Zofia Cencek - Czekam

Czekam na znak
od Ciebie
jak kwiat czekają
na słońce
piszesz mi list na niebie
na chmurach
słowa gorące

Ja
ziemia  spragniona
czekam
na Twe ramiona –