Anna Magdalena Mróz - słowo

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów,

      a miłości bym nie miał…

            „Hymn o miłości” św. Paweł 1 Kor 13,1 

Gdybyś rzekł jedno słowo z miłością złożone -

Nie byłoby dni szarych - tylko uśmiechnięte,

A myśli by fruwały jak ptaki natchnione -

I raj byłby na ziemi - w Twym głosie zamknięty… 

Gdybyś rzekł jedno słowo z miłością zbratane -

Nie byłoby dni głodnych - tylko nasycone,

Twoje myśli by były jak chleb rozdawane,

Jak dary prosto z nieba - Twym głosem dzielone…