XVI Agon Poetycki „O Wieniec Akantu”

Redakcja miesięcznika Akant, nawiązując do swych symbolicznych korzeni śródziemnomorskich, ogłasza szesnaste zawody poetyckie dla wszystkich bez wyjątku twórców, pragnących zmierzyć się na arenie tematu:

SŁOWO JEST ZIARNEM…

Do zawodów zostaną dopuszczone te wiersze, które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni nawiązywać będą do tego – określonego w temacie zawodów, niezmierzonego obszaru egzystencjalno-kulturowego.

Utwory, nigdzie niepublikowane i niewysyłane na inny konkurs, w ilości od jednego do czterech, w trzech egzemplarzach opatrzonych godłem, należy nadsyłać pod adresem:

Redakcja Akantu

ul. Dworcowa 62/1

85-010 Bydgoszcz

– do 27 grudnia 2015 roku.

 

Jury przyzna dziewięć nagród:

Grand Prix 500 zł

I nagroda 400 zł

II nagroda 200 zł

dwie III nagrody po 100 zł

cztery wyróżnienia po 50 zł

 

Jury, mając możliwość nieprzyznania którejś z nagród, dokona również wyróżnienia poprzez wybór utworów do publikacji w Akancie, a także w almanachu pokonkursowym, który ukaże się do 15 grudnia 2016 roku. Wyniki szesnastego agonu zostaną ogłoszone na łamach miesięcznika Akant w lutym 2016 roku wraz z tematem kolejnego agonu poetyckiego.