Hubert Bobrowski - ***

Składam wam hołd
Mistrzowie niedoszłych dyscyplin trivium i quadrivium
Biegli w jedynej sztuce
Anonimowi spadkobiercy budowniczych katedr

Doprowadziliście do perfekcji
sztuczkę z piłką
naleśnik w pięciu smakach
składanie świerszcza z papieru na czas –
tajemnice strzeżone pozorem nonsensu
przekazywane ostatnim tchnieniem bezinteresowności

Bądźcie pozdrowieni
Prawdziwi Władcy Materii

Tylko Wy naprawdę poznaliście ból granicy ludzkiej woli

daremność starań
bezsens poznania
śmieszność erudycji