Grzegorz Czesław Jakubowski - wiersze

Zniebostąpienie

Poeta znajdzie brakujące słowo
a słowo było Bogiem
nim pojawiło się w wierszu