Maria Krajewska - Tak niewiele

Z uśmiechem słońca
dzień przywitaj
podaj rękę nadziei
ukrytej w cieniu wierzby
podaruj okruszek chleba i kroplę wody
pomóż wierzbie łzy ukoić.

Podaruj światu odrobinę serce
To tak wiele i tak mało.