Ariana Nagórska - Gratulacje

12 grudnia 2014 roku, w trakcie gali finałowej 55. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego o Laur Czerwonej Róży, rozstrzygnięto też znacznie ważniejszy moim zdaniem Konkurs o Nagrodę im. Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza, za książkowy debiut krytycznoliteracki. Była to pierwsza edycja, zainicjowana przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki, i dobrze byłoby, gdyby konkurs ten mógł stać się tradycją wieloletnią, upamiętniającą postać zmarłego w lipcu 2012 roku jednego z najwybitniejszych krytyków polskich, założyciela i wieloletniego redaktora naczelnego pisma „Autograf”.

 

 

        Już na wstępie obawiałam się w składzie jurorskim „zalewy młodzieżowej”, czyli osobników niezorientowanych, kim był A.K. Waśkiewicz, nie mówiąc już o czytaniu tego, co napisał. Na szczęście jednak „młodzieżowcy” tego pola nie zagarnęli i mogę o nagrodzie mówić na poważnie. W jury zasiedli krytycy  znający od lat dorobek patrona konkursu, ceniący go i zorientowani w jego krytycznych gustach. Nie mam więc powodu wątpić, że nagrodzili książkę, której także A.K. Waśkiewicz poświęciłby uwagę.

 

        Nagrodę otrzymał WOJCIECH CZAPLEWSKI (ur. 1961) z Kołobrzegu, za książkę Pochwała niezrozumiałości. Eseje filozoficzno-literackie (Wydawnictwo KAMERA, Kołobrzeg 2013, wstęp Lech M. Jakób, ss. 170). Jest to autor, który w 2014 roku pojawił się na łamach „Akantu”, publikując wiersze oraz zwracający uwagę precyzją językową i klarownością wywodu tekst polemiczny na temat interpretacji twórczości i faktów z życia Zbigniewa Herberta („Akant” z października 2014, s. 13-14). Nagrodzona książka zapewne zostanie zrecenzowana na łamach gdańskiego dwumiesięcznika „Autograf”, a ambitnym czytelnikom „Akantu” też ją reklamuję, gratulując Autorowi.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież