Andrzej Teleżyński - Rocznica bitwy pod Kircholmem

0 Dislike0
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

27-28 września 2015 r. delegacja gdańskiego oddziału Związku Szlachty Polskiej w osobach: Jadwiga Kopeć, Tadeusz Hładki i Andrzej Teleżyński, z upoważnienia prezesa Zarządu Głównego ZSzP Henryka Grocholskiego uczestniczyła w obchodach 410-tej rocznicy bitwy pod Kircholmem w Salaspils pod Rygą. W programie wyjazdu przewidziano również spotkanie z prezesem Związku Polaków na Łotwie Ryszardem Stankiewiczem i Zarządem ZPŁ.

Spotkanie z Zarządem ZPŁ miało miejsce w niedzielę, 27 września w Domu Mniejszości Narodowych w Rydze. Uczestniczyli w nim: prezes Ryszard Stankiewicz, wiceprezes Adam Kropiwiec, członek Zarządu Zbigniew Mieszkowski i 3-osobowa delegacja Związku Szlachty Polskiej. Gospodarze podzielili się informacjami na temat bogatej działalności Związku zwłaszcza na niwie kulturalnej. Związek Polaków na Łotwie liczy aktualnie ok. 500 członków, przy czym w większości są oni skupieni wokół Dyneburga, gdzie też znajduje się siedziba stowarzyszenia. Należy podkreślić, iż w czasach przedwojennych ZPŁ dysponował własną siedzibą, do której powrócił z początkiem lat 90-tych. Dziś Dom Polski, po remoncie, prezentuje się bardzo okazale pełniąc funkcję centrum kultury polskiej.

W sferze działań R. Stankiewicza znajduje się pomoc genealogiczno-heraldyczna, zwłaszcza w stosunku do nowo przyjmowanych członków, choć nie tylko. W salce herbowej Domu, poza herbami znanych rodów polskich na Inflantach jak: Platerowie, Manteufflowie, Weyssenhoffowie czy Benisławscy, przedstawiono ponad 80 herbów innych rodów z przypisanymi im nazwiskami.

Bezpośrednio po spotkaniu ze Związkiem Polaków w Salaspils odbyły się obchody 410 rocznicy bitwy pod Kircholmem z udziałem polskich grup rekonstrukcyjnych z Milanówka, Sandomierza i Krakowa. „Spieszeni” husarze, towarzysze pancerni, a także chorążowie z wspaniałymi chorągwiami bojowymi prezentowali się znakomicie. Dotyczy to zwłaszcza postaci hetmana Jana Karola Chodkiewicza. Wygłosił on piękną mowę na temat przebiegu bitwy ze szczególnym podkreśleniem brawurowego, rozstrzygającego o zwycięstwie ataku polskiej husarii. Przy ponad 3-krotnie liczebniejszych wojskach Karola IX, na polu walki pozostało niemal 9000 żołnierzy szwedzkich, przy naszych stratach rzędu kilkuset ludzi. Na pomniku ponad napisami w języku łotewskim i polskim znajdowały się godła Polski, Litwy i Inflant.
W poniedziałek 28 września goście z Polski wzięli dział w oficjalnych obchodach rocznicy bitwy z udziałem ambasador RP Ewy Dębskiej, dowódcy sił zbrojnych Łotwy, ambasadorów Litwy i Szwecji, a także oddziału honorowego Wojska Polskiego.

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.