Grzegorz Grabowski - Polska minister z Dyneburga

0 Dislike0
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Teresa Tatiana czerwińska  urodziła się 7 września 1974 roku w rodzinie Polaków na Łotwie w Dyneburgu, na terenie ówczesnej Łotewskiej SRR. Jest córką Bronisława i Ludmiły (z domu Tumanowska).

Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych (1997) oraz na Wydziale Zarządzania (1998) Uniwersytetu Gdańskiego. Rozprawę doktorską pt. "Działalność lokacyjna towarzystw ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym w Polsce" obroniła w 2000 r. na Wydziale Zarządzania UG.

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskała w 2010 r. na Uniwersytecie Gdańskim na podstawie pracy zatytułowanej "Polityka inwestycyjna instytucji ubezpieczeniowych – istota, uwarunkowania, instrumenty".

Była zatrudniona w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (na stanowisku profesora nadzwyczajnego), w Wyższej Szkole Finansów i Rachunkowości w Sopocie oraz w Sopockiej Szkole Wyższej. W 2011 r. objęła stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Systemów Finansowych Gospodarki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W kadencji 2015–2018 była sekretarzem Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk.

Od 10 grudnia 2015 do 6 czerwca 2017 roku była podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 7 czerwca 2017 r. przeszła na tożsame stanowisko w Ministerstwie Finansów 9 stycznia 2018 objęła stanowisko ministra finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego.

Teresa Tatiana Czerwińska zastała 9 stycznie 2018 roku ministrem finansów w rządzie RP.

Kariera Polki z Łotwy dowodzi z jednej strony kultywowania  polskości na Inflantach, z drugiej zaś szans jakie naszym rodakom z terenów przynależnych niegdyś do I Rzeczypospolitej stwarza III Rzeczypospolita. Mogą oni studiować i pracować w Polsce.

 

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok