Danuta Mucha - ***

***   
nie wiem czy warto
nie wiem czy trzeba
zachodzić słońcem na skraju nieba
a potem jasno
ustalać w sobie
czy warto słońcem być
czy nie – słońcem

a gdyby wiatrem rozchylić niebo
i wziąć do ręki anioła z niego
to czy to warto czy może potrzeba
uchwycić wiatrem
kawałek nieba?