"KONKURS NA PIOSENKĘ"

0 Dislike0
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

REGULAMIN "KONKURSU NA PIOSENKĘ" OGŁOSZONEGO W ROKU CZESŁAWA

MIŁOSZA

Organizatorzy: Polskie Radio Łódź

Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ

Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ

Nagrody:

- główna nagroda, ufundowana przez Polskie Radio Łódź - 2 tysiące złotych

- dla wyróżnionych - nagrody rzeczowe

- wszyscy nagrodzeni, a także autorzy najlepszych wierszy otrzymają egzemplarze

tomików pokonkursowych

 

Decyzję o rozdziale nagród oraz ich wysokości jury podejmie na posiedzeniu

zamykającym konkurs.

W skład jury wchodzą : prof. Jacek Brzozowski - przewodniczący, prof. Krytyna

Pietrych, dr Tomasz Cieślak.

Zasady uczestnictwa:

- konkurs ma charakter otwarty

- do udziału zapraszamy twórców niezrzeszonych i zrzeszonych w związkach

twórczych

- prace - zawierające 1 utwór - należy oznaczyć godłem (pseudonimem), to samo

godło powinno znaleźć się na kopercie z danymi autora (imię, nazwisko, adres,

telefon, mail)

- dopuszczalne jest przysłanie kilku utworów tego samego autora

- każdą pracę należy nadsyłać jako oddzielny zestaw

- nadesłane prace nie mogą być wcześniej publikowane / autor proszony jest o

załączenie oświadczenia o autorskim charakterze pracy - "Niniejszym oświadczam,

że praca .... jest mojego autorstwa i nie narusza praw autorskich osób trzecich".

- prace - w formie wydruków komputerowych - W 1 EGZEMPLARZU - należy

nadsyłać do 31 grudnia 2011 r. pod adresem: Polskie Radio Łódź, ul.Narutowicza

130, 90-146 Łódź

- organizatorzy nie odsyłają zgłoszonych utworów.

Sprawy organizacyjne:

- ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w styczniu 2012 r. w Polskim

Radiu Łódź

- autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną zaproszeni na uroczyste

wręczenie nagród

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji w tomiku

pokonkursowym najlepszych, wybranych przez organizatorów wierszy oraz do

cytowania tych utworów w mediach

- tomiki pokonkursowe zostaną wydane w 2012 r.

- autorzy utworów zamieszczonych w tych tomikach zostaną zaproszeni na

uroczystą promocję zbiorków, która odbędzie się w Polskim Radiu Łódź i otrzymają

tomiki w prezencie

- uczestnictwo w uroczystości wręczenia nagród i promocji tomiku - na koszt

własny autorów

- osoba odpowiedzialna za organizację konkursu - JOANNA SIKORZANKA -

/ 0-42-6753-952

Wydawca: Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych - akant.org
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.