Bartłomiej Rybarczyk - wiersz

* * * 

Każdy jest naszym wrogiem

Zabić i na tym zarobić 

Na stosie ciał naszych wrogów

Ustawiony wysoki maszt

Jak wystrzelony w niebo palec

W złowrogim geście w stronę Boga

Ty następny!

I wyniesiony na jego szczyt

Znak gospodarczy