Andrzej Lewandowski - Powrót Cherubiny

Spis treści

Cherubina de Gabriack - Koniec

                               S. Makowskiemu

Rycerzu miły! Kwiaty w darze
niosłeś Czarnej Damie dwornie,
by przed władzy jej mirażem
pochylić głowę pokornie.

Rycerzu dzielny! Nierozumnie
chciałeś unieść welon szpadą...
Wieniec się uchylił dumnie,
przed grubiańską twą odwagą.

Rycerzu biedny! Tajemnicy
nie poznałeś. Z pola walki
unosisz w swej rękawicy
tylko strzęp mojej woalki.

                               (1909)

 

Również tego autora