I BYDGOSKI MARSZ NA ORIENTACJĘ PO 18 POŁUDNIKU

I BYDGOSKI MARSZ NA ORIENTACJĘ PO 18 POŁUDNIKU
w ramach obchodów
Roku Leona Wyczółkowskiego

Bydgoszcz – Stare Miasto, 17 marca 2012 r.
Protokół

 

ORGANIZATOR:
Bractwo 18 Południka  w Bydgoszczy
2.     PATRONAT MEDIALNY:
Express Bydgoski i Radio Gra - Bydgoszcz”
3.     WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
PPH Brda - Hotel Ratuszowy
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
PTTK O/Bydgoszcz
Klub Imprez na Orientację  PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie” w Toruniu.       
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Kierownik imprezy        - Marek T. Luty
Budowa trasy        - Waldemar Fijor – Klub InO SKARMAT
Sędzia główny    - Dariusz Popławski – Klub InO SKARMAT
Kierownik sekretariatu    - Sławka Szkuta
oraz członkowie i sympatycy     - Bractwa 18 Południka


UCZESTNICY:

Na dwie trasy I Bydgoskiego Marszu „Po 18 Południku”  wyruszyło łącznie 291 uczestników.

6.  TRASA TP 

Długość trasy w kategorii dla początkujących  wynosiła  ok. 3 km;  należało odnaleźć 16 punktów kontrolnych a prawidłowe potwierdzenie punktów z tej trasy wygląda następująco:

21D, 22N, 23O-1502, 25-4, 26H, 27V, 29Y-280, 31G, 33K-1346, 34E-1969,
35A, 37S, 38W, 40J, (18A-E, 18B-X )**
**  - dowolne dwa punkty z  następujących  czterech : L, E, Z, X

7. TRASA  TO
Bezbłędne przejście tej trasy TO o długości ok. 4 km powinno zostać potwierdzone na karcie startowej następująco:

21D, 22N, 23O-1502, 25-4, 26H, 28Q, 30Y-320, 31G,32B, 33K-1346, 35A, 36F (lub 36 BPK)*,
37S,  X – ALF**,  38W, 39T, 40J, ( 18A-L, 18B – E, 18C- Z, 18D-X )  ***

* - Prawidłowe potwierdzenie:    BPK  (brak punku kontrolnego)
lub F  (tablica przy Rybim Rynku)  -  tablica została zdemontowana na  2 dni przed imprezą

** - w miejscu pierwotnej lokalizacji Zamku znajduje się obecnie przedszkole „ALF”  , nie jest miejsce w którym obecnie znajduje  się makieta zamku

***  -  L, E, Z, X   w  dowolnej kolejności

8. PODZIĘKOWANIE

Bractwo 18 Południka  organizator imprezy pragnie  podziękować  wszystkim instytucjom za wsparcie finansowe, rzeczowe oraz pomoc w organizacji, a są to:

Urząd  Miasta Bydgoszczy 
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
Express Bydgoski
Radio Gra - Bydgoszcz
PPH Brda – Hotel Ratuszowy
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
PTTK O/Bydgoszcz
Marian Mroziński – fotograf (www.mrozinski.biz)
Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie” w Toruniu
9. WYNIKI

WYNIKI otwórz ten dokument tu