Małgorzata Szweda - Zawczesność

Skonfigurowane pytania –
ustawiczne zdania
wysupływane z folderów
koniecznych ustaleń …
w wymiarze dociekań
nigdy –
nieprecyzyjne odpowiedzi
wnikliwe pojęcia
nie utworzą schematu
najprostszych obecności …
Jesteśmy winni
określamy własne pojęcia
ponad zaprzeczalność
skazujemy się na
lekkomyślność dzięki której
potrafimy jeszcze zachować
zdrowy rozsądek –
to nas wyzwala
bronimy się przed chirurgią
uczuć zdając się na
własny osąd świata
niekoniecznie doskonałego
i zdolnego do przekonań …