Bogusława Szopa - Don Juan z Leszna

Jest w Lesznie Don Juan -

Serca niewieście pożera

A cały urok jego...

W porannych spacerach