IX Ogólnopolski Konkurs na Recenzję Poezji

0 Dislike0
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie na Recenzję Poezji.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do młodych autorów, którzy w swoim dorobku nie posiadają książki krytycznoliterackiej lub literaturoznawczej.

Konkurs organizują: Dom Literatury w Łodzi oraz Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Łodzi (przy współpracy miesięcznika „Tygiel Kultury” i Kwartalnika Artystyczno-Literackiego „Arterie”).

Przedmiotem konkursu jest twórczość poetycka autorów piszących w języku polskim, którzy wydali przynajmniej jedną książkę poetycką. Organizatorzy pozostawiają uczestnikom dowolność jeśli idzie o formę i zakres prac konkursowych. Można zatem w swojej recenzji ująć całokształt twórczości, jedną książkę lub kilka wybranych danego autora.

Wypowiedzi krytycznoliterackie powinny być nie dłuższe niż 5 stron znormalizowanego wydruku komputerowego (do 9000 znaków ze spacjami). Istnieje także możliwość nadesłania kilku prac przez jednego uczestnika, jednak zestaw takich recenzji nie może przekroczyć 10 stron tekstu (18 000 znaków ze spacjami). Prace nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej ani ogłoszone drukiem, ani opublikowane w internecie, jak również nagradzane w innych konkursach.

Prace konkursowe w 4 egzemplarzach (wydruk w formacie A4; czcionka 12 pkt, interlinia 1,5) oraz opatrzone godłem słownym należy przesłać w terminie do 7 października 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Dom Literatury w Łodzi
ul. Roosevelta 17
90-056 Łódź
z dopiskiem na kopercie: „Recenzja”

Do przesyłki należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem słownym autora prac konkursowych, która powinna zawierać dane uczestnika: imię, nazwisko, adres, telefon i adres e-mail.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie w pierwszej połowie grudnia 2016 roku.

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe i rzeczowe, zaś ich prace ogłoszone zostaną drukiem.

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: .

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.