XVII Agon Poetycki „O Wieniec Akantu”

Redakcja miesięcznika "Akant", nawiązując do swych symbolicznych korzeni śródziemnomorskich, ogłasza siedemnaste zawody poetyckie dla wszystkich bez wyjątku twórców, pragnących zmierzyć się na arenie tematu:

NIEBO GWIAŹDZISTE NADE MNĄ... A...


Do zawodów zostaną dopuszczone te wiersze, które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni nawiązywać będą do tego – określonego w temacie zawodów, niezmierzonego obszaru egzystencjalno-kulturowego.
Utwory, nigdzie niepublikowane i niewysyłane na inny konkurs, w ilości od jednego do czterech, w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem, należy nadsyłać pod adresem:

Redakcja Akantu
ul. Dworcowa 62/1
85-010 Bydgoszcz

– do 27 grudnia 2016 roku.


Jury przyzna 9 nagród:

Grand Prix        500 zł
I nagrodę        300 zł
II nagrodę        250 zł
dwie III nagrody    po 100 zł
cztery wyróżnienia    po 50 zł

Jury, mając możliwość nieprzyznania którejś z nagród, dokona również wyróżnienia poprzez wybór utworów do publikacji w "Akancie", a także w almanachu pokonkursowym, który ukaże się do 15 grudnia 2017 roku. Wyniki siedemnastego agonu zostaną ogłoszone na łamach miesięcznika "Akant" w styczniu 2017 roku wraz z tematem kolejnego agonu poetyckiego.