Józef Bułatowicz - Aforyzmy

Poprawność nigdy się nie czerwieni

 

                    * * *

 

Dialogi ciał wtórują dialogom dusz.

 

                    * * *

 

 

Z biednego łatwiej coś wycisnąć, niż z bogatego.

 

                    * * *

 

Obym jak najrzadziej musiał się przekonywać.

 

                    * * *

 

Czasem trzeba z kimś dłużej pomilczeć, żeby się czegoś więcej o nim dowiedzieć.

 

                    * * *

 

Nasze marzenia są zawsze w najlepszym gatunku.