Grzegorz Grabowski - Polskie czasy w Laiuse (1582-1622)

0 Dislike0
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Po zakończeniu zwycięskiej wojny z Moskwą Inflanty przeszły w posiadanie Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po zawarciu umowy pokojowej pomiędzy Rosją i Rzeczpospolitą w 1582 r. zamek w Laiuse stał się centrum najbardziej na północ wysuniętego starostwa Rzeczpospolitej, które obejmowało tereny obecnych gmin Jögeva, Torma, Avinurme i Löhusuu.

Podstawowym zadaniem nowej władzy była odbudowa ziem, które ucierpiały znacząco w czasie wojny. W jej interesie był również szybki przyrost ludności w należących do Rzeczpospolitej Inflantach. Dlatego też chętnie przyjmowano chłopów, którzy uciekali z podległych Szwecji dworów położonych w północnej Estonii. Życie chłopów pracujących w dobrach królewskich na terenie Inflant lub na ziemiach należących do kościoła było lżejsze niż tych, którzy pracowali w dworach prywatnych.

Pod przewodnictwem Andrzeja Orzechowskiego - cieszącego się mianem dobrego, gospodarza starosty Laiuse - odbudowano zburzony zamek. Obok niego powstała znów osada, którą zasiedliło ok. 200 osób. Pośrodku niej usytuowany był mały drewniany kościół katolicki, naprzeciw którego znajdowała się plebania. Działalność edukacyjno-wychowawcza rozpoczęta w 1583 r. otwarciem kolegium przez polskich jezuitów w Dorpacie (Tartu) była bodźcem dla dalszego rozwoju systemu edukacyjnego Inflant.

Wojna pomiędzy Szwecją a Rzeczpospolitą, która wybuchła ponownie, w 1600 r. rozprzestrzeniła się również na obszar Inflant. Już jesienią tego samego roku szwedzkie wojska otoczyły zamek Laiuse. Okrążenie trwało cztery tygodnie, a garnizon obrońców zamku poddał się dopiero po śmierci ciężko chorego starosty Orzechowskiego. Rok później zamek, znalazł się znów w rękach Polaków i pozostał centrum starostwa do zimy 1622 r., kiedy to Laiuse przeszło w posiadanie Szwedów.

Ta tablica pamiątkowa została odsłonięta 19 lipca 2003 r., kiedy w zamku Laiuse obchodzono Dzień Polski. Jego organizatorami byli Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Estonii wraz ze Stowarzyszeniem „Pro Polonia", Urząd Wojewódzki Jögevamaa i Urząd Gminy Jögeva.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.