Grzegorz Grabowski - Bez wizy można zwiedzać Kanał Augustowski i Grodno

0 Dislike0
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Przepisy wykonawcze do dekretu białoruskiego prezydenta ws. ruchu bezwizowego po Kanale Augustowskim zostały zatwierdzone rozporządzeniem białoruskiego rządu 17 października 2016 roku. Możliwość przebywania na Białorusi bez wizy do pięciu dób dotyczy parku turystycznego Kanał Augustowski, Grodna i jego okolic. Rozporządzenie obowiązuje do końca 2017 r.

Aby skorzystać z trybu bezwizowego wjazdu, należy mieć ze sobą paszport i dokument uprawniający do wejścia na teren białoruskiego parku Kanał Augustowski. Jego wzór został wskazany we wspomnianym rozporządzeniu rządu. Dokument ten może dotyczyć indywidualnego lub grupowego pobytu na terenie parku i wjazdu na teren Białorusi przez przejścia Rudawka-Lesnaja, Kuźnica Białostocka-Bruzgi na granicy z Polską, a także Svendubre-Priwałka i Raigardas-Priwałka na granicy z Litwą.

Przed planowanym przekroczeniem granicy obcokrajowcy powinni przekazać firmie turystycznej w formie elektronicznej lub pisemnie swoje dane (imiona i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo, dane paszportowe, płeć), które zostają następnie umieszczone na specjalnym dokumencie, wydawanym przez biuro podróży.

Białoruskie służby graniczne muszą otrzymać dane turystów co najmniej 24 godziny przed planowanym przekroczeniem granicy, co oznacza, że zgłoszenie do biura podróży trzeba wysłać odpowiednio wcześniej.

Na każdy planowany dzień pobytu podróżny musi mieć przy sobie kwotę co najmniej 42 rubli białoruskich (ok. 20 euro) lub ich równowartość w walucie. Ewentualną utratę dokumentu należy niezwłocznie zgłosić do białoruskiej milicji. Białoruś należy opuścić przed upływem pięciu dób. W przypadku sytuacji nadzwyczajnych, wypadku, klęsk żywiołowych pobyt może zostać przedłużony i podróżnemu zostanie wydana wiza. Organami uprawnionymi do kontroli są MSW we współpracy z służbami granicznymi, bezpieczeństwa i MSZ.

Podlaskie gminy już wcześniej podkreślały, że liczą, iż ruch bezwizowy wpłynie na zwiększenie ruchu turystycznego oraz ożywienie wymiany gospodarczej i kulturalnej.

Przejście w Rudawce jest przejściem sezonowym. Dotychczas jedynym przejściem, gdzie    obowiązywał ruch bezwizowy z Białorusią, było przejście Białowieża-Piererow. Bez wiz, ale ze stosownymi dokumentami, można tam na 72 godz. przekroczyć granicę, by zwiedzić białoruską część Puszczy Białowieskiej.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.