Werdykt "Wybieramy jeden wiersz" ("Akant" nr 1/2016)

Z „Akantu” nr 1/2016 jury (grono czytelników) wybrało i poleca Czytelnikom do powtórnej lektury następujące wiersze:

Jerzy Pikul „Jak” (s. 9) [wybór Edwarda Baumgarta]
Leszek Sokołowski „Jeszcze ciszę opisać” (s. 2) [wybór Marii Bielińskiej]
Sergiusz Jesienin „Ucisz się serce szalone”, przeł. Andrzej Lewandowski (s. 21) [wybór Grzegorza Misiewicza]
Paweł Majcherczyk „Krótka historia czasu” (s. 24) [wybór Teresy Nowak]
Tadeusz Zawadowski „To co wielkie” (s. 9) [wybór Sabiny Rasz]
 

portal