Redakcja miesięcznika Akant, nawiązując do swych symbolicznych korzeni śródziemnomorskich, ogłasza szesnaste zawody poetyckie dla wszystkich bez wyjątku twórców, pragnących zmierzyć się na arenie tematu:

SŁOWO JEST ZIARNEM…

Do zawodów zostaną dopuszczone te wiersze, które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni nawiązywać będą do tego – określonego w temacie zawodów, niezmierzonego obszaru egzystencjalno-kulturowego.

12 grudnia 2014 roku, w trakcie gali finałowej 55. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur Czerwonej Róży, rozstrzygnięto też znacznie ważniejszy moim zdaniem Konkurs o Nagrodę im. Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza, za książkowy debiut krytycznoliteracki. Była to pierwsza edycja, zainicjowana przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, i dobrze byłoby, gdyby konkurs ten mógł stać się tradycją wieloletnią, upamiętniającą postać zmarłego w lipcu 2012 roku jednego z najwybitniejszych krytyków polskich, założyciela i wieloletniego redaktora naczelnego pisma „Autograf”.

 

I BYDGOSKI MARSZ NA ORIENTACJĘ PO 18 POŁUDNIKU
w ramach obchodów
Roku Leona Wyczółkowskiego

Bydgoszcz – Stare Miasto, 17 marca 2012 r.
Protokół

 

ORGANIZATOR:
Bractwo 18 Południka  w Bydgoszczy
2.     PATRONAT MEDIALNY:
Express Bydgoski i Radio Gra - Bydgoszcz”
3.     WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
PPH Brda - Hotel Ratuszowy
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
PTTK O/Bydgoszcz
Klub Imprez na Orientację  PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie” w Toruniu.       
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Kierownik imprezy        - Marek T. Luty
Budowa trasy        - Waldemar Fijor – Klub InO SKARMAT
Sędzia główny    - Dariusz Popławski – Klub InO SKARMAT
Kierownik sekretariatu    - Sławka Szkuta
oraz członkowie i sympatycy     - Bractwa 18 Południka

Bydgoszcz – Stare Miasto, 16 marca 2013 r.

1. ORGANIZATOR:

Bractwo 18. Południka w Bydgoszczy

2. PATRONAT MEDIALNY:

Radio Gra - Bydgoszcz

3. WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

PPH Brda - Hotel Ratuszowy

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych

Bydgoskie Centrum Informacji

PTTK O/Bydgoszcz

Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie” w Toruniu.

Turniej Jednego Wiersza.

1 grudnia 2011 roku o godz. 18.00 w klubie „Arka” przy ul. Konopnickiej 24 A odbędzie się Turniej Jednego Wiersza. Może wziąć w nim udział każdy, kto przed jury odczyta nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany wiersz.
Na zwycięzców czekają nagrody oraz dyplomy.
Turniej organizowany jest w cyklu kwartalnym i w ostatnim kwartale odbywa się podsumowanie wszystkich wyników i zostaje przyznana dodatkowa nagroda.
W roku 2010 otrzymał ją Bogdan Piotr Kozłowski. W minionym roku udział w turnieju wzięli zarówno doświadczeni poeci, jak i debiutanci, w tym młodzież szkolna.
Organizatorami Turnieju Jednego Wiersza jest Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych oraz Klub „Arka" Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zapraszamy i prosimy o zachęcenie innych do wzięcia udziału w Turnieju. WARTO!