JAKUB PTASZNIK - WYBÓR

Doktor N., powiedział dziś, że poezja to kwestia wyboru.
Doktor N., mówi bardzo dużo o poezji, poezji niewolników i wolnej poezji.
Mówi wolniej, aniżeli zniewoleni poeci mówiący o poezji.

Doktor N.,obawiał się dzisiaj fanów Milesa Davisa, chociaż ci stanowią niechciany osad zapomnianych czasów.

Sposób mówienia Doktora N., jest jednoznacznie pytający, jakby pytał samego siebie, czy na sali jest jeszcze ktoś dokonujący wyborów.
Czy jest nas dwoje, nas czworo, czy ja i on.
[nawet Doktor N. Uważa trójkąt za niebezpieczny...]

Później zapyta jeszcze o zmierzch zapadający na idealnie kwadratowe skwery, i dlategi nie jest to kolorowa piaskownica.
***
z każdym dniem uczę się
o powrocie pamięci zieleni i luster
o rzeczywistym i nierzeczywistym
ciałem jednym stającym się

każdego dnia z osobna
o lustrach zieleni i powrotach pamięci
o rzeczywistym ciele jedynym
dnia każdego uczę się

Również tego autora