Anna Błachucka - Sonet świąteczny

Niedziela. Szukam dla nabrzmiałych pragnień

Takiego chramu, w którego oazie

Dobro pańskiego stołu czeka na mnie,

By wątpliwości - niby na żelazie

 

Rdzę - zedrzeć! - zanim wżery sięgną głębiej.

Przyjmuję jak dar - boskie miłosierdzie,

Jakby do Jałty przybyło gołębiem...

Dominikanin - właściwe narzędzie

 

 

Służby bliźniemu - przesyłkę tłumaczy.

Ból, niemoc często nad przepaść nas wiedzie,

I tylko wiara ustrzec od rozpaczy

 

Nas może, kiedy wszystko już zawiedzie.

A według Boga najbardziej dokucza

Sercu ta miłość, którą się odrzuca.