Mahmud Taha Żuk - Prof. Jerzy Tulisow

W interesującym artykule Valentinasa Filipenki „Mityczne i religijne źródła literatury mongolskiej" (Akant 6/2010) zniekształcone zostało nazwisko profesora Jerzego Tulisowa. Profesor jest pracownikiem Zakładu Turkologii i Ludów Azji Środkowej, Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, podręcznika do nauki języka mandżurskiego, fundamentalnej, liczącej 354 strony, pracy „Folklor ludów tunguskich" (Warszawa 2009), a także takich książek jak: „Starożytni Mongołowie" „Ludy starożytnej Syberii",  
Jerzy Tulisow publikuje artykuły w licznych pismach (m.in. w „Roczniku Muzułmańskim"-„Rozważania nad etnonimem >>Tatar<<")

Zajmuje się i opracowuje dorobek naukowy wybitnych mongolistów takich jak: prof. Józef Kowalewski (1801-1878), prof. Władysław Kotwicz (1872-1944). Tym ostatnim zainteresowali się także mongoliści japońscy zapraszając prof. Tulisowa do współpracy w celu wydania spuścizny W. Kotwicza w języku angielskim.