Tadeusz Wyrwa-Krzyżański - wiersze

Jeszcze jesteśmy – na tym samym poziomie

Jeszcze jesteśmy – na tym samym poziomie
łóżek. Jeszcze: nikt się nie wychylił. jeszcze
nikogo nie wynieśli nakrytego
na złym uczynku
: śmierci – i prześcieradłem - - - jeszcze,
ledwo się ruszając, żyjemy
jednak,
choć z trudem - - -
Żyjemy,
choć przeraźliwie i samotni, i sami - - - nadal
bez kobiety-kochanki i kobiety-niani - - -

Sami dla siebie : ledwo żywe rusztowania
bez kielni i bez nadziei - - - Tyle nas łączy, co
i dzieli - - -