Michał Ambrożkiewicz - Zstąpienie Oli

wyróżnienie w XII Turnieju Wierszy „O Pierścień Dąbrówki”po korytarzach cylindrycznego liceum snuły się
zbliżając z ciekawości do jasnych kręgów światła,
okno na  świat wystawiono marzeniem,
tak jakby był inny wybór.  

nie objęło mnie wtedy, minęło,
jak zstępuje, obtacza i prześwietla każdego ciągłym początkiem,
wybrałem wtedy gry komputerowe, muzykę i filmy
wyrażające  strach nieśmiertelnym językiem dziecka.

może gdybym przy nim wytrwał
ominęłaby  mnie walka, wieczne odbicie i mit,
wieczne wypukłe zwierciadło bez dna tafli,
gdy się lekko pochylam widzę w odbiciu jej jasne promyki.

 

 

portal