37. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Haliny Poświatowskiej

Zapraszamy do udziału w 37. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Haliny Poświatowskiej.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
-„po debiucie” - dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej),
- „debiut” - dla autorów, którzy dotąd nie publikowali swoich tekstów.

 

Warunkiem udziału jest ukończenie 16. roku życia oraz nadesłanie zestawu wierszy (do pięciu utworów) własnego autorstwa, o dowolnej tematyce, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich (opatrzonych numerem ISBN, ISSN) ani na stronach internetowych i nienagradzanych w innych konkursach.

 

Prace konkursowe wyłącznie w formie wydruku komputerowego (format A-4) należy przesłać w czterech egzemplarzach w terminie do 31 sierpnia 2016 r. na adres sekretariatu konkursu:

Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a, 42-200 Częstochowa.

 

Nadesłany zestaw wierszy należy oznaczyć słownym godłem, na kopercie zaś dopisać: „konkurs poetycki” oraz kategorię – „debiut” lub „po debiucie”.

Do pracy konkursowej należ dołączyć: osobną kopertę, opatrzoną tym samym godłem, co zestaw wierszy, zawierającą następujące informacje: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres elektroniczny, a także podpisane oświadczenie.

 

Laureaci konkursu otrzymają nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów, organizatorów i sponsorów.

 

Więcej informacji oraz regulamin konkursu:

http://www.rok.czestochowa.pl/events.php?GroupId=1&ItemId=311