerzy i Katarzyna Samusikowie; Pałacyk Szwykowskich i Piłsudskich w Czabiszkach; 2013, nr 12, s.6–7
113.    Grzegorz Pieńkowski, Sfera mitu; 2013, nr 12, s.7

Łotwa

1.    Tadeusz Zubiński: Stary Liw dorodniejszy niż junacy; 2004, nr 1, s.2; nr 2, s.2; nr 4, s.2–3
2.    Sebastian Malinowski: Inflancki arystokrata ducha– Gustaw baron Manteuffel (1832–1916);2004, nr 2, s.6–7
3.    Stefan Pastuszewski: Łabędziowatość (Marienberg–Alűksne); 2004, nr 2, s.8
4.    Tadeusz Zubiński: Se non č vero, č bien trovato; 2004, nr 4, s.8
5.    Stefan Pastuszewski: Dolina Dźwięków; 2004, nr 4, s.8
6.    Stefan Pastuszewski: Najdziwniejsza kolejka linowa; 2004, nr 5, s.4
7.    Stefan Pastuszewski: Dalen, czyli tam gdzie była polska mennica królewska; 2004, nr 6, s.2
8.    Miłosz Waligórski: Ludzie z Wybrzeża; 2004, nr 7, s.2
9.    Stefan Pastuszewski: Miejsca śpiewu; 2004, nr 8, s.4
10.    Tadeusz Zubiński: Pastor wilkołakiem; 2004, nr 9, s.1
11.    Stefan Pastuszewki: Ryska wszechnica niemiecka; 2004, nr 9, s.2
12.    Stefan Pastuszewski: Bakalarat języka polskiego w Dyneburgu (Daugavpils); 2004, nr 9, s.2
13.    Maria Zdziarska: Pan na Windawie; 2004, nr 10, s.2
14.    Ojras Spârîtas: „ Es" un „vini" czyli „ja"i „oni", przekład z łotewskiego Michał Bartuszewicz; 2004, nr 10, s.3–4
15.    Çrik Jçkabsons: Towarzystwo Zbliýenia Ůotewsko–Polskiego na Łotwie i Towarzystwo Zbliżenia Polsko–Łotewskiego w Polsce; 2004, nr 10, s.5–6
16.    Tadeusz Zubiński: Łatgalii budziciel, z Łotwą zjednoczyciel; 2004, nr 10, s.6–7
17.    Stefan Pastuszewski: Bractwa Czarnogłowych; 2004, nr 10, s.8
18.    Joanna Adamska: Kwitnąca przyroda, ginąca kultura; 2004, nr 12, s.1–2
19.    Stefan Pastuszewski: Szlak kotwic (Windawa–Ventspils); 2004, nr 12, s.4
20.    Helena Bagieńska: Katolicy w Windawie; 2004, nr 13, s.1–2
21.    Tadeusz Zubiński: Jednak język; 2004, nr 13, s. 3, 2005, nr 1, s.6
22.    Stefan Pastuszewski: Anglikanie nad Dźwiną; 2004, nr 13, s.4
23.    Stefan Pastuszewski: Idealny zbór; 2004, nr 13, s.4
24.    Tadeusz Zubiński: Jednak język; 2005, nr 1, s.6
25.    Tadeusz Zubiński: Prezidentes Kundze; 2005, nr 1, s.7
26.    Helena Bagierowska: Pierwszy łotewski kardynał; 2005, nr 1, s.8
27.    Bogusław Dybaś: Kilka uwag do Windawy, Kurlandii i „biskupstwa piltyńskiego"; 2005, nr 2, s.4–5
28.    Stefan Pastuszewski: Glossa do mapy Biskupstwa Kurlandzkiego; 2005, nr 2, s.5
29.    Tadeusz Zubiński: Miał twardą naturę łotewskiego chłopa; 2005, nr 2, s.6–7, nr 5, s.7
30.    Stefan Pastuszewski: Trzy Aa; 2005, nr 3, s.8
31.    Stefan Pastuszewski: Jezioro Ůubań (Lubâns ezers); 2005, nr 5, s.8
32.    Stefan Pastuszewski: Łotwa etniczna; 2005, nr 5, s.5
33.    Stefan Pastuszewski: Ciemna, wstydliwa, a może tylko niezrozumiała karta w dziejach Łotwy; 2005, nr 6, s.1–4
34.    Stefan Pastuszewski: Łotewska chytrość?; 2005, nr 6, s.7–8
35.    Stefan Pastuszewski: Karosta (Lipawa–Liepaja); 2005, nr 7, s.8
36.    Stefan Pastuszewski: Szpiegowanie; 2005, nr 8, s.8
37.    Tadeusz Zubiński: Łatgalski Homer; 2005, nr 11, s.7; nr 12, s.2
38.    Stefan Pastuszewski: Suici; 2005, nr 12, s.1–3
39.    Tadeusz Zubiński: Majowy zamach na Łotwie; 2005, nr 13, s.1–2
40.    Stefan Pastuszewski: Brawo Łotysze!; 2006, nr 2, s.9
41.    Stefan Pastuszewski: Deptak Polski (Ryga); 2006, nr 3, s.4
42.    Stefan Pastuszewski: Oświeceniowa poetka z Inflant; 2006, nr 3, s.5
43.    Joanna Adamska: Żużel w Dyneburgu; 2006, nr 3, s.7; nr 4, s.11; nr 5, s. 9–11; nr 8, s.8; nr 7, s.14
44.    Witold Niedźwiecki: Biali na Łotwie; 2006, nr 9, s.7–8
45.    Stefan Pastuszewski: Starowierskie Jeruzalem (Dyneburg); 2006, nr 7, s.1–7
46.    Krystyna Kukucka: Polska szkoła w Dyneburgu; 2006, nr 7, s.12
47.    Alicja Leśniak: Szkolnictwo polskie na Łotwie; 2006, nr 10, s.5–7
48.    Ina Druviete i Baiba Kangere: Język łotewski, przekład z angielskiego Magdalena Ochałek; 2009, nr 10, s.9–10
49.    Joanna Adamska: Kierunek Daugavpils!; 2006, nr 11,s.1–2
50.    Anonim: Najnieznośniejszy naród…; 2006, nr 11, s.4
51.    Agata Wąsacz: Wobec Ojczyzny i jej wartości; 2006, nr 11, s.5–6
52.    Olgierd Chojnacki: Przy Piotrusiu (Ryga–Rîga); 2006, nr 12, s.7–8  
53.    Joanna Adamska: Miasto Róży (Rzeżyca–Rçzekne); 2007, nr 3, s.1–2
54.    Joanna Adamska: Miasto Róży – dzisiaj (Rzeżyca–Rçzekne); 2007, nr 4, s.1–2
55.    Detlef Henning: Łotysze w postrzeganiu Niemców; 2007, nr 5, s.1–3
56.    Stefan Pastuszewski: Pomorcy z dyneburskiego gaiku; 2007, nr 6, s.4
57.    Stefan Pastuszewski: Twórczy poliglota; 2007, nr 7, s.7
58.    Stanisław Januszkiewicz: Dyneburskie pomniki; 2007, nr 8, s.2–3
59.    Stefan Pastuszewski: Gdzie ten Kirchholm?; 2007, nr 9, s.11–12
60.    Joanna Adamska: Kierunek Daugavpis–bis; 2007, nr 10, s.6
61.    Henryk Trops: Wydział Teologii Rzymsko–Katolickiej Uniwersytetu Łotewskiego, przekład z łotewskiego Helena Bagieńska; 2007, nr 10, s.7–8
62.    Ludwika Adamczyk: Zielone krajobrazy Łotwy; 2007, nr 12, s. 1–2
63.    Ludwika Adamczyk i Emilia Kawczyńska: Siedem dni na Łotwie; 2008, nr 3, s.2–4
64.    Krystyna Kukucka: Carska twierdza (Dyneburg); 2008, nr 7, s.5–6
65.    Stefan Pastuszewski: Grody starołotewskie; 2008, nr 7, s.10
66.    Stefan Pastuszewski: Miasto pajęczej sieci (Lemzal–Limbaži); 2008, nr 7, s.11–13
67.    Tadeusz Zubiński: Kaupo; 2008, nr 11, s.5
68.    Stefan Pastuszewski: Bazy radzieckie na Łotwie; 2008, nr 12, s.1
69.    Daniela Goldmann: Praca dyplomowa Ignacego Mościckiego; 2008, nr 12, s.7
70.    Albina Czibele: Na falach Daugawy; 2009, nr 1, s.4
71.    Stefan Pastuszewski: Dyneburski Okręg Żołnierzy Oraczy; 2009, nr 3, s.8
72.    Wojciech Sobolewski: 90 rocznica niepodległości Łotwy; 2009, nr 3, s.8
73.    Wojciech Sobolewski: Niepokorni studenci Politechniki Ryskiej; 2009, nr 3, s.9
74.    Stefan Pastuszewski: Nad pięcioma wywijasami Dźwiny (Krasław–Krâslava); 2009, nr 3, s.12
75.    Wojciech Sobolewski: Dyplomacja polsko–łotewska; 2009, nr 4, s.7
76.    Tadeusz Zubiński: Kurlandia na wiosnę; 2009, nr 5, s.1–3
77.    Stanisław Januszkiewicz: Prawdziwy Inflantczyk i patriota polski; 2009, nr 5, s.9
78.    Stefan Pastuszewski: Miasto na tarczy (Zygwold –Sigulda); 2009, nr 6, s.4–6
79.    Tadeusz Zubiński: Stary Stenders; 2009, nr 7, s.3–4
80.    Stefan Pastuszewski: Skansen staroprawosławny (Słutiszki–Slutiđíi); 2009, nr 7, s.4
81.    Stefan Pastuszewski: Żelazna cerkiew; 2009, nr 7, s.5
82.    Stefan Pastuszewski: Inflancki baron wiecznie żywy; 2009, nr7, s.6–7
83.    Stefan Pastuszewski: Łotysz z urodzenia, a Rosjanin według duszy; 2009, nr 7, s.10–13
84.    Tadeusz Zubiński: Łotewska codzienność; 2009, nr 8, s.5–6
85.    Stefan Pastuszewski: 13 rosyjskich lat na Inflantach Polskich (1654–1667); 2009, nr 9, s.16; nr 10, s.5–7
86.    Tadeusz Zubiński: Dainy z samego serca Łotwy; 2009, nr 10, s.1–2
87.    Joanna Adamska: Czwarta odsłona Grand Prix na żużlu – Daugavpils; 2009, nr 10, s.8
88.    Wojciech Sobolewski: Droga Łotwy do niepodległości; 2009, nr 11, s.5–6
89.    Stefan Pastuszewski: Pamięć o Benisławskich; 2009, nr 11, s.16
90.    Ryszard Czarnecki: Zapiski z Łotwy 2006; 2010, nr 2, s.9
91.    Stefan Pastuszewski: Łotewskie sanktuaria; 2010, nr 7, s.2–3
92.    Stefan Pastuszewski: Podnoszenie ciężarów (Rewel–Tallinn); 2010, nr 8, s.10
93.    Stanisław Januszkiewicz: Oto droga na katedrę arcybiskupią; 2010, nr 11, s.6–7
94.    Michał Duda: Rola szwedzkich służb specjalnych w walkach o Rygę; 2010, nr 12, s. 12–14
95.    Wojciech Sobolewski: Bironowie w Kurlandii i w Polsce; 2011, nr 2. s.1–2
96.    Stanisław Januszkiewicz: Historia wspólnoty i wsi Daniszewka w Łatgalii; 2011, nr 4, s.4–5
97.    Stefan Pastuszewski: Jakubowski razdor; 2011, nr 6, s.3–5
98.    Stefan Pastuszewski: Monastycyzm prawosławny na Łotwie; 2011, nr 6, s.6–7
99.    Jan Hryniewicz: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Klasycznej Czerwone Maki; 2011, nr 6, s.7
100.    Stefan Pastuszewski: Rosyjski Sokół: 2011, nr 6, s.8
101.    Tadeusz Zubiński: Maj nad Dźwiną; 2011, nr 7, s.10
102.    Stefan Pastuszewski: Romantyczny zakątek ryskiej cytadeli; 2011, nr 9, s.4–7
103.    Klaudia Rotmanowa: Na skrzyżowaniu pamięci i czasu (Dyneburg– Daugavpils), z rosyjskiego przełożył Jan Strękowski; 2011, nr 9, s.8–9
104.    Piotr Załęski: Polowanie na Inflantach; 2011, nr 9, s.13–14
105.    Klaudia Rotmanowa: Okruchy pamięci na zimowym śniegu, z rosyjskiego przełożyła Agata Zaremba; 2011, nr 9, s.15–16
106.    Stefan Pastuszewski: Wzięcie nieprzystępnej dziewicy; 2011, nr 11, s.1–4
107.    Stefan Pastuszewski: Luteranie wśród katolików i staroprawosławnych; 2011, nr 13, s.3–4
108.    Włodzimierz Fojcik: Cmentarze Łatgalii; 2012, nr 14, s.14
109.    Anna Szuksztule: Dyneburg–miasto polskie; 2013, nr 6, s.1
110.    Bronisław Pastuszewski: Z historii pomnika, „Polskich legionistów" w Dyneburgu; 2013, nr 7, s.2–3
111.    Stefan Pastuszewski: Jak mieszkać ekologicznie; 2013, nr 7, s.3

Estonia

1.    Konstanty Paustowski: Wiatr szybkości (Rewel–Tallinn), przekład z rosyjskiego Stefan Pastuszewski, 2004, nr 1, s.1
2.    Stefan Pastuszewski: Kamienny most (Dorpat–Tartu); 2004, nr1, s.4
3.    Tadeusz Zubiński: Szacunek, wspólnota losów i gruba skóra pewnej Estonki; 2004, nr 2, s.3
4.    Klara Sielicka – Baryłka; Stowarzyszenie na Rzecz Promocji Estonii w Polsce „ Pro Estonia"; 2004, nr 2, s.8
5.    Stefan Pastuszewski: Kościół bez okien; 2004, nr 3, s.4
6.    Tadeusz Zubiński: Se non č vero, č bien trovato; 2004, nr 4, s.8
7.    Stefan Pastuszewski: Bractwa Czarnogłowych (Rewel– Tallinn); 2004, nr 10, s.8
8.    Agata Grabowska: Setu; 2005, nr 2, s.1 i 8
9.    Joanna Adamska: Mierzeja Kurońska; 2005, nr 2, s.2–3
10.    Eugeniusz Szulborski: E–państwo; 2005, nr 4, s.7
11.    Stefan Pastuszewski: Rycerz pogrzebowy parnawski; 2005, nr 4, s.7–8; nr 5, s.5
12.     Klara Sielicka– Baryłka: Tere, my studenty iz Polszy; 2005, nr 5, s.3–4
13.    Tadeusz Zubiński: Kalevipoeg i Friedrich Reinhold Kreutzwald; 2005, nr 6, s.6–7; nr 7, s.3; nr 8, s.3
14.    Tadeusz Zubiński: Ostatni krzyżowiec Europy; 2005, nr 8, s.1–2
15.    Tadeusz Zubiński: Kolejny język inflancki; 2005, nr 12, s.8
16.    Tadeusz Zubiński: Taara; 2006, nr 1, s.6
17.    Stefan Pastuszewski: Estończycy wobec III Rzeszy; 2006, nr 2, s.1–2
18.    Lembit Toom: Służba Królestwu w Estonii; 2006, nr 2, s.10–11
19.    Stefan Pastuszewski: Estońskie starowierie; 2006, nr 13, s.3–5  
20.    Romuald Kromplewski: Kolejowa Szkoła Techniczna przełomu XIX/ XX w. w Tallinnie; 2007, nr 5, s.4
21.    Stefan Pastuszewski: Kolejne starcie Estonii z Rosją; 2007, nr 6, s.1–2
22.    Piotr Strąk: Nieznane w znanym (Dorpat–Tartu); 2007, nr 6, s.2
23.    Stefan Pastuszewski: Jest taka wyspa (Piirisaar); 2007, nr 6, s.5–6
24.    Stefan Pastuszewski: Flaga narodowa, skocznie narciarskie, pogańskie obrzędy (Odenpah– Otepää)…; 2007, nr 7, s.1–2
25.    Stefan Pastuszewski: Polski Dorpat (Tartu); 2007, nr 7, s.3
26.    Jurata Bogna Serafińska: Estonica; 2007, nr 8, s.1
27.    Jerzy Samusik: Dorpackie pomniki (Tartu); 2008, nr 1, s.7–9
28.    Stefan Pastuszewski: Kwadratowe wiatraki (Ozylia–Saaremaa); 2008, nr 5, s.10–11
29.    Stefan Pastuszewski: Sőrve–otwarte ogniwo dziejów; 2008, nr 5, s.1
30.    Ülo Tuulik: Jałowiec przetrwa suszę, przekład z rosyjskiego Wiesława Karaczewska; 2008, nr 6, s.1–4; nr 7, s.6–9
31.    Stefan Pastuszewski: Pięć tysięcy katolików w Estonii; 2008, nr 7, s.1–4
32.    Joanna Adamska: Ozylijskie dzieci oskarżają; 2008, nr 12, s.4
33.    Paweł Bogdan Gąsiorowski: Estońskie wspomnienia; 2008, nr 13, s.1–2
34.    Jan Kostrzak: O mojej przygodzie z Estonią; 2009, nr 3, s.5–7
35.    Stefan Pastuszewski: Dolina Maryi (Rewel–Tallinn); 2009, nr 3, s.9
36.    Tadeusz Zubiński: Pojawił się jak kometa; 2009, nr 13, s.3–4
37.    Kazimierz Popławski: Biało–czerwone miasto (Dorpat–Tartu); 2010, nr 3, s.1–2
38.    Romuald Kromplewski: Pomnik Stefana Batorego w Wałku; 2010, nr 3, s.5
39.    Kazimierz Popławski: Academia Gustaviana (Dorpat–Tartu);2010, nr 5, s.1–2
40.    Stefan Pastuszewski: Pamiątki katastrof morskich; 2010, nr 8, s.11
41.    Malwina Witucka: Kościół pw. św. Jana w Rewlu; 2010, nr 8, s.12
42.    Stefan Pastuszewski: Fenomen estońskiego prawosławia; 2010, nr 10, s.7–13
43.    Malwina Witucka: Synkretyczne bogactwo rewelskiej katedry; 2010, nr 10, s.16
44.    Mirosław Zarucki: Dorpatczycy; 2010, nr 11, s.10–12
45.    Stefan Pastuszewski: Rosyjski eszelon na estońskiej ziemi; 2011, nr 2, s.9
46.    Ants Tammeveski: Historia na medalach; 2011, nr 7, s.11
47.    Tadeusz Zubiński: Zmierzch cynowego raju; 2012, nr 6, s.4
48.    Daniela Goldmann: August Sabbe–ostatni estoński partyzant; 2013, nr 5, s.8
49.    Tadeusz Borysewicz: Zamek – myza w Sangaste; 2013, nr 12, s.4–5

Nadpregole

1.    Paweł Bogdan Gąsiorowski: Dőnhoffowie; 2004, nr 2, s.1
2.    Krystyna Ryduchowska: Byłam w Kaliningradzie; 2004, nr 9, s.4
3.    Stefan Pastuszewski: Co z Nadpregolem?; 2005, nr 3, s.6
4.    Joanna Adamska: Polskie prawa do Nadpregola; 2005, nr 4, s.6
5.    Stefan Pastuszewski: Trakeny; 2005, nr 4, s.8
6.    Stanisław Roman Januszkiewicz: Jak Napgregole pozyskać dla Polski?;2005, nr 6, s.4
7.    Stefan Pastuszewski: Historia bez Prusaków; 2005, nr 6, s.6
8.    Bogdan Szulborski: Nadpregole – fundamenty; 2005, nr 7, s.1–2
9.    Stefan Pastuszewski: Jak nazwać Sambię i bieg Pregoły?; 2005, nr 7, s.2
10.    Stefan Pastuszewski: Myślenie i pisanie o Nadpregolu; 2005, nr 8, s.7
11.    Stefan Pastuszewski: Dwa czasy; 2005, nr 10, s.8
12.    Jacek Tabisz: Nadpregole– czyje?; 2006, nr 5, s.7
13.    Helena Bagieńska: Podzielić…; 2006, nr 5, s.7
14.    Stefan Pastuszewski: Nadpregole – luterańska teokracja; 2008, nr 5, s.6–7
15.    Krystyna Ryduchowska: Co tam, panie, w Królewcu?; 2008, nr 6, s.13–15; nr 7, s.15–16
16.    Agata Wąsacz: Tylża–spotkanie władców Europy; 2010, nr 12, s.1–3
17.    Zygmunt Mackiewicz: Prus prima; 2011, nr 12, s.10–11
18.    Marian Florków: Balga, komturia za miedzą; 2013, nr 5, s.1–2
19.    Czesław Dziemidowicz : Kwitajny–Qriattainen– moja ojczyzna; 2013, nr 9, s.5–7, nr 10, s.7–10, nr 11, s.3–6
20.    Bogdan Zapalski: Koenigsberg–Królewiec–Kaliningrad?; 2013, nr 10, s.5


Ingria i Wotia

1.    Stefan Pastuszewski; Ingria, czyli Iżora; 2005, nr 3, s.1–3
2.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Na najdalszych kresach Rzeczypospolitej; 2010, nr 5, s.2–5
3.    Stefan Pastuszewski: Stary obrzęd nad Newą; 2010, nr 6, s.6–9
4.    Marek Pankanin: Bitwa Lodowa na pomniku; 2010, nr 7, s.1
5.    Marek Pankanin: Ingria i Wotia ołówkiem Marka Pankanina; 2010, nr 8, s.3
6.    Andrzej Bogucki: Iżora i Wotia z teki komtura bydgoskiego; 2010, nr 8, s.4–5
7.    Marian Osada: Smoleńska historia mojego stryja Stanisława; 2010, nr 10, s.5
8.    Agnieszka Krzemińska: Drewniana Atlantyda; 2011, nr 1, s.12; nr 2, s.10–11
 

RELIGIA, ZWIĄZKI WYZNANIOWE
(zagadnienia ogólne)

1.    Bogusław Dybaś: Kilka uwag do Windawy, Kurlandii i „biskupstwa piltyńskiego"; 2005, nr 2, s.4–5
2.    Stefan Pastuszewski: Dzień wolny, a nie święty; 2005, nr12, s.5–7
3.    Tadeusz Zubiński: Taara: 2006, nr 1, s.6
4.    Stefan Pastuszewski: Ideologia państwowa a religia; 2007, nr 5, s.5–6
5.    Krystyna Kukucka: Chrześcijaństwo na Białorusi; 2008, nr2, s.6–7; nr 4, s.11–12
6.    Stefan Pastuszewski: Niedziela Przewodnia; 2008, nr 5, s.11
7.    Stefan Pastuszewski: Turystyka sakralna; 2008, nr 6, s.8
8.    Joanna Ostaszewska: Krzyże litewskie; 2009, nr 12, s.10–12; nr 13, s.4

Rzymski katolicyzm

1.    Stefan Pastuszewski: Kto wymyślił te czerwone guziki?; 2004, nr 10, s.1–2
2.    Romuald Kromplewski: Mój wyjątkowy kuzyn; 2004, nr 11, s.1
3.    Helena Bagieńska: Pierwszy łotewski kardynał; 2005, nr 1, s.8
4.    Bogusław Dyboś: Kilka uwag do Windawy, Kurlandii i „biskupstwa piltyńskiego"; 2005, nr 2, s.4–5
5.    Stefan Pastuszewski: Glosa do mapy Biskupstwa Kurlandzkiego; 2005, nr 2, s.5
6.    Stefan Pastuszewski: Jak rozpoznać dzieje diecezji na Inflantach; 2005, nr2, s.7
7.    Stefan Pastuszewski: Inflanty–Ojcu Świętemu; 2005, nr 5, s.12
8.    Stefan Pastuszewski: Z życia poleskiego Kościoła; 2006, nr 4, s.9
9.    Bronisław Pastuszewski: Entuzjazm proboszcza z Mińska; 2006, nr 5, s.8
10.    Krystyna Kukucka: Kuria biskupia w bloku (Witebsk); 2006, nr 8, s.4
11.    Bronisław Pastuszewski: Szydłów (Šiluva); 2007, nr 2, s.1–2
12.    Krystyna Kukucka: 15 sierpnia w Wilnie; 2007, nr 4, s.3
13.    Jan Rutkiewicz: Pax Domini; 2007, nr 6, s.3
14.    Henryk Trops: Wydział Teologii Rzymsko–Katolickiego Uniwersytetu Łotewskiego, przekład z łotewskiego Helena Bagieńska; 2007, nr 10, s.7–8
15.    Stefan Pastuszewski: Gdy Niemcy palili Białorusinów…; 2007, nr 10, s.10–11
16.    Helena Bagieńska: Katolicy w Windawie; 2007, nr 13, s.1–2
17.    Stefan Pastuszewski: Niedziela Przewodnia; 2008, nr 5, s.11
18.    Stefan Pastuszewski: Pięć tysięcy katolików w Estonii; 2008, nr 7, s.1–4
19.    Bronisław Pastuszewski i Wincenty Siewruk: Rodzina od wieków polska; 2009, nr 9, s.13–14
20.    Roman Dzwonkowski: Kościół na Białorusi; 2009, nr 10, s.16; nr 11, s.2–4
21.    Stanisław Sałata: Moje poleskie duszpasterzowanie; 2009, nr 12, s.5–6
22.    Stefan Pastuszewski: Kościelne tournee; 2010, nr 3, s.6–9
23.    Stefan Pastuszewski: Łotewskie sanktuaria; 2010, nr 7, s.2–3
24.    Jan Salamon: Kościół rzymskokatolicki na Białorusi; 2011, nr 5, s.10–14
25.    Stefan Pastuszewski: Piękna Góra, 2013, nr 2, s.1–3
26.    Zygmunt Mackiewicz: 600–lecie Chrztu Żmudzi, 2013, nr 3, s.6–7


Grekokatolicyzm

1.    Stefan Pastuszewski: Białoruscy grekokatolicy; 2008, nr 3, s.6


Staroprawosławie

1.    Stefan Pastuszewski: Zaginiona molenna; 2006, nr 5, s.12
2.    Stefan Pastuszewski: Strowierskie Jeruzalem; 2006, nr 7, s.1–7
3.    Stefan Pastuszewski: Białoruscy starobrzędowcy; 2006, nr 9, s.1–5
4.    Stefan Pastuszewski: Wileńskie centrum integracji pomorian; 2006, nr 10, s.11–12
5.    Stefan Pastuszewski: Rozbudowa molenn, zmirszczenie wiernych; 2006, nr 11, s.6–8
6.    Stefan Pastuszewski: Herezje u współczesnych pomorian; 2006, nr 12, s.4–6
7.    Stefan Pastuszewski: Estońskie starowierie; 2006, nr 13, s.3–5
8.    Stefan Pastuszewski: Pomorcy z dyneburskiego gaiku; 2007, nr 6, s. 4
9.    Stefan Pastuszewski: Jest taka wyspa...; 2007, nr 6, s.5–6
10.    Stefan Pastuszewski: Jednowierstwo; 2007, nr 10, s.1–4
11.    Stefan Pastuszewski: Molenna; 2007, nr 11, s.1–7
12.    Stefan Pastuszewski: Jazda na starowierach; 2007, nr 13, s.3
13.    Stefan Pastuszewski: Triumf i rozpad anielskiego życia; 2008, nr 1, s.1–6
14.    Stefan Pastuszewski: Turystyka sakralna; 2008, nr 6, s.8
15.    Stefan Pastuszewski: Inflancka baza pomorian; 2008, nr 9, s.1–4
16.    Stefan Pastuszewski: Nikonowska sprawa; 2008, nr 9, s.5–7
17.    Stefan Pastuszewski: Potomstwo sołowieckie i staropomorskie; 2008, nr 10, s.6–7
18.    Stefan Pastuszewski: Dyneburski Okręg Żołnierzy Oraczy, 2009, nr 3, s.1–2
19.    Stefan Pastuszewski: Skansen staroprawosławny; 2009, nr 7, s.4
20.    Stefan Pastuszewski: Wietka; 2009, nr 9, s.1–5
21.    Stefan Pastuszewski: Dla ignoranta broda jest najważniejsza; 2009, nr 9, s.13
22.    Stefan Pastuszewski: Starowierie nad Dźwiną; 2010, nr 4, s. 7–8
23.    Stefan Pastuszewski: Stary obrzęd nad Newą; 2010, nr 6, s.6–9
24.    Honorata Nogieć: Gród Kitież i starowierie; 2010, nr 12, s.15–16
25.    Stefan Pastuszewski: Starowierski exodus z Polski i Inflant do Ameryki; 2010, nr 12, s.6–8
26.    Stefan Pastuszewski: Czasowienniczestwo; 2010, nr 13, s.6–9
27.    Stefan Pastuszewski: W zaklętym kręgu lingwinizmu i ateizmu; 2011, nr 1, s.9–10
28.    Stanisław Januszkiewicz: Historia wspólnoty i wsi Daniszewka w Łatgalii; 2011, nr 4, s.4–5
29.    Stefan Pastuszewski: Kalendarium staroprawosławia; 2011, nr 4, s.9–13
30.    Stefan Pastuszewski: Jakubowski razdor; 2011, nr 6, s.3–5
31.    Stefan Pastuszewski: Lipowanie; 2011, nr 6, s.13–16
32.    Stefan Pastuszewski: Ucieczka biskupów od Antychrysta, cara i bolszewików; 2011, nr 7, s.1–7
33.    Stefan Pastuszewski: Podział na staro–i nowoprawosławie; 2011, nr 10, s.1–7
34.    Stefan Pastuszewski: Jak bolszewicy kureniewskie monastyry likwidowali; 2011, nr 10, s.15–19
35.    Stefan Pastuszewski: Świadectwo starowieria w XXI wieku; 2011, nr 12, s.1–5
36.    Olga Łuniewa: Władza i starobrzędowcy Naddunaju: sowietyzacja 1941 roku, przekład z rosyjskiego Stefan Pastuszewski; 2011, nr 13, s.4–7
37.    Stefan Pastuszewski: Rozkwit, uwiąd i tradycja starowierskiej przedsiębiorczości; 2012, nr 1, s.1–5
38.    Stefan Pastuszewski: Liczebność staroprawosławia, 2012, nr 2,s.3–5
39.    Stefan Pastuszewski: Polska pomoc i carski odwet, 2012, nr 3, s.1–5, nr 4, s.10–16; nr5, s.6–12; nr 6, s.6–11, nr 7, s.17–20
40.    Stefan Pastuszewski: Kozacy starowierscy pod polskim dowództwem; 2012, nr 4, s.5–8
41.    Stefan Pastuszewski: Encyklopedyczne błądzenie; 2012, nr 4, s.10
42.    Stefan Pastuszewski: Erotyzm i erotyka w staroprawosławiu; 2012, nr 7, s.1–6
43.    Stefan Pastuszewski: Pozorne religioznawstwo; 2012, nr 8, s.1–2
44.    Iwan Leontijewicz Jagodin: Pilipy Chreptyjowskie, z rosyjskiego przełożył Stefan Pastuszewski, 2012, nr 10, s.1–4
45.    Stefan Pastuszewski: Tradycyjny kalendarz, 2012, nr 10, s.8
46.    Stefan Pastuszewski: Ortodoksja w ortodoksji, 2012, nr 11, s.5–11
47.    Stefan Pastuszewski: Obumierająca gwara starowierów suwalsko–augustowskich, 2012, nr 11, s.12–13
48.    Jan Strękowski, Polscy Ruscy, 2012, nr 11, s.13
49.    Stefan Pastuszewski: Powtórzenia i brak precyzji, 2012, nr 12, s.4
50.    Stefan Pastuszewski: Archetyp wczesnego chrześcijaństwa, 2012, nr 13, s.8
51.    Stefan Pastuszewski: Staroprawosławie a Polska i Polacy; 2013, nr 1, s.1–3
52.    Stefan Pastuszewski: Rzetelne studium socjolingwistyczne polskiego starowieria; 2013, nr 3, s.3–4
53.    Stefan Pastuszewski: Udana nota; 2013, nr 3, s.5–6
54.    Joanna Bogudał–Borkowska: Koniec czy początek świata tolerancji?; 2013, nr 3, s.8
55.    Stefan Pastuszewski: Ślady staroprawosławia w malarstwie polskim; 2013, nr 4, s.1–2
56.    Helena Romaszewska: Moi starowierzy; 2013, nr 5, s.3
57.    Stefan Pastuszewski: Starowierska fantasy; 2013, nr 5, s.4
58.    Stefan Pastuszewski: Śpiewy pozacerkiewne staroobrzędowców; 2013, nr 5, s.8–9
59.    Wacław Arefijewicz Fiedotow: Deportacja starowierów z Augustowszczyzny; 2013, nr 5, s.10
60.    Stefan Pastuszewski: Turystyka a staroobrzędowcy; 2013, nr 6, s.2–3
61.    Stefan Pastuszewski: Po co badać staroprawosławie; 2013, nr 7, s.9–10
62.    Zbigniew Radosław Szymański: Starowiercy z Wierzby; 2013 nr 9, s.4
63.    Stefan Pastuszewski: Monumentalna monografia; 2013, nr 10, s.3
64.    Magdalena Grupa: Model rodziny staroobrzędowej w Polsce; 2013, nr 11, s.8–9
65.    Stefan Pastuszewski: Nie zatopiona jeszcze wyspa; 2013, nr 11, s.11–12
66.    Włodzimierz Ślęzak: Mini–leksykon staroprawosławia; 2013, nr 12, s.1–2

Nowoprawosławie

1.    Stefan Pastuszewski: Cerkiewny policzek dla Białorusinów; 2007, nr 4, s.4
2.    Stefan Pastuszewski: Ku białoruskiej autokefalii?; 2007, nr 8, s.6–7
3.    Stefan Pastuszewski: Wileńscy męczennicy; 2009, nr 3, s.10–11
4.    Stefan Pastuszewski: Żelazna cerkiew; 2009, nr 7, s.5
5.    Stefan Pastuszewski: Łotysz z urodzenia, a Rosjanin według duszy; 2009, nr 7, s.10–13
6.    Krystyna Kukucka: Znalazłam szacunek; 2009, nr 8, s.4–5
7.    Stefan Pastuszewski: Fenomen estońskiego prawosławia; 2010, nr 10, s.7–13
8.    Stefan Pastuszewski: Cerkiewne trojaczki; 2011, nr 5, s.1–3
9.    Stefan Pastuszewski: Monastycyzm prawosławny na Łotwie; 2011, nr 6, s.6–7

Luteranizm

1.    Stefan Pastuszewski: Idealny zbór; 2004, nr 13, s.4
2.    Stefan Pastuszewski: Twórczy poliglota; 2007, nr 7, s.7
3.    Stefan Pastuszewski: Nadpregole–idealna teokracja; 2008, nr 5, s.6–7
4.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Stolica litewskiego luteranizmu (Taurogi– Tauragë); 2008, nr 6, s.6–7
5.    Stefan Pastuszewski: Ikonoklazm inflancki; 2010, nr 6, s.8
6.    Stefan Pastuszewski: Z Bremy do Rygi; 2010, nr 11, s.8
7.    Stefan Pastuszewski: Luteranie wśród katolików i staroprawosławnych; 2011, nr 13, s.3–4
8.    Stefan Pastuszewski: Luterańscy ingryjczycy; 2012, nr 8, s.2


Anglikanizm

1.    Stefan Pastuszewski: Anglikanie nad Dźwiną; 2004, nr 13, s.4

Neoapostolat

1. Stefan Pastuszewski: Neoapostolat na Inflantach; 2010, nr 2, s.5–6

Jehowityzm

1.    Stefan Pastuszewski: Służba Królestwu w Estonii; 2006, nr 2, s.10–11
2.    Stefan Pastuszewski: Jehowici na Inflantach; 2006, nr 3, s.8
3.    Edwin Ridgwell: Jehowici w latach trzydziestych; 2009, nr 7, s.13
4.    Grzegorz Grabowski: Deportacja świadków Jehowy; 2013, nr 5, s.11


Islam

1.    Maciej Konopacki: Syn o ojcu; 2004, nr 6, s.1
2.    Rafał Beger: Drewniane meczety; 2004, nr 8, s. 1
3.    Rafał Berger: Głos polskiego muzułmanina; 2005, nr 5, s.2–3
4.    Samir Ismail: Dar pojednania; 2005, nr 6, s.4
5.    Mahmud Taha Żuk: Muzułmańskie duszpasterstwo wojskowe w II Rzeczypospolitej; 2005, nr 8, s.4–6
6.    Leszek Musa Czachorowski: Tajemnicza odznaka; 2006, nr 10, s.10
7.    Rafał Berger: Pamięci pułkownika Konopackiego; 2006, nr 12, s.9–10
8.    Mahmud Taha Żuk: Muzułmanie w Wielkim Księstwie Litewskim; 2007, nr 9, s.9–10
9.    Sylwester Mielczarek: Legendy, czary i gusła ludu tatarskiego w dawnej Polsce; 2007, nr 11, s.17–17; nr 12, s.11; nr 13, s.5–6
10.    Rafał Berger: Pułkownik Hassan Konopacki; 2007, nr 10, s.19–20
11.    Aleksander Miśkiewicz: Jeszcze o Woronowiczu i Aleksandrowiczu; 2007, nr 13, s.3
12.    Mahmud Taha Żuk: Białoruskie oddziały w muzułmańskiej szyickiej pamięci; 2009, nr 3, s.12

Karaimizm

1.    Stefan Pastuszewski: Siedlisko Karaimów; 2005, nr 2, s.8
2.    Grzegorz Pełczyński: O Karaimach; 2007, nr 7, s.8

NARODOWOŚCI

Mniejszość polska

1.    Stefan Pastuszewski: Bakalarat języka polskiego w Dyneburgu; 2004, nr 9, s.2
2.    Tadeusz Zubiński: Głupio i drogo, czyli w sumie bez sensu; 2005, nr 10, s.1
3.    Marek Głogoczowski: „Solidarność kłamstwa" na temat Grodna i Mińska; 2005, nr 10, s.2–3
4.    Jan Hryniewicz: Ita Maria Kozakiewicz skończyłaby 50 lat…; 2005, nr 11, s.6
5.    Krystyna Kukucka: Z wizytą w szkole; 2006, nr 1, s.5
6.    Stefan Pastuszewski: Czy Polacy są wyjątkowi?; 2006, nr 4, s.1–2
7.    Krystyna Kukucka: Punkt widzenia; 2006, nr 4, s.8
8.    Krystyna Kukucka: Polacy z Białorusi o Związku Polaków na Białorusi; 2006, nr 4, s.10
9.    Krystyna Kukucka: Polska szkoła w Dyneburgu; 2006, nr 7, s.12
10.    Wincenty Zdzitowiecki: Nieuchronność; 2006, nr 8, s.5
11.    Stefan Pastuszewski: Tutejsi Polacy; 2006, nr 9, s.12
12.    Alicja Leśniak: Szkolnictwo polskie na Łotwie; 2006, nr 10, s.5–7
13.    Stefan Pastuszewski: Andrzej Stelmachowski – mąż stanu; 2006, nr 11, s.11
14.    Tadeusz Kruczkowski; Gdy chodzi o pieniądze…; 2008, nr 2, s.1–2
15.    Albina Czibele: Na falach Daugawy; 2009, nr 1, s.4
16.    Teresa Pers: Żyjemy nadzieją na lepsze jutro…; 2009, nr 9, s.6–7
17.    Hanna Paniszewa: Gdzie nauczać język polski?; 2009, nr 11, s.10
18.    Adam Śmiech: Medialna hucpa; 2010, nr 7, s.7–8
19.    Helena Bohdan: „Jechałam do Iwieńca z nadzieją…"; 2010, nr 8, s.3
20.     Stefan Pastuszewski: Ofiara globalistycznej perfidii i własnej naiwności; 2010, nr 8, s.6
21.    Mirosław Zarucki: Dorpatczycy; 2010, nr 11, s.10–11
22.    Bronisław Pastuszewski: Zawsze chciałem pracować dla siebie i innych…; 2012, nr 6, s.5
23.    Jan Ciechanowski: Zbigniew Wawszczak, Między nauką a polityką; 2012, nr 7, s.7–9
24.    Bronisław Pastuszewski: Z historii pomnika „Polskich Legionistów" w Dyneburgu; 2013, nr 7, s.2–3
25.    Joanna Gładkowska: Lekcja polskości; 2013, nr 9, s.3
26.    Stefan Pastuszewski: Zrozumieć ludzi i czasy; 2013, nr 12, s.3
27.    Krzysztof Sidorkiewicz: Prawda wyborcza; 2013, nr 12, s.8


Mniejszość rosyjska

1.    Stefan Pastuszewski: Kolejne starcie Estonii z Rosją; 2007, nr 6, s.1–2
2.    Stefan Pastuszewski: Jest taka wyspa (Piirisaar); 2007, nr 6, s.1–2
3.    Stefan Pastuszewski: Rosyjski Sokół; 2011, nr 6, s.8

Mniejszość niemiecka

1.    Stefan Pastuszewski: Ryska wszechnica niemiecka; 2004, nr 9, s. 1–2
2.    Stefan Pastuszewski: Z Bremy do Rygi; 2010, nr 11, s.8


Liwowie

1.    Tadeusz Zubiński: Stary Liw dorodniejszy niż junacy; 2004, nr 1, s.2; nr 4, s.2–3
2.    Stefan Pastuszewski: Liwskie nazwy; 2004, nr 6, s.2
3.    Tadeusz Zubiński: Alfabet liwski; 2004, nr 6, s.5
4.    Miłosz Waligórski: Ludzie z Wybrzeża; 2004, nr 8, s.2
5.    Tadeusz Zubiński: Pastor wilkołakiem; 2004, nr 9, s.1
6.    Joanna Adamska: Kwitnąca przyroda, ginąca kultura; 2004, nr 12, s.1–2
7.    Tadeusz Zubiński: Mitologia Liwów; 2005, nr 3, s.7–8, nr 4, s.5

PRZYRODA

1.    Joanna Adamska: Kwitnąca przyroda, ginąca kultura; 2004, nr 12, s.1–2
2.    Joanna Adamska: Mierzeja Kurońska; 2005, nr 2, s.2–3
3.    Ludwika Adamczyk: Zielone krajobrazy Łotwy; 2007, nr 12, s.1–2
4.    Ludwika Adamczyk: Dzukijski Park Narodowy; 2011, nr 2, s.5
5.    Ludwika Adamczyk: Nad Niemnem; 2001, nr 6, s.6
6.    Roman Sidorkiewicz: Estońskie rysie wzbogacają naszą faunę; 2013, nr 7, s.1–2
7.    Stefan Pastuszewski: Jak mieszkać ekologicznie; 2013, nr 7, s.3

GOSPODARKA

1.    Jakub Kawałek: Rűpintojëlis w czasach ekonomicznej pałki; 2006, nr 2, s.7
2.    Stefan Pastuszewski: Energetyczna szansa Litwy i Polski; 2008, nr 9, s.10–12
3.    Stefan Pastuszewski: Mocne uderzenie Rosji w Inflanty; 2009, nr 8, s.1
4.    Stefan Pastuszewski: Energetyczna samoobrona Inflant; 2010, nr 12, s.8
5.    Roman Sidorkiewicz: Estonia potęgą w łupkach bitumicznych; 2013, nr 6, s.3
6.    Bogdan Zapalski: Fenomen Inflant; 2013, nr 8, s.1–2

TRANSPORT I KOMUNIKACJA

1.    Stefan Pastuszewski: Rail Baltica; 2007, nr 7, s.6
2.    Katarzyna Gwincińska: Kanałem szybciej; 2008, nr 3, s.4
3.    Roman Sidorkiewicz: Via Baltica–fatamorgana wszystkich polityków; 2010, nr 10, s.6


NAUKA, OŚWIATA, WYCHOWANIE

1.    Alicja Leśniak: Tych łez nie policzy nikt..., 2004, nr 5, s.3
2.    Stefan Pastuszewski: Ryska wszechnica niemiecka; 2004, nr 9, s.2
3.    Stefan Pastuszewski: Bakalarat języka polskiego w Dyneburgu; 2004, nr 9, s.2
4.    Krystyna Kukucka: Z wizytą w szkole; 2006, nr 1, s.5
5.    Dalia Triponienë: Wileńskie Towarzystwo Lekarskie; 2006, nr 1, s.4
6.    Krystyna Kukucka: Polska szkoła w Dyneburgu; 2006, nr 7, s.12
7.    Alicja Leśniak: Szkolnictwo polskie na Łotwie; 2006, nr 10, s.5–7   
8.    Katarzyna Zegarska: Plener w Podbrodziu; 2008, nr 9, s.7
9.    Maria Zdziarska: Siłacze; 2009, nr 7, s.1–2
10.    Hanna Paniszewa: Gdzie nauczać język polski?; 2009, nr 11, s.10


KULTURA I SZTUKA

1.    Tadeusz Zubiński: Znaki zodiaku Čiurlionisa; 2004, nr 1, s.4
2.    Stefan Pastuszewski: Chciał być tylko człowiekiem…; 2004, nr 10, s.1–2
3.    Stefan Pastuszewski: Zakochany w puszczach i Nieświeżu; 2005, nr 1, s.4
4.    Jakub Kawałek: Jaśko, co na Nowogródczyznę zawędrował; 2005, nr 2, s.5
5.    Eugeniusz Szulborski: Rzecz o Wincentym Leopoldzie Sleńdzińskim (1837–1909); 2005, nr 4, s.1–3
6.    Tadeusz Zubiński: Klaevipoeg i Friedrich Reinhlod Kreutzwald; 2005, nr 6, s.6–7; nr 7, s.3; nr 10, s.4–5
7.    Tadeusz Zubiński: Kto śpiewał po litewsku?; 2005, nr 7, s.8
8.    Tadeusz Zubiński: Łatgalski Homer; 2005, nr 11, s.7; nr 13, s.2
9.    Eugeniusz Szulborski: Ludomir Sleńdziński z Wilna; 2006, nr 2, s.3–4
10.    Stefan Pastuszewski: Oświeceniowa poetka z Inflant; 2006, nr 3, s.5
11.    Jacek Klimżyński: Z plaż Połągi na skałę Ajudahu; 2006, nr 6, s.3–4
12.    Paweł Bogdan Gąsiorowski: Śladami „Pana Tadeusza" i pana Adama; 2006, nr 7, s.16
13.    Katarzyna Renata Hryszko: Józef Czechowicz–pierwszy wileński fotograf pejzażysta; 2006, nr 8, s.1–3
14.    Józef Jacek Rojek: Maironis; 2007, nr 12, s.2
15.    Agnieszka Syska: Sztuka jubilatka litewska; 2008, nr 4, s.5–6
16.    Wiesław Kowalski: Z Grodna, Kłajpedy i Olity do Sejn; 2008, nr 8, s.6
17.    Hanna Mierzwa: Siła talentów; 2008, nr 11, s.7
18.    Józef Jacek Rojek: Antanas Baranauskas–Antoni Baranowski; 2009, nr 1, s.3–4
19.    Albina Czibele: Na falach Daugawy; 2009, nr 1, s.4
20.    Stefan Pastuszewski: Litwin na Pęksowym Brzyzku; 2009, nr 4, s.1–2
21.    Tadeusz Zubiński: Stary Stenders; 2009, nr 7, s.3–4
22.    Stefan Pastuszewski: Inflancki baron wiecznie żywy; 2009, nr 7, s.6–7
23.    Tadeusz Zubiński: Dainy z samego serca Łotwy; 2009, nr 10, s.1–2
24.    Joanna Ostaszewska: Zita Ţemaitytë (1950–2009); 2009, nr 12, s.10
25.    Janina Ostaszewska: Krzyże litewskie; 2009, nr 12, s.10–12; nr 13, s.4
26.    Tadeusz Zubiński: Pojawił się jak kometa; 2010, nr 13, s.3–4
27.    Andrzej Dorobek: Międzynarodowy gościniec poezji; 2009, nr 13, s.6–8
28.    Marek Pankanin: Bitwa Lodowa na pomniku; 2010, nr 7, s.1
29.    Jan Hryniewicz: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Klasycznej Czerwone Maki; 2011, nr 6, s.7
30.    Marek Pankanin: Rzeźba na Inflantach; 2011, nr 7, s.12–13
31.    Grzegorz Grabowski: Poeta polski i… tutejszy; 2011, nr 8, s.1–6
32.    Stefan Pastuszewski: Romantyczny zakątek ryskiej cytadeli; 2011, nr 9, s.4–7
33.    Daniela Goldmann: Inflancki fenomen teatralny; 2011, nr 9, s.12–13
34.    Tomasz Wiśniewski: Menno Juodaragis– festiwal folku, pogaństwa i patriotyzmu; 2011, nr 1, s.8
35.    Stefan Pastuszewski: Osobisty nieprzyjaciel Pana Boga; 2012, nr 9, s.3–8
36.    Rafał Jaworski: Słowo ikonofila; 2013, nr 10, s.1–3


Numizmatyka i medalierstwo, filatelistyka

1.    Jarosław Janczewski: Monety inflanckie; 2004, nr 3, s.1
2.    Jarosław Janczewski: Monety kurlandzkie, lenne; 2004, nr 4, s.5; 2005, nr 1, s.5; nr 4, s.4; nr 6, s.5; nr 7,  s.7; nr 12, s.4 i7
3.    Stefan Pastuszewski: Dalen, czyli tam gdzie była polska mennica królewska; 2004, nr 6,  s.2
4.    Jarosław Janczewski: Monety ryskie; 2004, nr 7, s.3–4
5.    Stefan Pastuszewski: Nie tylko o kurlandzkich monetach; 2005, nr 1, s.7
6.    Jarosław Janczewski: Kurlandzki medal; 2007, nr 12, s.12
7.    Jarosław Janczewski: Ryskie miejskie monety bite przez królów szwedzkich; 2008, nr 1, s.12; nr 5, s.5; nr 9, s.16; 2009, nr 1, s.5
8.    Jarosław Janczewski: Monety inflanckie; 2008, nr 13, s.8
9.    Jarosław Janczewski: Monety bite dla Rygi i Inflant przez Rosję; 2009, nr 2, s.4
10.    Jarosław Janczewski: Jakie pieniądze chodziły po Łotwie?; 2009, nr 7, s.16
11.    Jarosław Janczewski: Medal X– lecia Bractwa Inflanckiego; 2011, nr 6, s.5
12.    Ants Tammeveski: Historia na medalach; 2011, nr 7, s.11
13.    Jarosław Janczewski: Medal z Bironem; 2011, nr 13, s.11
14.    Jarosław Janczewski: Kurlandzkie medale; 2012, nr 3, s.8
15.    Jarosław Janczewski: Znaczki o Kurlandii; 2013, nr 1, s.3

SPORT

1.    Joanna Adamska: Żużel w Dyneburgu; 2006, nr 3, s.7; nr 4, s.11; nr 5, s.9–11; nr 6, s.8; nr 7, s.14
2.    Joanna Adamska: Kierunek Daugavpils!; 2006, nr 11, s.1–2
3.    Joanna Adamska: Kierunek Daugavpils–bis!; 2007, nr 10, s.6
4.    Eugeniusz Seichter: Na brydża do Wilna; 2007, nr 13, s.8
5.    Joanna Adamska: Żużlowy Dyneburg; 2008, nr 11, s.6
6.    Jarosław Janczewski: Sukcesy bydgoskich fitnesek na Litwie; 2009, nr 7, s.15
7.    Joanna Adamska: Czwarta odsłona Grand Prix na żużlu – Daugavpils; 2009, nr 10. s.8
8.    Jarosław Janczewski i Andrzej Maciejewski: Udany wyjazd fitnesek do Tallinna; 2010, nr 1, s.8; nr 2, s.12
9.    Jarosław Janczewski: Mistrzostwa Europy w Kownie; 2010, nr 8, s.8
10.    Stefan Pastuszewski: Podnoszenie ciężarów; 2010, nr 8, s.10
11.    Roman Sidorkiewicz: Sport i kultura fizyczna na Inflantach; 2013, nr 8, s.3–4

WOJNY I MILITARIA

1.    Rafał Berger i Maciej Bułak–Bałachowicz; Jak Polak wyzwalał Inflanty; 2004, nr 4, s.1i 3
2.    Eugeniusz Szulborski: Wileńskie brygady; 2004, nr 6, s.4
3.    Rafał Berger: Powstańcza wyprawa morska na Litwę w 1863 roku; 2005, nr 3, s.4–5
4.    Stefan Pastuszewski: Rycerz pogrzebowy parnawski; 2005, nr 4, s.7–8, nr 5, s.5
5.    Rafał Berger: Jak Austriacy i Tatarzy ratowali Polskę; 2005, nr 7, s.3
6.    Stefan Pastuszewski: Karosta; 2005, nr 7, s.8
7.    Stefan Pastuszewski: 400 lat temu– 27 września 1605 roku; 2005, nr 9, s.1–4
8.    Maciej Lech Rewakowicz; Tatarzy i bitwa pod Wiłkomierzem 1.IX. 1435; 2005, nr 11, s.1–3
9.    Rafał Berger: Operacja mozyrska; 2006, nr 4, s.2–3
10.    Wojciech Zawadzki: Piechota strzelająca w marszu; 2006, nr 8, s.6–7
11.    Jan Rutkiewicz: Kręte ścieżki por. Antoniego Giecewicza, czyli łyżka dziegciu do beczki litewskiego miodu; 2006, nr 9, s.13–14
12.    Leszek Musa Czachorowski: Tajemnicza odznaka; 2006, nr 10, s.10
13.    Agata Wąsacz: Berezyna; 2006, nr 12, s.1–3
14.    Jan Rutkiewicz: Białoruskie formacje zbrojne 1941–1945; 2007, nr 1, s.1–4
15.    Jan Rutkiewicz: Wileński aliant ostatniej godziny; 2007, nr 3, s.8
16.    Jan Rutkiewicz: Dajosz Warszawu!; 2007, nr 5, s.7
17.    Tadeusz Zubiński: Wojna po wojnie; 2007, nr 6, s.7–8; nr 7, s.4–6
18.    Stefan Pastuszewski: Bitwa Lodowa; 2007, nr 6, s.9
19.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Bitwa nad Miereją; 2007, nr 10, s.9
20.    Stefan Pastuszewski: Gdy Niemcy palili Białorusinów; 2007, nr 10, s.10–11
21.    Rafał Berger: Bałachowicz a Żydzi; 2007, nr 11, s.13–14
22.    Grzegorz Jacek Pelica: Konkretne czyny Stanisława Bułak–Bałachowicza; 2008, nr 4, s.10
23.    Krystyna Kukucka: Carska twierdza (Dyneburg); 2008, nr 7, s.5–6
24.    Stefan Pastuszewski: Grody starołotewskie; 2008, nr 7, s.10
25.    Ülo Tuulik: Jałowiec przetrwa suszę, przekład z rosyjskiego Wiesław Karaczewska; 2008, nr 6, s.1–4; nr 7, s.6–9
26.    Stefan Pastuszewski: Bazy radzieckie na Łotwie; 2008, nr 12, s.1
27.    Stefan Pastuszewski: Dyneburski okręg żołnierzy oraczy; 2009, nr 3, s.8
28.    Mahmud Taha Żuk: Białoruskie oddziały w muzułmańskiej szyickiej pamięci; 2009, nr 3, s.12
29.    Tadeusz Zubiński: Strzały na granicy; 2010, nr 4, s.9–10
30.    Stefan Pastuszewski: Grunwald, czyli Žalgiris; 2010, nr 8, s.8–10
31.    Krystyna Kukucka: Śladami carskich twierdz–Brześć Litewski; 2010, nr 10, s.14–15
32.    Michał Duda: Rola szwedzkich służb specjalnych w walkach o Rygę; 2010, nr 12, s.12–14
33.    Stefan Pastuszewski: Rosyjski eszelon na estońskiej ziemi; 2011, nr 2, s.9
34.    Stefan Pastuszewski: Napoleon nad Niemnem i Wilią; 2011, nr 3, s.7–12
35.    Jakub Naparty: Bitwa nad jeziorem Pejpus; 2011, nr 4, s.3–4
36.    Agata Wąsacz: Aleksander I i Napoleon w Wilnie w 1812  roku; 2011, nr 8, s.10–13
37.    Zygmunt Mackiewicz: Zapomniana bitwa; 2013, nr 7, s.4–5
38.    Michał Pasternak: Narewskie fortyfikacje; 2013, nr 7, s.8

POLITYKA POLSKI WOBEC INFLANT


1.    Stefan Pastuszewski: Rżnięcie głupa; 2004, nr 4, s.4
2.    Stefan Pastuszewski: Co z Nadpregolem?; 2005, nr 3, s.6
3.    Joanna Adamska: Polskie prawa do Nadpregola; 2005, nr 4, s. 6
4.    Stanisław Roman Januszkiewicz: Jak Nadpregole pozyskać dla Polski?; 2005, nr 6, s.4
5.    Stefan Pastuszewski: Łotewska chytrość?; 2005, nr 6, s.7–8
6.    Bogdan Szutowski: Nadpregole – fundamenty; 2005, nr 7, s. 1–2
7.    Stefan Pastuszewski: Jak nazwać Sambię i bieg Pregoły?; 2005, nr 7, s.2
8.    Stefan Pastuszewski: Myślenie i pisanie o Nadpregolu; 2005, nr 8, s.7
9.    Tadeusz Zubiński: Głupio i drogo, czyli w sumie bez sensu; 2005, nr 10, s.l
10.    Katarzyna Jeziółkowska: Zachować się politycznie; 2005, nr 10, s.3
11.    Krystyna Kukucka: Punkt widzenia; 2006, nr 4, s.8
12.    Stefan Pastuszewski: Uniactwo; 2006, nr 7, s.9
13.    Stefan Pastuszewski: Andrzej Stelmachowski– mąż stanu; 2006, nr 11, s.11
14.    Jan Rutkiewicz: Niedokończony dialog; 2006, nr 12, s.10–11; nr 13, s.9–11
15.    Zbigniew Najder: Marnujemy historyczną szansę na Wschodzie; 2006, nr 13, s.8–9
16.    Stefan Pastuszewski: Energetyczna szansa Litwy i Polski; 2008, nr 9, s.10–12
17.    Wojciech Sobolewski: Dyplomacja polsko–łotewska; 2009, nr 4, s.7
18.    Bogdan Piotr Zapalski: Inflanty, kryzys światowy a sprawa polska; 2010, nr 1, s.1–3
19.    Adam Śmiech: Medialna hucpa; 2010, nr 7, s.7–8
20.    Stanisław Michalkiewicz: Rady pożytecznego idioty; 2011, nr 1, s.4
21.    Jan Burakowski: Panie  Prokuratorze…; 2011, nr 10, s.8–9
22.    Grzegorz Grabowski: Iwieniec i reszta; 2011, nr 10, s.9
23.    Krzysztof Sidorkiewicz: Ziemia narodowości litewskiej; 2013, nr 12, s.8
24.    Krzysztof Sidorkiewicz: Geopolityczne tęsknoty i marzenia; 2013, nr 12, s.8


LUDZIE

1.    Paweł Bogdan Gąsiorowski: Dönhoffowie; 2004, nr 2, s.1
2.    Maciej Konopacki: Syn o ojcu (Hassan Konopacki); 2004, nr 6, s.1
3.    Stefan Pastuszewski: Chciał być tylko człowiekiem...(Czesław Miłosz); 2004, nr 10, s. 1–2
4.    Maria Zdziarska: Pan na Windawie (Wiktor Bagieński); 2004, nr 10,s. 2
5.    Stefan Pastuszewski: Kto wymyślił te czerwone guziki? (Kazimierz Świątek); 2004, nr 10, s. 4
6.    Tadeusz Zubiński: Łatgalii budziciel, z Łotwą zjednoczyciel (Francis Trasuns); 2004, nr 10, s. 6–8
7.    Romuald Kromplewski: Mój wyjątkowy kuzyn (Kazimierz Świątek); 2004, nr 11, s. 1
8.    Tadeusz Zubiński: Radykał w kontuszu (Kazimierz Bujnicki); 2004, nr 11, s. 2
9.    Maria Zdziarska: Pan Michał ( Michał Bartuszewicz); 2004, nr 11, s. 3
10.    Michał Krzemkowski: Polski kapłan w Lipawie (Michał Woźniak); 2004, nr 12, s. 2–3
11.    Stefan Pastuszewski: Zakochany w puszczach i Nieświeżu (Julian Fałat); 2005, nr 1, s.4
12.    Tadeusz Zubiński: Prezidentes Kundze! (Vaira Vîíe–Freiberga); 2005, nr 1, s.7
13.    Helena Bagieńska: Pierwszy łotewski kardynał (Julians Vaivods); 2005, nr 1, s.8
14.    Tadeusz Zubiński: Miaů twardŕ naturć ůotewskiego chůopca (Kârlis Ulmanis); 2005, nr 2, s.6–7; nr 5, s.7
15.    Eugeniusz Szulborski: Rzecz o Wincentym Leopoldzie Sledzińskim (1837–1909); 2005, nr 4, s.1–3
16.    Stefan Pastuszewski: Rycerz pogrzebowy parnawski (Jan Michał Joachim Kompenhausen); 2005, nr 4, s.7–8; nr 5, s.5
17.    Tadeusz Zubiński: Kalevipoeg i Friedrich Reinhold Kreutzwald; 2005, nr 6, s.6–7; nr 7, s.3
18.    Tadeusz Zubiński: Święty z pogranicza (Jerzy Matulewicz); 2005, nr 7, s.5–6
19.    Tadeusz Zubiński: Ostatni krzyżowiec Europy (Carl Gustav Emil Mannerheim); 2005, nr 8, s.1–2
20.    Jakub Kawałek: Inflantczycy bydgoscy; 2005, nr 10, s.6; nr 12, s.3; nr 13, s.3; 2006, nr 1, s.1–2
21.    Stefan Pastuszewski: Jan Karol Chodkiewicz; 2005, nr 10, s.7–8
22.    Jan Hryniewicz: Ita Maria Kozakiewicz skończyłaby 50 lat…; 2005, nr 11, s.6
23.    Tadeusz Zubiński: Łatgalski Homer (Iôňs Ludbôrţs); 2005, nr 11, s.7
24.    Bożena Piasta: Bąbel (Michał Aleksander Borowski); 2006, nr 1, s.3
25.    Bernard Najdek: Pisarz z Wilna (Jerzy Surwiłło); 2006, nr 1, s.5
26.    Eugeniusz Szulborski: Ludomir Sleńdziński z Wilna; 2006, nr 2, s.3–4
27.    Krystyna Kukucka: Królowa herbat (Lidia Wasilewna Kuchariewa); 2006, nr 2, s.7
28.    Stefan Pastuszewski: Oświeceniowa poetka z Inflant (Konstancja Benisławska); 2006, nr 3, s.5
29.    Rafał Berger (Jan Tarasow): W pogoni za dziadkiem; 2006, nr 6, s.5–6
30.    Andrzej Chlipalski: Z Estonii w lwowskie Roztocze (Kursensternowie); 2006, nr 6, s.12
31.    Bronisław Pastuszewski: Pożegnanie Edwarda Woyniłłowicza; 2006, nr 7, s.13–14
32.    Katarzyna Renata Hryszko: Józef Czechowicz– pierwszy wileński fotograf pejzażysta; 2006, nr 8, s.1–3
33.    Jan Rutkiewicz: Kręte ścieżki por. Antoniego Giecewicza, czyli łyżka dziegciu do beczki litewskiego miodu; 2006, nr 9, s.13–14
34.    Rafał Berger: Pamięci pułkownika Konopackiego; 2006, nr 12, s.9–10  
35.    Tadeusz Buraczewski: Moja i nie moja Lida…(Aleksander Jurewicz); 2007, nr 1, s. 5
36.    Jan Rutkiewicz: Litewski aliant ostatniej godziny (Antoni Giecewicz); 2007, nr 3, s.8–9
37.    Piotr Grygiel: W KOP–ie /Antoni Grygiel/; 2010, nr 5, s.7
38.    Karol Pastuszewski: Z „Wileńskiego puszczańskiego matecznika" / Leszek Jan Malinowski/; 2010; nr 6, s.4–5
39.    Andrzej Bogucki: Jan Balcewicz; 2007, nr 3, s.11
40.    Krystyna Kukucka: Słowo o Marku Chagall; 2007, nr 6, s.9
41.    Andrzej Bogucki: Sokół z Inflant (Władysław Anders); 2007, nr 8, s. 4
42.    Daniela Goldmann: Krzysztof Nowicki z Opsy; 2007, nr 8, s.5
43.    Józef Jacek Rojek: Maironis (Jonas Mačiulis); 2007, nr 12, s.2
44.    Tadeusz Zubiński: Kaupo; 2008, nr 11, s.5
45.    Krystyna Kukucka: Senior rodu Janczewskich (Jerzy Janczewski); 2008, nr 1, s.10
46.    Stefan Pastuszewski: Kanclerz (Sebastian Malinowski); 2008, nr 2, s.2
47.    Daniela Goldmann: Zmarł Jan Kross; 2008, nr 3, s.5–6
48.    Stefan Pastuszewski: Bez kompleksów (Konstantinas Bogdanas); 2008, nr 3, s.6
49.    Grzegorz Jacek Rojek: Konkretne czyny Stanisława Bułak–Bałachowicza; 2008, nr 4, s.10
50.    Józef Jacek Rojek: Antanas Baranauskas– Antoni Baranowski; 2009, nr 1, s.3–4
51.    Tadeusz Zubiński: Wojewoda Ignacy Manteuffel; 2008, nr 11, s.14–15
52.    Daniela Goldmann: Praca dyplomowa Ignacego Mościckiego; 2008, nr 12, s.7
53.    Paweł Bogdan Gąsiorowski: Inflanckie wędrówki z Sumbrsem (Sebastian Malinowski); 2009, nr 2, s.1–2
54.    Stefan Pastuszewski: Litwin na Pęksowym Brzyzku (Jonas Biliűnas); 2009, nr 4, s.1–2
55.    Bogdan Mucha: Najcichszy „car" (Aleksy Michałowicz Romanow); 2009, nr 5, s.1–8; nr 6, s.8
56.    Stanisław Januszkiewicz: Prawdziwy Inflantczyk i patriota polski (Michał Bartuszewicz); 2009, nr 5, s.9
57.    Stefan Pastuszewski: Inflancki baron wiecznie żywy (Hieronim Karl Friedrich von Münchhausen); 2009, nr 7, s.6–7
58.    Wojciech Piotrowski: Polski Inflantczyk (Kazimierz Bujnicki); 2009, nr 8, s.7
59.    Tadeusz Zubiński: Szlachetna rzadkość (Jan August Hylzen); 2009, nr 11, s.19
60.    Stefan Pastuszewski: Pamięć o Benisławskich; 2009, nr 11, s.16
61.    Stefan Pastuszewski: Pożegnanie Brata (Piotr Strąk– Gulbis); 2009, nr 12, s.7
62.    Marek Pankanin: Kochał ludzi (Piotr Strąk– Glubis); 2009, nr 12, s.7
63.    Joanna Ostaszewska: Zita Ţemaitytë (1950–2009); 2009, nr 12, s.10
64.    Tadeusz Zubiński: Pojawił się jak kometa (Krystian Jaak Peterson); 2009, nr 13, s.3–4
65.    Marek Pankanin: Piotr Strąk–Gulbis; 2009, nr 13, s.5
66.    Tadeusz Zubiński: Jedyny król starych Inflant (Magnus); 2010, nr 1, s.5–6
67.    Grzegorz Rykowski: Podporucznik (Wacław Gryglas); 2010, nr 3, s.10–11
68.    Piotr Grygiel: W KOP–ie (Antoni Grygiel); 2010, nr 5, s.7
69.    Tadeusz Zubiński: Litwin prekursorem Europy Ojczyzn (Kazys Pskštas); 2010, nr 5, s.8
70.    Tadeusz Tulibacki: Wybitni wilnianie (Kazimierz Zdziechowski); 2010, nr 7, s.4
71.    Piotr Grygiel: Służba Antoniego Grygiela; 2010, nr 7, s.8
72.    Stefan Pastuszewski: Ofiara globalistycznej perfidii i własnej naiwności (Andżelika Borys); 2010, nr 8, s.6–7
73.    Marian Osada: Smoleńska historia mojego stryja Stanisława; 2010, nr 10, s.5
74.    Stanisław Januszkiewicz: Oto droga na katedrę arcybiskupią (Zbigniew Stankiewicz); 2010, nr 11, s.6–7
75.    Remigiusz Włast–Matuszak: Okruchy Witebszczyzny w Bydgoszczy (Wołodkowiczowie); 2010, nr 12, s.9
76.    Tadeusz Zubiński: Inflanty i ta resztka świata (Uku Masing); 2010, nr 12, s.10–11
77.    Stefan Pastuszewski: Nasz kapelusz (Tadeusz Kiełczewski); 2010, nr 13, s.3
78.    Helena Dobaczewska–Skonieczka: Poetka z rodu Niedziałkowskich (Wanda Niedziałkowska–Dobaczewska); 2011, nr 2, s.3–4
79.    Bronisław Pastuszewski: Odszedł komtur z Wałku (Mirosław Zarucki); 2011, nr 2, s.4
80.    Teresa Kaczorowska: Wilno i Połock a Sarbiewski (Maciej Kazimierz Sarbiewski); nr 3, s.6
81.    Grzegorz Grabowski: Poeta polski i…tutejszy (Czesław Miłosz); 2011, nr 8, s.1–6
82.    Piotr Załęski: Polowanie na Inflantach (Ryszard Manteuffel– Szoege); 2011, nr 9, s.13–14
83.    Zdzisław Jachimecki: Z Ubiel i Wilna w świat (Stanisław Moniuszko); 2011, nr 12, s.6–7
84.    Zygmunt Mackiewicz: Prus prima; 2011, nr 12, s.10–11
85.    Zygmunt Mackiewicz: Klejnot Dołega (Mostowscy) 2012, nr 5, s.1–3
86.    Bronisław Pastuszewski: Zawsze chciałem pracować dla siebie i innych… (Edward Wojciechowski); 2012, nr 6, s.6
87.    Stefan Pastuszewski: Osobisty nieprzyjaciel Pana Boga (Kazimiera Iłłakowiczówna), 2012, nr 9, s.3–8
88.    Daniela Goldmann: August Sabbe–ostatni estoński partyzant; 2013, nr 5, s.8
89.    Krzysztof Sidorkiewicz: Józef Mackiewicz, Zapomniany wilnianin; 2012, nr 7, s.6
90.    Michał Damazyn: Profesor Ludka (Ludmiła Roszko); 2013, nr 9, s. 1–2
91.    Karol Pastuszewski: Leon Brodowski (1918–2013); 2013, nr 11, s.10


LITERATURA PIĘKNA

Poezja

1.    Stefan Pastuszewski: Gustaw, Tadeusz, Stefan; 2004, nr 1, s.3
2.    Aleksander Glikberg: Nad Zatoką Narewską, przekład z rosyjskiego Stefan Pastuszewski; 2004, nr 1, s.3
3.    Wojciech Boros; x x x tak zaokrętowany na ORP „Orzeł"; 2004, nr 1, s.4
4.    Liliana Zubińska: Szukam ciemności; Już jesień; 2004, nr 2, s.2
5.    Piotr Cielesz: Fotografia z Białorusi; 2004, nr 2, s.5
6.    Krystyna Grys: Limeryki inflanckie; 2004, nr 2, s.5
7.    Doris Kareva: x x x w tym życiu, przekład z estońskiego Aarne Puu; 2004, nr 2, s.7
8.    Stefan Pastuszewski: Rozbieranie choinki; 2004, nr 2, s.7
9.    Rafał Orlewski: Nad Niecieczą 2004, nr 2, s.8;
10.    Konrad Piskała: x x x wyszliśmy przed dom; 2004, nr 3, s.4
11.     Andrzej Wozniesienski: Jezioro Świteź, przekład z rosyjskiego Rafał Orlewski; 2004, nr 4, s.3
12.    Zofia Nowacka–Wilczek: Ojczyzny; 2004, nr 4, s.3
13.    Tadeusz Lira–Śliwa: Praktyczny przewodnik; 2004, nr 4, s.3
14.    Anonim: Przysięga; 2004, nr 4, s.3
15.    Arvids Grigulis: W drzew koronie kołyszą się twoje pieśni, przekład z rosyjskiego Dorota Chróścielewska; 2004, nr 4, s.4
16.    Magdalena Nowicka: Wojna krwi z krwią; 2004, nr 4, s.4
17.    Remigiusz Włast–Matuszak: Po Towiańskim; 2004, nr 4, s.4
18.    Ludmiła Iwanowa: Lipcowy znój, przekład z rosyjskiego Stefan Pastuszewski; 2004, nr 4, s.4
19.    Zbigniew Kostrzewa: Limeryk litewski; 2004, nr 4, s.4
20.    Arkadiusz Irek: x x x wszyscy święci; 2004, nr 5, s.3
21.    Bogumiła Żurek: Niemen; 2004, nr 5, s.4
22.    Jânis Sudrabkalns: Galon z jabůkami w Rydze, przekůad z rosyjskiego Tadeusz Chróúcielewski; 2004, nr 6, s.5
23.    Honorata Górkiewicz: Opowieść; 2004, nr 6, s.5
24.    Anonim: Litwineczko, kochaneczko; 2004, nr 6, s.5
25.    Eugeniusz Depta: Limeryki inflanckie; 2004, nr 6, s.6
26.    Stefan Pastuszewski: Trzynaście dziewcząt z Podbrodzia, Nigdzie indziej, przekład na litewski Regina Michałowska; 2004, nr 7, s.1
27.    Jânis Peters: Pieúń wojenna dawnych Inflantczyków, przekůad z rosyjskiego Tadeusz Chróúcielewski; 2004, nr 7, s.4
28.    Edmund Pietryk: Zdjęcie; 2004, nr 7, s.4
29.    Anna Voutilainen: Taka cicha rozmowa, przekład z fińskiego Sonia Watras–Langowska; 2004, nr 8, s.4
30.    Johan Voldemar Jansen: Hymn narodowy Estonii, przekład z estońskiego Tadeusz Zubiński; 2004, nr 9, s.2
31.    Beata Anna Pokorska: Konkurs na przekład rozstrzygnięty; 2004, nr 9, s.3
32.    Nikołaj Michajłowicz Jazykow; Derpt; 2004, nr 9, s.3; przekłady z rosyjskiego Jerzy Adalbert Jucewicz, Rafał Orlewski; 2004, nr 9, s.3
33.    Stefan Pastuszewski: Gdzie Pan Bóg był dzieckiem, przekład na litewski Regina Michałowska; 2004, nr 9, s.3
34.    Helena Adamowicz: Biały Popielec 1964–2004; 2004, nr 11, s.1
35.    Helena Adamowicz: x x x Wilijo, rzeko beztroskiej młodości; 2004, nr 11, s.4
36.    Stefan Pastuszewski: Wyjazd, przekład na łotewski Helena Adamowicz; 2004, nr 11, s.4
37.    Stefan Pastuszewski: Codzienność tu, przekład na łotewski Helena Adamowicz; 2004, nr 11, s.4
38.    Kârlis Baumaňs: Hymn narodowy Łotwy, przekład z łotewskiego Tadeusz Zubiński; 2004, nr 11, s.4
39.    Stefan Pastuszewski: Podróż przez  Kurlandię, przekład na łotewski Helena Adamowicz; 2004, nr 12, s.4
40.    Leszek Henryk Łęgowski: Pieśń wzruszenia z litewskiej ziemi; 2004, nr 12, s.4
41.    Alicja Rybałko: Podróż na Litwę; W mojej ojczyźnie, x x x język polski jest pełen szelestów; 2004, nr 12, s.4
42.    Stefan Pastuszewski: Pytania, przekład na łotewski Helena Adamowicz; 2004, nr 13, s.4
43.    Alicja Leśniak: Jest; 2005, nr 2, s.5
44.    Edmund Pietryk: Wielkanoc kresowa; 2005, nr 3 s.3
45.    Alicja Leśniak: Pejzaż nadniemeński; 2005, nr 3, s.5; nr 10, s.6
46.    Wanda Gołębiewska: Na Litwie; 2005, nr 3, s.5
47.    Vincas Kudirka: Hymn narodowy Litwy; przekład z litewskiego Tadeusz Zubiński; 2005, nr 3, s.5
48.    Stefan Pastuszewski: Środek Europy, przekład na łotewski Helena Adamowicz; 2005, nr 4, s.1
49.    Arkadiusz Irek: Inflanty; 2005, nr 5, s.3
50.    Edmund Pietryk: Kościół w Prużanach; 2005, nr 5, s.5
51.    Edmund Pietryk: Bug; 2005, nr 5, s.8
52.    Edmund Pietryk: Baśnie; 2005, nr 6, s.4
53.    Alicja Leśniak: Łotewska kantata; 2005, nr 10, s.6
54.    Arkadiusz Irek: x x x w Królewcu; 2005, nr 11, s.3
55.    Edmund Pietryk: Wieczna noc świętojańska; 2005, nr 12, s.8
56.    Jôňs Madsolas: Kwiaty lnu; Przymierze z sercem; przekład z łotewskiego Liliana i Tadeusz Zubińscy; 2005, nr 13, s.2
57.    Alojzy Michalski: Jesień 2005; Izba pamięci; 2005, nr 13, s.3
58.    Wiesław Stanisław Ciesielski: A jednak życie…; 2006, nr 2,s.7
59.    Wiesław Stanisław Ciesielski: Wileńskie ruiny; 2006, nr 2, s.8
60.    Edmund Pietryk: Sny; 2006, nr 3, s.5
61.    Józef Bułatowicz: Spotkanie z Wilnem; 2006, nr 3, s.8
62.    Jadwiga Badowska: Jezioro Narocz; 2006, nr 4, s.2
63.    Bogusław Chmiel: Rossa; 2006, nr 4, s.8
64.    Jadwiga Badowska: Razem z obłokiem; Babunia Emilia; 2006, nr 4, s.12
65.    Rygor Baradulin: Być!, przekład z białoruskiego Stefan Pastuszewski; 2006, nr 5, s.6
66.    Jadwiga Badowska: Adamków; 2006, nr 5, s.8
67.    Jadwiga Badowska: Ścieżka nad Naroczą; Takie zimy widziałam; 2006, nr 5, s.12
68.    Edmund Pietryk: Wielka matka; 2006, nr 6, s.6
69.    Edmund Pietryk: Śpiew motyla; 2006, nr 6, s.7
70.    Edmund Pietryk: Sto bram; Rojsty; 2006, nr 6, s.8
71.    Edmund Pietryk: Anioły diabły; 2006, nr 7, s.12
72.    Leszek Musa Czachorowski: x x x zauroczył mnie kiedyś ten kraj; 2006, nr 7, s.15
73.    Leszek Musa Czachorowski: Wiersze dla Irvinasa; 2006, nr 8, s.5
74.    Jadwiga Badowska: Pieśń kresowa o Annie; 2006, nr 8, s.8
75.    Teresa Markiewicz: Odkupienie; 2006, nr 9, s.14
76.    Zbigniew Szymański: x x x I krąg zamyka się; 2006, nr 10, s.11
77.    Wiesław Stanisław Ciesielski: Oblicze anioła 1,2,3; 2006, nr 11, s.3
78.    Edmund Pietryk: Kawa; 2006, nr 11, s.4
79.    Edmund Pietryk: Zima; Piwnica; 2006, nr 12, s.6
80.    Edmund Pietryk: Requiem; 2006, nr 12, s.10
81.    Józef Bułatowicz: Druskiennickie uroki; Festyn w Bohatyrewiczach; Wspomnienie o zrywie wolności;
82.    Edmund Pietryk: Niebo; 2006, nr 12, s.15
83.    Małgorzata Chaładus; Świteź; 2007, nr 2, s.4
84.    Stanisław Januszkiewicz: Biała retrospektywa; 2007, nr 3, s.9
85.    Aidus Marčënas: Porozmawiajmy o zemście; Zamiary; Czasem wątpię w autorstwo; przekład z litewskiego Tania Czachorowska; 2007, nr 3, s.10
86.    Piotr Macierzyński: x x x podczas białej nocy; 2007, nr 3, s.12
87.    Edmund Pietryk: Strach; 2007, nr 3, s.12
88.    Roger Piaskowski: Spotkanie; 2007, nr 3, s.12
89.    Józef Bułatowicz: Elegia o dębie; 2007, nr 4, s.2
90.    Józef Bułatowicz: Seans w oceanarium; 2007, nr 4, s.4
91.    Józef Bułatowicz: Osobliwości Neringa; 2007, nr 4, s.4
92.    Stefan Pastuszewski: Skamieniała kobieta na brzegu wielkiego jeziora; 2007, nr 5, s.4
93.    Władysław Gajewski: Dom na ulicy Śniegowej; 2007, nr 6, s.12
94.    Józef Bułatowicz: Samotna sosna; 2007, nr 8, s.5
95.    Edmund Pietryk: Przepowiednie; 2007, nr 8, s.8
96.    Józef Bułatowicz: Litewskie krzyże; Chluba Połągi; 2007, nr 9, s.5
97.    Józef Bułatowicz: Na deptaku w Połądze; 2007, nr 10, s.6
98.    Edmund Pietryk: Jasełka; Zimowy ul.; 2007, nr 11, s.11
99.    Jonas Mačiulis (Mairionis): Młoda Litwa; przekład z litewskiego Józef Jacek Rojek; 2007, nr 12, s.3–5
100.    Józef Bułatowicz: Legenda o Birucie; Ogród botaniczny w Połądze; Zabytki kłajpedzkiej starówki, Perła litewskiej mierzei; 2007, nr 12, s.12
101.    Rafał Jaworski: Wracać z Wilna; 2008, nr 2, s.6
102.    Józef Bułatowicz: Nieświeżska fara; 2008, nr 5, s.5
103.    Józef Bułatowicz: Wzgórza Zamkowe; Grodzieńska katedra; Cmentarz na Rossie; 2008, nr 5, s.12
104.    Bogdan Kozłowski: Jeszcze wczoraj…; 2008, nr 6, s.5
105.    Józef Bułatowicz: Nieświeżska fara; Twierdza Brzeska; Muzeum Tadeusza Kościuszki, Perła architektury; 2008, nr 8, s.1
106.    Józef Bułatowicz: Święte miejsce; 2008, nr 10, s.7
107.    Józef Bułatowicz: Obóz w Berezie Kartuskiej; Grodzieńskie reminiscencje; 2008, nr 9, s.12
108.    Józef Bułatowicz: Bohaterskie nazaretanki z nowogródzkiej fary; 2008, nr 9, s.16
109.    Józef Bułatowicz: Spacer po parkach Nieświeża; Nowogródzkie muzeum; Obóz w Berezie Kartuskiej, Społeczna Szkoła Polska im. Tadeusza Rejtana w Baranowiczach; 2008, nr 11, s.11
110.    Józef Bułatowicz: Zamek w Nieświeżu; Szlak Elizy; Grób Jana i Cecylii; Pokłon dla Wieszcza; Siedziba Rodu Rejtanów; 2008, nr 12, s.5
111.    Kazimiera Iłłakowiczówna: Starowiery; 2008, nr 12, s.5
112.    Antoni Baranowski (Antanas Baranauskas): Borek Oniksztyński, przekład z litewskiego Józef Jacek Rojek i Józef Wojna; 2009, nr 1, s.1–3
113.    Emilia Kawczyńska: Mówię do was, bracia; 2009, nr 3, s.2
114.    Romuald Mieczkowski: Pocztówka z Wilna; 2009, nr 5, s.4
115.    Romuald Mieczkowski: Przed drogą; Dwie łaski; 2009, nr 6, s.2
116.    Romuald Mieczkowski: Nauki ojca kapucyna; Sprzedaje się mieszkanie; 2009, nr 7,s.2
117.    Stefan Pastuszewski: Traktat o kobietach; 2009, nr 7, s.15
118.    Romuald Mieczkowski: To proste, Mądrość dystansu; 2009, nr 8, s.6
119.    Jânis Pliekđâns (Jânis Rainis): Lauztâs predes. Złamane sosny, przekład z łotewskiego Liliana i Tadeusz Zubińscy; 2009, nr 9, s.9
120.    Romuald Mieczkowski: W małym kraju; Dwie łaski; 2009, nr 9, s.12
121.    Romuald Mieczkowski: Nieostra fotografia Bułhaka; Nikt nie woła; 2009, nr 11, s.2 i 20
122.    Stefan Pastuszewski: Traktat o całości; 2009, nr 12, s.6
123.    Stanisław Januszkiewicz: Ballada na poświęcenie domu przy ulicy Robotniczej w Dyneburgu; 2010, nr 1, s.3
124.    Józef Bułatowicz: Wileńskie reminiscencje; 2010, nr 1, s.6
125.    Edmund Pietryk: Kresy; 2010, nr 3, s.2
126.    Józef Bułatowicz: Tartu; Muzeum wsi estońskiej w Rocca al Mare; 2010, nr 8, s.2 i 7
127.    Józef Bułatowicz: Dolina Katarzyny; Centrum olimpijskie w Tallinie; Uniwersytet w Tartu; 2010; 2010, nr 9, s.2, 7 i 10
128.    Józef Bułatowicz: Estońskie krajobrazy; 2010, nr 10, s.5
129.    Wojciech Piotrowicz: Dygresja; 2010, nr 10, s.16
130.    Wojciech Piotrowicz: Równianka; 2010, nr 11, s.9
131.    Józef Bułatowicz: Polskie akcenty uniwersytetu w Tartu; Uniwersytet w Tartu; 2010, nr 11, s. 11 i 12
132.    Tadeusz Buraczewski: Grunwaldy, nasze Grunwaldy…; 2010, nr 12, s.11
133.    Edmund Pietryk: Kresowa wigilia; 2010, nr 13, s.1
134.    Józef Bułatowicz: Pałac w Rundale; 2010, nr 13, s.2
135.    Krystyna Wojciech–Ratajczak: Ikona; 2010, nr 13, s.3
136.    Józef Bułatowicz: Ryska starówka; 2010, nr 13, s.5
137.    Józef Bułatowicz: Z dziejów Rygi ; 2011, nr 1, s.4
138.    Ludwika Amber: W Wilnie; 2011, nr 1, s.10
139.    Józef Bułatowicz: Katedra luterańska w Rydze; Ryski Pomnik Wolności; Panorama Siguldy; 2011, nr 2, s.8, 10, 12
140.    Józef Bułatowicz: Jurmała– wspomnienia i realia; 2011, nr 3, s.6
141.    Józef Bułatowicz: Ekspozycja na zamku w Turaidzie; Kowieńska katedra; 2011, nr 4, s.2 i 5
142.    Anna Magdalena Mróz; Czuwanie przed ikoną; 2011, nr 5, s.3
143.    Józef Bułatowicz: Osobliwości Turaidy; 2011, nr 5, s.9
144.    Józef Bułatowicz: Kresy; 2011, nr 6, s.10
145.    Edmund Pietryk: Dar; 2011, nr 6, s.16
146.    Józef Bułatowicz: Park Narodowy Gauji: 2011, nr7, s.10
147.    Edmund Pietryk: Polesie; 2011, nr7, s.11
148.    Józef Bułatowicz: Troki; 2011, nr 9, s.16
149.    Józef Bułatowicz: Trocki zamek; 2011, nr 10, s.12
150.    Józef Bułatowicz: Kowieńskie zabytki; 2011, nr 10, s.20
151.    Józef Bułatowicz: Karaimi; 2011, nr 11, s.8
152.    Józef Bułatowicz: Kowieńskie tropy wieszcza; 2011, nr 12, s.11
153.    Józef Bułatowicz: Zjawiskowa budowla w Kownie; 2011, nr 13, s.7
154.    Anna Balt: Białoruś– cmentarz; 2012, nr 1, s.8
155.    Teresa Markiewicz: Tu wyją wilki; 2012, nr 2, s.5
156.    Stefan Pastuszewski: Będzie życie; 2012, nr 4, s.4
157.    Zbigniew Radosław Szymański: Anioł rabbiego Mosze z Kobrynia; 2012, nr 6, s.12
158.    Zbigniew Szymański: Wilno; 2012, nr 7, s.6
159.    Zbigniew Szymański: Peron śmierci; 2012, nr 7, s.20
160.    Zbigniew Szymański, Kaziuk wileński; 2012, nr 8, s.4
161.    Henryk Szylkin: Świteź; 2012, nr 10, s.4
162.    Henryk Szylkin: Do Żejmiany; 2012, nr 11, s.16
163.    Henryk Szylkin: Dwa kościoły: 2012; nr 12, s.5
164.    Henryk Szylkin: Nadłokijski kwietnik; 2012, nr 13, s.2
165.    Henryk Szylkin: Ułan; 2012, nr 13, s.7
166.    Henryk Szylkin: Wigilia w Santoce; 2013, nr 1, s.4
167.    Henryk Szylkin: Słońce Ostrej Bramy; 2013, nr 3, s.8
168.    Wojciech Kawiński: Stary świat starowierów, Droga; 2013, nr 4, s.8
169.    Henryk Szylkin: Ausztagirska litania; 2013, nr 5, s.2
170.    Irena Batura: Znad Gaładusi; 2012, nr 5, s.3
171.    Irena Batura: Niebo nad Mierusznikami; 2013, nr 5, s.5
172.    Henryk Szylkin: Ostatni bój; 2013, nr 5, s.11
173.    Irena Batura: Pan Pachucki z Tauroszyszek: 2013, nr 5, s.12
174.    Henryk Szylkin: Historia; 2013, nr 5, s.12
175.    Sławomir Olesiejuk: Ksiądz z pewnego kościoła – VII; 2013, nr 5, s.12
176.    Irena Batura: Zimowa inwersja; 2013, nr 6, s.4
177.    Irena Batura: W poszukiwaniu dziedzictwa Giuseppe di Sacco; 2013, nr 7, s.5
178.    Henryk Szylkin: Syrokomla; 2013, nr 7, s.10
179.    Irena Batura: Strata; 2013, nr 7, s.12
180.    Stanisław Wołodźko: Ikona, z rosyjskiego przełożył Stanisław Januszkiewicz; 2013, nr 8, s.2
181.    Ryszard Sidorkiewicz: Róże; 2013, nr 9, s. 7
182.    Henryk Szylkin: Ponary; 2013, nr 9, s.8
183.    Maria Szarfan: Na pograniczu; 2013, nr 10, s.3
184.    Edmund Pietryk: Przepowiednia; 2013, nr 10, s.5
185.    Stanisław Januszkiewicz: Lód na Jeziorze Dryświackim; 2013, nr 12, s.5
      

Proza

1.    Stefan Wojciech Rozpędek: Rozmowa; 2004, nr 6, s.3
2.    Bożena Diemjaniuk: 63; 2004, nr 6, s.3
3.    Kornelijs Kovalevskis: Łotewskie dzieci, przekład z łotewskiego Tadeusz Zubiński; 2004, nr 6, s.2
4.    Gustaw Manteuffel: Kropla rosy; 2004, nr 11, s. 4
5.    Valentinas Filipenka: Nie ma jak w domu; 2007, nr 13, s.7–8
6.    Ülo Tuulik: Jałowiec przetrwa ciszę, przekład z rosyjskiego Wiesława Karaczewska; 2008, nr 6, s.1–4; nr 7, s.6–9
7.    Melchior Wańkowicz: Jak Wańkowicz z Woyniłłowiczem; 2009, nr 9, s.16
8.    Mirosława Wojszwiłło: Zaścianek; 2010, nr 2, s.7
9.    Leonard Rakicki: Jak Pana Tadeusza do Armii Czerwonej zabierali; 2010, nr 12, s.5
10.    Jan Stanisław Smalewski: Z kart historii nieznanej; 2012, nr 2, s.67
11.    Jan Stanisław Smalewski: W tej defiladzie udziału nie weźmiemy; 2012, nr 4, s.1–4


Reportaże współczesne i wspomnienia

1.    Michał Krzemkowski: Inicjacja inflancka; 2004, nr 2, s. 4–5; nr 3, s.3; nr 4, s.7; nr 5, s.4; nr 6, s.6; nr 7, s.2
2.    Sebastian Malinowski i Maciej Obremski: Moich Inflant nie ma. Ja byłem w Hanzie; 2004, nr 4, s.6
3.    Krystyna Ryduchowska: Byłam w Kaliningradzie; 2004, nr 9, s.4
4.    Stefan Pastuszewski: Inflanty– Ojcu Świętemu; 2005, nr 5, s.1–2
5.    Klara Sielicka– Baryłka: Tere, my studenty iz Polszy; 2005, nr 5, s.3–4
6.    Stefan Pastuszewski: Moja sąsiadka Matka Boska…; 2005, nr 5, s.6
7.    Krystyna Kukucka: Tam, gdzie kwitną bananowce i rośnie korzeń życia; 2006, nr 1, s.6
8.    Jerzy Adalbert Jucewicz: Moje Soplicowo; 2009, nr 3, s.1–2; nr 8, s.12; nr 9, s.14; nr 10, s.13; nr 11, s.8–10
9.    Krystyna Kukucka: Wieczór w Mińsku; 2006, nr 3, s.3
10.    Małgorzata Iwanowska–Ludwińska: Scenki dziecięce ze Żmudzi; 2006, nr 9, s.15
11.    Romuald Kromplewski: Jest taka wieś…; 2006, nr 10, s.16
12.    Olgierd Chojnacki: Przy Piotrusiu; 2006, nr 12, s.7–8
13.    Krystyna Kukucka: W autobusie; 2007, nr 1,s.7
14.    Olgierd Chojnacki: Taksówką do Nowogródka; 2007, nr 1, s.8
15.    Krystyna Kukucka: 15 sierpnia w Wilnie; 2007, nr 4, s.2
16.    Krystyna Kukucka: Gościnność i koty; 2007, nr 5, s.8
17.    Ludwika Adamczyk i Emilia Kawczyńska: Siedem dni na Łotwie; 2008, nr 3, s.2–4
18.    Zenon Ciechanowicz: Stołpce; 2008, nr 5, s.1–4
19.    Krystyna Ryduchowska: Co tam, panie, w Królewcu?; 2008, nr 6, s. 13–15
20.    Stefan Pastuszewski: Smutno trochę…; 2008, nr 7, s.14
21.    Ludwika Adamczyk: Na Inflantach deszcz nie moczy; 2008, nr 9, s.13–15
22.    Paweł Bogdan Gąsiorowski: Estońskie wspomnienia; 2008, nr 13, s.1–2
23.    Alicja Leśniak: Tam także jest Polska; 2009, nr 1, s.6–7
24.    Stanisław Roman Januszkiewicz: Dzieciństwo w Wilejce i Wilnie; 2009, nr 4, s.8; nr 5, s.4
25.    Tadeusz Zubiński: Kurlandia na wiosnę; 2009, nr 5, s.1–3
26.    Teresa Pers: Żyjemy nadzieją na lepsze jutro…; 2009, nr 9, s.6–7
27.    Stefan Pastuszewski: Dwa dni w Narowli; 2009, nr 10, s.9–15
28.    Stefan Pastuszewski: Wokół Bałtyku; 2009, nr 11, s.8
29.    Ryszard Czarnecki: Zapiski z Łotwy 2006; 2010, nr2, s.9
30.    Stefan Pastuszewski: Kościelne tournee; 2010, nr 3, s.6–9
31.    Jerzy Żenkiewicz: Na południe od Wilna; 2010, nr 8, s.8–10
32.    Paweł Bogdan Gąsiorowski: Pamięć o Emilii Plater; 2010, nr 12, s.4–5
33.    Zygmunt Mackiewicz: Dotnuva–Akademija; 2010, nr 13, s.1–2
34.    Tadeusz Kromplewski: Wspomnienia z wojny; 2011, nr 7, s.14–16
35.    Klaudia Rotmanowa: Okruchy pamięci na zimnym śniegu, z rosyjskiego przełożyła Agata Zaremba; nr 9, s.15–16
36.    Romuald Kromplewski; Z Inflant na Mazury; 2011, nr 10, s.13–14
37.    Tadeusz Zubiński: Jesień nad Dźwiną; 2011, nr 12, s.8–9
38.    Tadeusz Zubiński: Osobisty chutor Pana Boga; 2011, nr 13, s.9–11; 2012, nr 1, s.7
39.    Irena Rakowska: Z Polski do Polski; 2012, nr 5, s.4–5
40.    Tadeusz Zubiński: Zmierzch cynowego raju; 2012, nr 6, s.4
41.    Tadeusz Zubiński: Kupić za polskie pieniądze; 2012, nr 7, s.14–15
42.    Zbigniew Szymański: Kaługa; 2012, nr 9, s.9–12; nr 10, s.8–12; nr11, s.14–16; nr 11, s.6–8; nr 13, s.5–8
43.    Tadeusz Zubiński: Mieszaniny inflanckie; 2012, nr 11, s.1–4
44.    Stanisław Frantczak: Dziadek Heniuś z podgrodzia; 2012, nr 12, s.5
45.    Piotr Kulpa: Polska gazeta i kościoły; 2013, nr 5, s.5
46.    Antoni Wojciechowski: Ekspatriacja z Wilna; 2013, nr 7, s.12


RECENZJE

1.    Paweł Kuszczyński: Pamiętam, pamiętam…(Stefan Pastuszewski: Pamiątki inflanckie, Bydgoszcz 2003), nr 1, s.3; 2004, nr 1
2.    Tadeusz Zubiński: Szacunek, wspólnota losów i gruba skóra pewnej Estonki (Raimo Pullat; Od Wersalu do Westerplatte. Stosunki estońsko–polskie w okresie międzywojennym, Kraków 2003); 2004, nr 2, s.3
3.    Stefan Pastuszewski: Syntetycznie i nowocześnie (Red. Marian Biskup: Inflanty w średniowieczu. Wilno 2002) zakonu krzyżackiego i biskupów, Toruń 2002); 2004, nr 3, s.4
4.    Eugeniusz Szulborski: Wileńskie brygady (Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski: „Łupaszka", „Młot", „Huzar". Działalność 5 i 6 Brygady Wileńskiej AK (1955–1954), Warszawa 2002); 2004, nr 6, s.4
5.    Tadeusz Zubiński: Prusy i Inflanty–inaczej cały świat ( Red. Bogusław Dybaś i Dariusz Makiłła: Prusy i Inflanty, między średniowieczem i nowoczesnością, Toruń 2003); 2004, nr 8, s.4
6.    Stefan Pastuszewski: Nie tylko o kurlandzkich monetach (Eugeniusz Mrowiński: Monety księstwa Kurlandii i Semigalii, Warszawa 1989); 2005, nr 1, s.7
7.    Rafał Berger: Powstańcza wyprawa morska na Litwę w 1863 r. (Jerzy Stanisław Łątka: Romantyczny kondotier; Katowice 1988); 2005, nr 3, s.1
8.    Tadeusz Zubiński: Miłych okolic opisanie (Mirosław Gajewski: Nasze podwileńskie ojczyzny, Wilno 2002); 2005, nr 5, s.8
9.    Tadeusz Zubiński: Rzecz fundamentalna (Red. Maria Kałamajska–Saeed: Kościoły i klasztory rzymskokatolickie danego województwa wileńskiego. T.1, Kraków 2005, nr 7, s.6
Stefan Pastuszewski: Myślenie i pisanie o Nadpregolu (Red. Arkadiusz Żukowski: Polska wobec Obwodu Kalingradzkiego Federacji Rosyjskiej); 2005, nr 8, s.7
10.    Stefan Pastuszewski: „Kresów Kresów" (Grzegorz Rykowski: Wśród jezior i mszarów Wileńszczyzny, Warszawa 2003); 2007, nr 2, s.5–8
11.    Stefan Pastuszewski: A na Kaziuka pół miasta (Zbigniew Szymański: Miasto za mgłą; Gdańsk 2005); 2006, nr 3, s.4
12.    Stefan Pastuszewski: Bratobójcze piętno (Jan Rutkiewicz: Wojsko łotewskie 1918–1940 oraz łotewskie formacje zbrojne 1915–1950, Warszawa 2005); 2006, nr 4, s.5–6
13.    Jacek Kajtoch: Wileński bez (Sławomir Wortyński: Złamana gałązka bzu, Wilno 2005), 2006, nr 11, s.14
14.    Stefan Pastuszewski: Fascynacja nietypowością (Tadeusz Zubiński: Ciche kraje, Rzeszów 2006); 2007, nr 4, s.3
15.    Stefan Pastuszewski: Germańskim okiem, kolonizacyjną soczewką (Tomasz Torbus i Beata Warning: Kraje bałtyckie. Litwa, Łotwa, Estonia, Obwód Kaliningradzki, Monachium 2002); 2006, nr 12, s.15–16
16.    Stefan Pastuszewski: Most Przechodni (Władysław Zajewski: Most Przechodni–Wilno–Nowy Świat, Gdańsk 2007); 2007, nr 7, s.2
17.    Andrzej Bogucki: O Inflantach polskich (Krzysztof Zajas: Nieobecna kultura. Przypadek Inflant Polskich, Kraków 2008); 2008, nr 10, s.8
18.    Stefan Pastuszewski: We mgle (Wojciech Pestka: Do zobaczenia w piekle. Krwawa apokalipsa, Warszawa 2009); 2009, nr 4, s.2–3
19.    Romuald Mieczkowski: Przenieść Wilno do serca (Red. Romuald Mieczkowski: Przenieść Wilno do serca. Portret Miasta, Wilno 2009); 2009, nr 5, s.5
20.    Karol Pastuszewski: Królewskie miasto Rzeczypospolitej (Edmund Kuzinowicz:
      Z królewskiego miasta Dzisna przez Słupsk do Wrocławia; Wrocław 2009); 2008, nr 5, s.10–11
19. Stefan Pastuszewski: Dobrze, że jest (Red. Monika Karnelczuk–Kędzierska: Encyklopedia Kresów, Kraków 2004); 2009, nr 5, s.12
20. Wojciech Piotrowski: Polski Inflantczyk (Dorota Samborska–Kukuć: Polski Inflantczyk. Kazimierz Bujnicki 1788–1878); 2009, nr 8, s.7
21. Tadeusz Zubiński: Rainis nareszcie (Krystyna Barkowska: Jânis Rainis. Pisarz ůotewski i europejski, Kraków 2009); 2009, nr 9, s.8–9
22. Stefan Pastuszewski: Tylko kilka potknięć (Grzegorz Miczuła: Kieszonkowy przewodnik Wilno od środka, Warszawa 2006); 2009, nr 11, s.18
23. Stefan Pastuszewski: Kobiecym okiem i sercem (Mirosława Wojszwiłło: Po śladach historii, Bydgoszcz 2009); 2010, nr 2, s.8
24. Stefan Pastuszewski: Łotewskie sanktuaria. /Dariusz Dębiński: Na maryjnych szlakach zjednoczonej Europy. Łotwa, Warszawa 2009/; 2010, nr 7, s.2–3
25. Karol Pastuszewski: Blisko nam do Was/ Tomas Venclova: Opisać Wilno, Warszawa 2008/; 2010, nr 7, s.5–6
26. Stefan Pastuszewski: Niemieckie spojrzenie w języku polskim /Tomasz Torbus i Barbara Warning: Kraje bałtyckie. Litwa, Łotwa, Estonia, Obwód Kaliningradzki, Monachium 2002/; 2010, nr 8, s.4–7
27. Stefan Pastuszewski: Sięgając do korzeni/ Tadeusz Zubiński: Mitologia bałtyjska, Sandomierz 2009/; 2010, nr 10, s.6
28.    Stefan Pastuszewski: W zaklętym kręgu lingwinizmu i ateizmu /red. Michał Głuszkowski i Stefan Grzybowski; Starobrzędowcy za granicą, Toruń 2010/; 2011, nr 1, s.9–10
29. Stefan Pastuszewski: Żmudzkie teatrum wierności i miłości /Maria Rodziewiczówna: Dewajtis, Warszawa 1995/, nr 3, s.1–3
30. Stefan Pastuszewski: Migotliwie o literaturze z Łotwy (Tadeusz Zubiński: Historia literatury łotewskiej i łatgalskiej, Sandomierz 2010); 2011, nr 10, s.12
31. Stefan Pastuszewski: Graniczne obszary bez granic (Tadeusz Chrzanowski: Kresy, czyli obszary tęsknot, Kraków 2009); 2011, nr 10, s.20
32. Karol Pastuszewski: Uniwersytet Wileński Stefana Batorego (Mieczysław Jackiewicz: Nauka i uczeni na Ziemi Wileńskiej od XVI  do 1945 r, Bydgoszcz 2010); 2011, nr 11, s.4–5
33. Stefan Pastuszewski: Tragedia narodu (Bożena Diemjaniuk: Bieżeńcy, Łomża 2005); 2012, nr 5, s.3
34. Karol Pastuszewski: Saga rodzinna (Edmund Kuzinowicz: Spóźniona opowieść, Wrocław 2011); 2012, nr 7, s.9
35. Franciszek Burandt: Nasza miłość (red. Bronisław Pastuszewski: Inflanty–nasza miłość), Bydgoszcz 2011/; 2012, nr 8, s.4
36. Stefan Pastuszewski: Obumierająca gwara starowierów suwalsko–augustowskich /Dorota Paśko–Koneczniak: Wpływ polszczyzny na zasób leksykalny rosyjskiej gwary staroobrzędowców na Suwalszczyźnie, Toruń 2011/; 2011 nr 11, s.12–13
37. Stefan Pastuszewski: Rzetelne studium socjolingwistyczne polskiego starowieria /Michał Głuszkowski: Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko–augustowskiego, Toruń 2011/; 2013, nr 3, s.3–4
38. Stefan Pastuszewski: Przepyszne dwory, urokliwe lamusy /Jerzy i Katarzyna Samusikowie: Dwory i pałace na kresach wschodnich między Niemnem a Bugiem, Białystok 2012/;, 2013, nr 4, s.5
39. Stefan Pastuszewski: Starowierska fantasy /Andrzej Filipiuk: Ostatni biskup; [w:] tegoż: Aparatus, Lublin 2011/; 2013, nr 5, s.4
40. Stefan Pastuszewski: Racjonalizacja, ale nie do końca, poleskiej mitologii /red. Wojciech Lipiński: Dzisiejsze Polesie, Warszawa 2013/; 2013, nr 6, s.4
41. Józef Jacek Rojek: Typowy Inflantczyk (Jan Burakowski: Ułan i historia. Bardzo długi cień generała Władysława Andersa, Sierpc 2013); 2013, nr 7, s.5
42. Stefan Pastuszewski: Monumentalna monografia (Joanna Orzechowska, Wojnowskij Sinodik, Olsztyn 2012); 2013, nr 10, s.3
43. Paulina Komza: Ale Polska ni na krok ode mnie nie odstępowała (Romuald Mieczkowski; Na litewskim paszporcie, Wilno 2011); 2013, nr 10, s.4
44. Stefan Pastuszewski: Nie zatopiona jeszcze wyspa (red. Michał Głuszkowski i Ewa Nowicka. Słowiańskie wyspy językowe i kulturowe, Toruń 2013);2013, nr 11, s.11–12


   


BRACTWO INFLANCKIE

1.    Maria Zdziarska: Pan na Windawie; 2004, nr 10, s.2
2.    Maria Zdziarska: Pan Michał: 2004, nr 11, s.3
3.    Stefan Pastuszewski: 5 lat Bractwa Inflanckiego; 2006, nr 12, s.8
4.    Marek Pankanin: Bractwo na Inflantach 12–14 kwietnia 2007; 2007, nr 8, s.8
5.    Stefan Pastuszewski: 39 Braci Inflanckich; 2008, nr1, s.9
6.    Stefan Pastuszewski: Kanclerz; 2008, nr 3, s.2
7.    Paweł Bogdan Gąsiorowski: Herb Bractwa Inflanckiego; 2008, nr 4, s.6
8.    Stefan Pastuszewski: Na przylądku Sääre; 2008, nr 7, s.9
9.    Paweł Bogdan Gąsiorowski: Inflanckie wędrówki z Sumbrsem; 2009, nr 2, s.1–2
10.    Stanisław Januszkiewicz: Prawdziwy Inflantczyk i patriota polski; 2009, nr 5, s.9
11.    Stefan Pastuszewski: Traktat o całości; 2009, nr 12, s.6
12.    Stefan Pastuszewski: Pożegnanie Brata; 2009, nr 12, s.7
13.    Marek Pankanin: Kochał ludzi; 2009, nr 12, s.7
14.    Marek Pankanin: Piotr Strąk–Gulbis; 2009, nr 13, s.5
15.    Andrzej Bogucki: Bractwo Inflanckie w ostaszkowskim monastyrze; 2010, nr 7, s.4
16.    Grzegorz Grabowski: Bractwo Inflanckie pod Kirchholmem; 2010, nr 11, s.12
17.    Stefan Pastuszewski: Nasz kapelan; 2010, nr 13, s.3
18.    Bronisław Pastuszewski: Odszedł komtur z Wałku; 2011, nr 2, s.4
19.    Stefan Pastuszewski: Dziesięć lat z Inflantami; 2011, nr 4, s.14–15
20.    Andrzej Bogucki: Wyprawa Bractwa Inflanckiego 9–17 kwietnia 2011; 2011, nr 6, s.1–2
21.    Jarosław Janczewski: Medal X– lecia Bractwa Inflanckiego; 2011, nr 6, s.5
22.    Jan Hryniewicz: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Klasycznej Czerwone Maki; 2011, nr 6, s.7
23.    Andrzej Bogucki: Z teki Komtura Bydgoskiego; 2011, nr 7, s.8–9
24.    Grzegorz Grabowski: Ulica na 10–lecie Bractwa Inflanckiego; 2011, nr 12, s.12
25.    Marek Rona: X lat Bractwa Inflanckiego; 2011, nr 13, s.12
26.    Bronisław Pastuszewski: Zawsze chciałem pracować dla siebie i innych…; 2012, nr 6, s.5
27.    Bronisław Pastuszewski: Bydgoszcz upamiętniła Edwarda Woyniłłowicza; 2012, nr 8, s.3
28.    Franciszek Burandt: Nasza miłość; 2012, nr 8, s.4
29.    Krystian Frelichowski: Wizyta gości z Kresów Wschodnich; 2012, nr 10, s.7
30.    Paweł Bogdan Gąsiorowski: Romuald Kromplewski–Senâzis; 2012, nr 12, s.4
31.    Stefan Pastuszewski: Brat Taurs; 2013, nr 6, s.1
32.    Bronisław Pastuszewski: Inflanty po raz kolejny zdobyte; 2013, nr 7, s.7


VARIA

1.    Stefan Pastuszewski: Świat Inflant; 2004, nr 1, s.1 i 4
2.    Stefan Pastuszewski: Od redakcji po roku; 2005, nr 1, s.1
3.    Stefan Pastuszewski: Trzy środki Europy; 2005, nr 6, s.8
4.    Paweł Bogdan Gąsiorowski: Między Inflantami a Sierpcem; 2005, nr 7, s.4
5.    Rafał Berger: Uroczystości w Tucholi; 2005, nr 10, s.8
6.    Alicja Leśniak: Stare Wilno w Nakle; 2005, nr 13, s.7
7.    Bożena Piasta: Cegła z Ostrej Bramy; 2006, nr 1, s.2
8.    Bożena Piasta: Ostra Brama nad Kamienną; 2006, nr 2, s.8
9.    Krystyna Kukucka: Dlaczego rosyjski?; 2006, nr 6, s.7
10.    Bronisław Pastuszewski: Pożegnanie Edwarda Woyniłłowicza; 2006, nr 7, s.13–14
11.    Tadeusz Zubiński: Inflanckie rasy psów; 2006, nr 9, s.7
12.    Stefan Pastuszewski: Bez kompleksów; 2008, nr 2, s.6
13.    Karol Pastuszewski: Ulica Inflancka; 2008, nr 3, s.5
14.    Urszula Bogucka: Tort listkowy; 2008, nr 12, s.9
15.    Stefan Pastuszewski: Słownik inflanckich nazw geograficznych; 2008, nr 12, s.10–16
16.    Stefan Pastuszewski: Dlaczego kocham Inflanty?; 2009, nr 3, s.8
17.    Jarosław Tadeusz Leszczyński: Kresowe sanktuarium (Stopnica); 2009, nr 4, s.3–4
18.    Apel Polskiego Towarzystwa Naukowego w Brześciu; 2010, nr 2, s.8
19.    Dyskryminacja na Litwie; 2010, nr 3, s.12
20.    Stefan Pastuszewski: Siedem lat „Świata Inflant"; 2010, nr 13, s.9
21.    Stefan Pastuszewski: „Świat Inflant" – bibliografia (2004–2010); 2010, nr 13, s.9–16
22.    Romuald Mieczkowski: Życzenia z zimowego Wilna; 2011, nr 1, s.11
23.    Henryk Kamiński: Pamiątka z Litwy; 2011, nr 2, s.6
24.    Bronisław Pastuszewski: Inflanckie smaki; 2011, nr 5, s.9
25.    Stanisław Januszkiewicz: List z Inflant; 2011, nr 12, s.12
26.    Daniela Goldmann: Polonika z Latvijas Valsts Vestures Arhivs, 2013, nr 2, s.4
27.    Krzysztof Sidorkiewicz: Wśród Tajów i Khmerów; 2013, nr 7, s.11

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.