Finał konkursu literackiego pt. "Inspiracje Wierzchowskim"

Jury VI edycji konkursu literackiego pt. "Inspiracje Wierzchowskim" na fraszkę, limeryk lub aforyzm, zorganizowanego przez Redakcję Miesięcznika Literackiego AKANT i Fundację POLSKA KORONA,  dokonało oceny nadesłanych  utworów.

I nagrodę postanowiono przyznać Grzegorzowi Misiewiczowi z Bydgoszczy.

Natomiast wobec faktu, że pozostałe utwory reprezentowały dość  wyrównany poziom, jury konkursu przyznało równorzędne nagrody, które otrzymują:

Anna Błachucka z Małogoszcza,

Janusz Brzoza z Katowic,

Eugeniusz Depta z Siemianowic Śląskich,

Danuta Drzewicka z Krosna,

Otton Grynkiewicz z Sędziszowa,

Bernard Najdek z  Nowogrodu Bobrzańskiego,

Jerzy Marian Pikul z Tychów,

Aleksander Talarkiewicz z Poznania,

Włodzimierz Rutkowski z Łodzi,

Mieczysław Wojtasik z Bydgoszczy.

    

Gratulujemy!

Nagrody zostaną przesłane pocztą.

Redakcja
Miesięcznika Literackiego AKANT
i Fundacja POLSKA KORONA