Jakub Ptasznik - XXX

* * *

rzucałem wszystko właśnie
co mogłem rzucić bez większego wysiłku
rzucałem papierosy każdego dnia
na wiatr i biel kartki słowa
wedle upodobań
kiedy zapalano światła co noc
rzucałem cień i słowa na biel kartki
rzucałem papierosy każdego dnia
rzucałem wszystko właśnie

Również tego autora