Marian Mazur - Pozory

zielone
jakby rozkoszy lata nie zaznały słonecznych kąpieli w sadzie bez rumieńców
letniego makijażu
zielone jabłka
jesiennie dojrzałe