Jerzy Grupiński - Rembrandt

Adasiowi – wnukowi

Światło – i tylko
po tamtej stronie okna
Nie rozgarnie
pęczniejącego mroku
Nigdy nie dotrze do środka

Ale jest Księga
Ciężka jeszcze i czarna
Przyjdzie czas –
godzina wybije
Zawołana Słowem
jak Imieniem
uniesie się nagle
bijąc kartami powietrze
I człowiek
odprowadzi ją krzykiem

Reszta milczeniem jest
i ciemnością

Jerzy Grupiński