Joanna Szymczak - La vie

Spotkania w drodze
wieczna gorączka
podróży
miłości słony
smak
ocalić od zapomnienia
wszystko albo nic
droga przez mękę
na piasku stopy ślad
potem już tylko
proch
czasem wspomni ktoś

pół wieku –
jedna chwila
jedna łza
jeden uśmiech
tylko tyle
ja?!