• +48 52 321 33 71
 • akant24@wp.pl

  Wojciech Kawiński - wiersze

  Jeszcze nie dzisiaj

   

  I

  On jeszcze trwa, stary

  konar dębu 

  ma 90 lat i oddech leśnej

  polany w sobie 

  do niedawna chodził z dolin, przez

  wzgórza

  na górski szczyt; teraz już tylko

  o tym mówi 

  słyszy źle, niewiele go obchodzi

  teraźniejszość przy-

  padków, tyleż kruchych

  co twardych niczym krzemień 
   

  II

  Utracił wiele, zyskał za-

  pomnienie,

  także chwilową jasność imion

  sylwetek drobnych faktów

  podróży;

  po skonfliktowanym wówczas

  kontynencie 

  córka wyjechała

  żona odeszła,

  matka i ojciec jawią się

  jako senne widziadła

  w polu,

  zaoranym nie-

  wyobrażalną porą 
   

  III

  Będzie go brakowało

  chociaż jestem pewien, że nawet mnie

  młodszego

  dawno przeżył; prześnił na jawie

  śmiertelnej

  w słońcu jastrzębiopodobnym- 
   
   
   
   

  * * *

  Nie potrafię zasnąć

  w upale i w ciele 

  Janusz Sochoń 
   

  blisko mi do ciebie daleko

  do wewnętrznej równowagi -

  aby uchwycić się

  dłoni powietrza

  muszę prosić wszechmogącego

  o pomoc 

  ale droga nadal jest bez-

  brzeżna nadzieja chuda -

  szyderstwo w co drugim momencie

  spotkania

  z tobą

  doczesności miaro która ustalasz 

  którędy jak kiedy z jakim

  bagażem czy bez- 
   
   

  Spór

   

  zdjąć

  z opisu, z obrazu, z jego

  formy

  zbędne słowa 

  by były jedynie pod-

  pisem niemym, milczącego

  świadka: 

  niech będą

  skazą, brudzącą

  widzenie, lecz nie-

  zakończoną 

  w obcości swej oporne;

  a jednak

  konieczne... 
   

  To było rok temu -

   

  Przyjechali z przedsiębiorstwa,

  czarnym samochodem.

  Ciało trzeba było

  wynieść na podwórze, gdyż

  trumna

  nie zmieściła się w drzwiach.

  Odjechali; zostawiając nas

  samych.

  Sieroctwo odczuliśmy

  po pogrzebie. Dzisiaj

  zastanawiamy się,

  jak to się odbędzie

  następnym razem; po zmianie

  mieszkania. 
   
   
   

  Późne słowo do M. 

  jeżeli mogę prosić -

  nie przychodź

  do mojego snu

  który jest raną - 

  tak jak ty

  i o tobie pamięć - 
   

  Klasycy. Ich głosy -

   

  Jesteś -

  aby mówić mógł; 

  martwy człowiek, żywy Bóg. 

  Ciepła trawa -

  zimny stos; 

  w gałązkach ciemności, głos. 
   

  Do -

   

  Śpiesz się duszo,

  mówi ciało 

  nieba dużo,

  czasu mało.

  Również tego autora