Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

U schyłku dwudziestolecia Pierwszej Niepodległości (1918-1940), w 1940 roku, do prawosławia przyznawała się jedna piąta Estończyków, czyli około 210.000 wiernych, skupionych w 156 parafiach, w których posługiwało 3 biskupów, 131 księży, 19 diakonów. W skład Kościoła wchodziła Ławra Peczorska, której namiestnikiem w latach 1918-1924 był arcybiskup rewelski, a potem biskup peczorski oraz dwa klasztory w Narwie i Kuremäe. Postulatorium, czyli kursy przedwstępne odbywały się w Rewlu, a seminarium duchowne działało w Peczorach. Kościołowi merytorycznie podlegała Katedra Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Dorpacie.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Czworo oszustów zatrzymali policjanci poznańskiego Centrum Biura Śledczego Policji w Warszawie. W tym samym czasie w Tallinie (Rewel) zostały zatrzymane dwie osoby w związku z tym samym przestępstwem. Chodziło o wyłudzenia pieniędzy na podstawie fikcyjnych wyroków nieistniejących sądów arbitrażowych.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

9 grudnia 2016 roku wczesnym rankiem delegacja wioząca dary dla naszych rodaków z Białorusi powróciła do Polski. Cała akcja odbywała się pod hasłem „Przywróćmy polskim dzieciom z Białorusi Świętego Mikołaja”.

Wraz z nastaniem Rosji sowieckiej, zamknięto tam kościoły katolickie, zakazano rejestracji polskich imion, a w czasie jednej nocy zaginęli wszyscy nauczyciele języka polskiego. Kultywowanie katolickich obyczajów, w tym dnia Świętego Mikołaja, groziło łagrem.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Jedną z najstarszych zachowanych siedzib ziemiańskich na terenie Żmudzi jest dwór Grużewskich w Kielmach. Kielmy (lit. Kelmė) to 11-tysięczne miasteczko, leżące w okręgu szawelskim, 45 km na południowy wschód od Szawli. Pisano o nim jako o miejscowości Kymel i o zamku tam istniejącym już w 1294 roku w kronikach krzyżackich. W pierwszych latach XV wieku Kielmy były dobrami wielkoksiążęcymi, a w ostatnich latach tegoż stulecia należały do starościca żmudzkiego, Kontowta Kontowtowicza.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Przez długie lata był najpopularniejszym publicystą Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. O palmę pierwszeństwa mogła z nim konkurować jedynie Jadwiga Mieczkowska. Obdarzony niskim, stentorowym głosem rasowego radiowca, błyskotliwy i zdecydowany w sądach, przyciągał do radioodbiorników rzesze słuchaczy. Jego szef Jan Nowak – Jeziorański pisał po latach:

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok