Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Miasteczko Retów i okoliczne dobra, leżące niegdyś w granicach Księstwa Żmudzkiego, a obecnie w okręgu telszańskim, 25 km na południe od Płungian, wchodziły w XV i XVI wieku w skład  dóbr stołowych Wielkich Książąt Litewskich. Prawdopodobnie w 1588 roku włości te wziął w dzierżawę hetman wielki litewski, Leon Sapieha. Po jego śmierci w 1633 roku przeszły one w ręce wojewody mińskiego, księcia Aleksandra Massalskiego, który zmarł w 1643 roku. Po dwóch latach, w 1645 roku, następnym dzierżawcą został książę Janusz Radziwiłł, a w 1661 roku - wojewoda wileński, Paweł Sapieha. Po trzech latach przejął go syn Pawła, Benedykt Sapieha, podskarbi wielki litewski, a od 1707 roku syn Benedykta, Michał Józef Sapieha, generał major wojsk litewskich, a w latach 1726-1738 wojewoda podlaski.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Już od dłuższego czasu zamierzałem wybrać się na pielgrzymkę.

Od dzieciństwa, śmiem rzec, od życia zarodkowego zawsze pociągał mnie nowy, nieznany świat, chęć odkrywania rzeczywistości, podróży i przygód!

Cejrowski, Choszcz, Halik… kogóż to ja nie czytałem! Moje półki w pokoju gną się pod ciężarem tysięcy dni planowania, podróżowania, pisania, tyle hekto-godzin trudu skondensowanych w paru  s ł o w a c h...

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

27-28 września 2015 r. delegacja gdańskiego oddziału Związku Szlachty Polskiej w osobach: Jadwiga Kopeć, Tadeusz Hładki i Andrzej Teleżyński, z upoważnienia prezesa Zarządu Głównego ZSzP Henryka Grocholskiego uczestniczyła w obchodach 410-tej rocznicy bitwy pod Kircholmem w Salaspils pod Rygą. W programie wyjazdu przewidziano również spotkanie z prezesem Związku Polaków na Łotwie Ryszardem Stankiewiczem i Zarządem ZPŁ.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Wielowiekowa historia stosunków polsko - litewskich sięga wieku XIII, gdy jeden z pięciu najważniejszych książąt litewskich zwanych kunigasami - Mendog (lit. Mindaugas), po usunięciu od wpływów pozostałych książąt, ok. 1240 r. zjednoczył Litwę, stając się w praktyce jedynowładcą rdzennie litewskiej Auksztoty (lit. Aukštaitija). Wkrótce przyłączył też do rdzennie pogańskich ziem litewskich prawosławne ziemie ruskie - Ruś Czarną i Ziemię Połocką.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.