Dariusz Filinger - KRUCJATA KAPITULACJA

Wyprawa po nadzieję 
zagubionych dzieci 
poprzez drogę podstępnych rozkazów 
 
Wyprawa dla wprawy 
ze świata gdzie nas nie chcą 
do miejsc gdzie będą musieli nas chcieć 
 
Mieszkańcy szklanych domów  
życzą nam śmierci choć nie jesteśmy tu 
a jeszcze nie tam 
 
Lampa tysiąca i jednej nocy 
dawanie mieczem świadectwa prawdzie  
bezbronnej na drodze krzyżowej  
2004

Również tego autora