Obecne stosunki Warszawy z Mińskiem...

0 Dislike0
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Postimees

Obecne stosunki Warszawy z Mińskiem są wyjątkowe złe. Polska była m.in. motorem wprowadzenia przez UE zakazu wjazdu na teren wspólnoty wydanego prawie 190 przedstawicielom rządu BR z prezydentem Aleksandrem Łukaszenką na czele oraz zakazu współpracy z trzema ważnymi białoruskimi przedsiębiorstwami. Wydaje się, że znów popełniamy błąd. Po pierwsze – z sąsiadami lepiej mieć przyjazne stosunki. Po drugie- Białoruś jest poważnym partnerem ekonomicznym dla wielu polskich przedsiębiorstw.

***
Na Białorusi ma miejsce milcząca rewolucja. Ludzie zwołują się przez internetowe portale społecznościowe, takie jak Facebook i jego rosyjsko-języczny odpowiednik Vkontkte.ru - zawsze w środę na godzinę 19. Ostatnio protest objął 30 miast.
Podstawą tej rewolucji są – jak to przy wszystkich rewolucjach bywa – kłopoty bytowe.
Białoruś zmaga się z największym w ostatnim dwudziestoleciu kryzysem ekonomicznym i prosi o ratunkowe kredyty z Rosji i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Potrzeba kilku miliardów dolarów. 

***
Litwini koncertowali w bydgoskiej Filharmonii Pomorskiej. Był to laureat II nagrody XVI Konkursu Chopinowskiego-Lukas Geniušas oraz Juozas Domarkas.


***

Do 2023 roku Litwa wypłaci litewskim Żydom ponad 50 milionów dolarów rekompensat za majątek gmin żydowskich zagrabiony w czasie II wojny światowej i w okresie sowieckim.
Ustawę przyjął litewski Sejm. Przewiduje ona przekazanie 128 milionów litów na konto specjalnej fundacji, którą mają zarządzać przedstawiciele litewskich organizacji żydowskich. Fundusze zostaną wykorzystane na wspieranie potrzeb religijnych, oświatowych i kulturalnych litewskich Żydów. Płatności zaczną się w 2013 i potrwają do2023 roku. Na przyjęcie takiego rozwiązania naciskały USA i żydowska diaspora za Atlantykiem, gdyż dzięki wzmocnieniu europejskich Żydów poszerzą oni światowe wpływy.
Przewidziana ustawą rekompensata stanowi 30 proc. wartości zagrabionego mienia żydowskiego. Przed II wojną na Litwie żyło 220 tysięcy Żydów. 95 proc zostało wymordowanych w czasie wojny i to w znacznym stopniu przez Litwinów, którzy w tym zakresie wyprzedzili ludobójcze operacje niemieckie.
Obecnie na Litwie mieszka ok. 5 tysięcy Żydów. Synagogi zostały im zwrócone wiele lat temu, a przyjęta właśnie ustawa dotyczy zagarniętego po wojnie majątku gmin żydowskich - szkół, łaźni, piekarń, rzeźni.

***
Dziewięciu radnych Akcji Wyborczej Polaków na Litwie (AWPL) weszło w skład koalicji rządzącej Wilnem. Ma ona teraz 36 głosów w 51-osobowej radzie. W zamian AWPL wymogła m.in. przyspieszenie zwrotu ziemi w Wilnie oraz stanowisko wicemera i wicedyrektora administracji. Na 3-mln Litwie Polacy są największą mniejszością narodową - ok. 230 tys.
Litwini nazywają sojusz polityczny Polaków z Rosjanami - V Kolumną. Trzeba mieć nadzieję, że Polacy z Litwy nie przekroczą granicy przyzwoitości i lojalności wobec państwa litewskiego, a ich udział w samorządzie przyzwyczai do zjawiska wielonarodowości Inflant radykalnych nacjonalistów litewskich.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.