1.    W konkursie mogą wziąć udział wszyscy autorzy bez względu na wiek i przynależność do klubów, związków i stowarzyszeń twórczych.
2.    Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie lub przesłanie od 3 do 5 nigdzie dotąd nie publikowanych i nie nagradzanych utworów poetyckich, opatrzonych godłem, w 3 egzemplarzach maszynopisu.

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie im. Andrzeja Krzyckiego na debiutancką książkę poetycką.

Konkurs organizują: „Zeszyty Poetyckie”, Miejski Ośrodek Kultury im. Klemensa Waberskiego w Gnieźnie oraz Miasto Gniezno. Patronem nagrody konkursu jest arcybiskup gnieźnieński Andrzej Krzycki (1482-1537) – jeden z wybitniejszych humanistów renesansu.

W swym zamyśle nagroda ma dać szansę tym młodym poetom (do 35. roku życia), którzy jeszcze nie debiutowali książką poetycką.

POLSKA - UKRAINA - JEDNYM GŁOSEM

pod patronatem: Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego, Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Związku Literatów Polskich i Związku Pisarzy Ukrainy, Centrum Rozwoju Ukraińskiej Kultury i Samoorganizacji we Lwowie.

Redakcja miesięcznika Akant, nawiązując do swych symbolicznych korzeni śródziemnomorskich, ogłasza szesnaste zawody poetyckie dla wszystkich bez wyjątku twórców, pragnących zmierzyć się na arenie tematu:

SŁOWO JEST ZIARNEM…

Do zawodów zostaną dopuszczone te wiersze, które w sposób mniej lub bardziej bezpośredni nawiązywać będą do tego – określonego w temacie zawodów, niezmierzonego obszaru egzystencjalno-kulturowego.

Bydgoszcz – Stare Miasto, 16 marca 2013 r.

1. ORGANIZATOR:

Bractwo 18. Południka w Bydgoszczy

2. PATRONAT MEDIALNY:

Radio Gra - Bydgoszcz

3. WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:

Urząd Miasta Bydgoszczy

Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy

PPH Brda - Hotel Ratuszowy

Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych

Bydgoskie Centrum Informacji

PTTK O/Bydgoszcz

Klub Imprez na Orientację PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie” w Toruniu.

W 2018 roku obchodzić będziemy 100. rocznicę zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego – zrywu niepodległościowego o doniosłym znaczeniu dla naszej Ojczyzny. Wydarzenia te nie znalazły prawie żadnego odzwierciedlenia w literaturze pięknej II Rzeczypospolitej. Wynika to być może z wielkopolskiej mentalności, zrodzonej z pracy organicznej: czymś zwyczajnym, a nawet wręcz obowiązkiem jest spełnianie powinności patriotyczno – obywatelskich. Stąd skromność i powściągliwość w głoszeniu swojej chwały.

Redakcja miesięcznika "Akant", nawiązując do swych symbolicznych korzeni śródziemnomorskich, ogłasza siedemnaste zawody poetyckie dla wszystkich bez wyjątku twórców, pragnących zmierzyć się na arenie tematu:

NIEBO GWIAŹDZISTE NADE MNĄ... A...

I BYDGOSKI MARSZ NA ORIENTACJĘ PO 18 POŁUDNIKU
w ramach obchodów
Roku Leona Wyczółkowskiego

Bydgoszcz – Stare Miasto, 17 marca 2012 r.
Protokół

 

ORGANIZATOR:
Bractwo 18 Południka  w Bydgoszczy
2.     PATRONAT MEDIALNY:
Express Bydgoski i Radio Gra - Bydgoszcz”
3.     WSPÓŁORGANIZATORZY I SPONSORZY:
Urząd Miasta Bydgoszczy
Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy
PPH Brda - Hotel Ratuszowy
Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych
PTTK O/Bydgoszcz
Klub Imprez na Orientację  PTTK SKARMAT przy SM „Na Skarpie” w Toruniu.       
KOMITET ORGANIZACYJNY:
Kierownik imprezy        - Marek T. Luty
Budowa trasy        - Waldemar Fijor – Klub InO SKARMAT
Sędzia główny    - Dariusz Popławski – Klub InO SKARMAT
Kierownik sekretariatu    - Sławka Szkuta
oraz członkowie i sympatycy     - Bractwa 18 Południka

1.    Turniej jest imprezą cykliczną, która odbywa się corocznie. Finał XXIV Ogólnopolskiego Turnieju przewidziany jest na 15 grudnia 2017 roku (piątek) – godz. 17.00. Organizatorami Turnieju są: Biblioteka Szkolna, Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu oraz miłośnicy poezji związani ze szkołą.

Zapraszamy do udziału w IX Ogólnopolskim Konkursie na Recenzję Poezji.

Konkurs adresowany jest przede wszystkim do młodych autorów, którzy w swoim dorobku nie posiadają książki krytycznoliterackiej lub literaturoznawczej.

Turniej Jednego Wiersza.

1 grudnia 2011 roku o godz. 18.00 w klubie „Arka” przy ul. Konopnickiej 24 A odbędzie się Turniej Jednego Wiersza. Może wziąć w nim udział każdy, kto przed jury odczyta nigdzie dotąd niepublikowany i nienagradzany wiersz.
Na zwycięzców czekają nagrody oraz dyplomy.
Turniej organizowany jest w cyklu kwartalnym i w ostatnim kwartale odbywa się podsumowanie wszystkich wyników i zostaje przyznana dodatkowa nagroda.
W roku 2010 otrzymał ją Bogdan Piotr Kozłowski. W minionym roku udział w turnieju wzięli zarówno doświadczeni poeci, jak i debiutanci, w tym młodzież szkolna.
Organizatorami Turnieju Jednego Wiersza jest Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych oraz Klub „Arka" Bydgoskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Zapraszamy i prosimy o zachęcenie innych do wzięcia udziału w Turnieju. WARTO!

Nadbużańskie Towarzystwo Kultury Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie ogłasza XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „U progu Kresów”. Utwory nadesłane na konkurs winny nawiązywać do ogólnej tematyki Kresów, historii, tradycji, malowniczości oraz wydarzeń początku XXI wieku.

Zapraszamy do udziału w 37. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Haliny Poświatowskiej.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
-„po debiucie” - dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym (w czasopismach lub prasie ogólnopolskiej),
- „debiut” - dla autorów, którzy dotąd nie publikowali swoich tekstów.

REGULAMIN "KONKURSU NA PIOSENKĘ" OGŁOSZONEGO W ROKU CZESŁAWA

MIŁOSZA

Organizatorzy: Polskie Radio Łódź

Katedra Literatury i Tradycji Romantyzmu UŁ

Katedra Literatury Polskiej XX i XXI wieku UŁ

Nagrody:

- główna nagroda, ufundowana przez Polskie Radio Łódź - 2 tysiące złotych

- dla wyróżnionych - nagrody rzeczowe

- wszyscy nagrodzeni, a także autorzy najlepszych wierszy otrzymają egzemplarze

tomików pokonkursowych