Grzegorz Grabowski - Grodzieńska fara

0 Dislike0
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

W nocy z 28 na 29 kwietnia 1961 r. saperzy radzieccy zało­żyli w mury fary Witoldowej w Grodnie wiele kilkusetkilogramowych ładunków dynamitu. I w parę godzin potem wysadzili w powietrze wspaniałą świąty­nię wzniesioną przez wielkie­go księcia Witolda tuż po chrzcie Litwy, dokładnie 600 lat temu. Gotycka świątynia stała na wprost później wznie­sionego kościoła jezuitów, dziś bazyliki kadetralnej pw. św. Franciszka Ksawerego.

Tzw. Fara Witoldowa mocno tkwiła w pejzażu Grodna; jej wy­niosła wieża widoczna była z dala. Burzliwe były jej dzieje. Królowa Bona świątynię przebudowała, ozdabiając bogato wnętrze wystro­jem renesansowym. W okresie roz­biorowym wnoszono tu modły o przetrwanie do niepodległości. Władze carskie odebrały rzymskim katolikom świątynię i uczyniły z niej cerkiew. Po pożarze w 1892 r. zabytkową budo­wlę przebudowano w stylu cerkiewnym. Dach wieńczyły cebulaste kopuły. W czasie walk o Grodno w 1915 r. i walk pols­ko-bolszewickich w 1920 r. pociski artyleryjskie zmiotły kopuły i uszkodziły konstrukcję dachu i ścian. Odbudowa świątyni trwała do 1936 r. Odsłonięto mury gotyc­kie z przyporami i sklepienia goty­ckie. Skomponowano nowy gotycki dach i wyniosłą  wieżę. Świątynię oddano wielotysięczne­mu garnizonowi grodzieńskiemu.

W czasie walk o Grodno latem 1944 r. kościół poważnie ucierpiał, po­tem służył jako magazyn.

Świątynia swym kształtem przypominała gotycki kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Kownie, również szowinistycznie przez litwinów nazywany „Kościołem Witoldowym”.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.