Bronisław Pastuszewski - POLSKIE DZIECI Z KRESÓW W BYDGOSZCZY

0 Dislike0
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Już po raz szósty w okresie wakacji przybyła z Białorusi grupa polskich dzieci. Piętnaścioro dzieci (12 dziewczynek i 3 chłopców) wraz z dwojgiem opiekunów przyjechało 9 lipca 2015 r. na bydgoski dworzec kolejowy. Większość z nich jechała ponad tysiąc kilometrów. Witali ich organizatorzy pobytu – członkowie Bractwa Inflanckiego ze Stefanem Pastuszewskim i Klubu Gazety Polskiej z Krystianem Frelichowskim. Ten zaplanowany na 13 dni obóz został podzielony na dwie części – bydgoską do 14 lipca, oraz opartą na szkole w Złejwsi Wielkiej od 15 do 22 lipca. Pobyt miał charakter językowo-kulturalny, gdyż chodzi o pogłębienie u dzieci znajomości ojczystej mowy.

Należy zaznaczyć, że na co dzień rozmawiają one w języku rosyjskim w szkole i na ulicy, a w domu po polsku i rosyjsku. Na Białorusi jest tylko jedna szkoła z językiem polskim. Można się go uczyć w niektórych parafiach katolickich z inicjatywy wiernych pochodzących z polskich rodzin. Przybyła grupa składała się z uczniów w wieku od 9 do 15 lat. Pochodzą oni z różnych miejscowości na Białorusi: Narowli, Mozyrza, Gruszówki, Baranowicz i Mińska. Pięcioro z nich posiada Kartę Polaka. Kilkoro było już w Bydgoszczy w poprzednich wakacjach. Opiekunami grupy byli ks. Wincenty Siewruk z Narowli i Ałła Mrozowa z Mozyrza. Obie te miejscowości leżą w obwodzie homelskim i diecezji pińskiej. Ksiądz Wincenty od 2010 r. przyjeżdża do Bydgoszczy z grupami dzieci w czasie wakacji. On też zajmuje się organizacją grupy na terenie Białorusi czyli naborem uczestników, formalnościami paszportowymi i przejazdami kolejowymi. Głównymi kryteriami uczestnictwa w wyjeździe jest pochodzenie z polskich rodzin i udział w życiu miejscowych parafii katolickich. Organizatorami pobytu w Bydgoszczy było Bractwo Inflanckie i Stowarzyszenie Pomocy Charytatywnej „Wschód”. Środki finansowe niezbędne dla realizacji programu przekazało Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych i indywidualni ofiarodawcy. Grupa została zakwaterowana w internacie Szkół Elektronicznych. Bydgoski plan pobytu dzieci był urozmaicony. Historię miasta przedstawili i zwiedzanie jego historycznej części zapewnili Teresa i Bronisław Pastuszewscy. Dzieci zwiedziły bazylikę p. w. św Wincentego a Paulo na Bielawkach, Kościoły p. w. św. Piotra i Pawła, klarysek. katedrę bydgoską p. w. św. Marcina i Mikołaja, kościół oo. jezuitów. Obejrzały gmachy Filharmonii Pomorskiej i Teatru Polskiego a także rzeźby Łuczniczki i Fontanny „Potop” –symbole miasta. Zaznajomiły się ze spichrzami, makietą średniowiecznego grodu i makietą zamku. Poznały tragiczną historię ostatniej wojny chodząc po Starym Rynku, gdzie znajduje się pomnik Walk i Męczeństwa. Oglądały ratusz miejski, oznaczenie 18. południka przechodzącego przez centrum Bydgoszczy a dalej pomnik króla Kazimierza Wielkiego i prezydenta Leona Barciszewskiego. Zwiedzanie zakończyły oglądając panoramę miasta z zabytkowej Wieży Ciśnień. Pokazy techniki walk husarskich i władania szablą zaprezentowali państwo Szablewscy. O wybitnych Polakach opowiadał Wojciech Sobolewski, a trening chodzenia z kijkami „nordic walking” cieszący się dużym zainteresowaniem dzieci przeprowadził Bogdan Zapalski. Młodzi Polacy pogłębiali znajomość języka ojczystego pod kierunkiem literata bydgoskiego Stefana Pastuszewskiego. On też zorganizował im zajęcia na odkrytym basenie w klubie „Astoria”. Krystian Frelichowski zaś pływanie po Brdzie drewnianą łodzią zwaną komięgą, a Adam Gajewski zwiedzanie historycznej barki „Lemar”. Wycieczkę do archiwum i pracowni Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie grupa zapoznawała się z najnowszą historią poprowadził Zdzisław Cisowski. Był także jej opiekunem w czasie rejsu po rzece „Słonecznikiem”. Dzieci uczestniczyły również w zajęciach ruchowych w Pałacu Młodzieży. Naukę i śpiewanie pieśni i piosenek polskich z bardzo aktywnym udziałem młodych gości prowadziła Iwona Łabiszak. Warto wspomnieć, że w czasie spaceru – zwiedzania miasta goście z Białorusi udzielili krótkich wywiadów dla regionalnej telewizji w programie „Zbliżenia” i dla Polskiego Radia „Pomorza i Kujaw”. W ciągu pięciu dni pobytu grupy w Bydgoszczy pogoda była wyjątkowo łaskawa.
Żegnając się z miastem dzieci i ich opiekunowie wyrażali radość z pobytu. Uczniowie szczególnie zapamiętali prezentacje pojedynków rycerskich i rejsy po Brdzie. Wakacyjne kontakty białorusko (mozyrsko) – bydgoskie stają się już tradycją.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.